Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Ulice Plotní
Jedna z nejstarších ulic v Adamově. Dříve nazývaná "Plotky" či "V plotkách". V roce 1945 navrhovala speciální komise přejmenování ulice na Josefskou, nakonec však v této době k žádným změnám nedošlo. Ulice spojuje Smetanovo náměstím a ulici Mírovou.


Ulice Plotní od Smetanova náměstí, napravo bývalý hostinec

Po pravé straně ulice se při ústí na Smetanovo náměstí nachází bývalý hostinec U Hanáků (číslo popisné 86). Za ním šest dalších rodinných domů (čísla popisná 389, 40, 56, 59, 499 a  72). Za nimi na vyvýšeném prostranství dvanáctibytový dům (číslo popisné 91). Vedle tohoto domu se nachází tři řady garáží a další tři rodinné domy (čísla popisná 106, 90 a 98).


Dům číslo popisné 91

Po levé straně je zprvu areál bývalých Adamovských strojíren. Přibližně ve třetině ulice, kde areál od ulice ustupuje se nachází postranní brána do areálu. Následně šest rodinných domů (čísla popisná 51, 14, 69, 89, 127, 77, 71 a 83).
Ke konci ulice se nachází po pravé straně prostor s garážemi, který je nazýván "V Olšičkách". Před samotnou křižovatkou Plotní a Mírové ulice se nachází v roce 2010 nově postavený most přes Křtinský potok.


Garáže v Olšičkách

Historické souvislosti:
Cesta tímto místem vedla již v dřívějších dobách, objevuje se již na mapách z 19. století. Bohužel, kronikář zanechal v Pamětní knize pouze strohý popis celého Mírova:

    Proti zmíněným domkům za potokem Křt. (poznámka: domky na Mírové ulici) jednak na úzké rovince při jeho pr. břehu, jednak výše na stráních babické větve vysočiny hodně pošinuty do údolí Křt. stojí většinou soukromé domky. Dva z nich jednopatrové - nejdál ke vchodu do údolí pošinuty stojí dosti vysoko na hodně strmé stráni.
    Směrem do vsi od této skupiny domků na rovince při samém potoku (jeho pravém břehu) stojí druhá skupina budov závodních, a to montovna pro stavbu lokomotiv, mostárna a pod. přestavěné velkým nákladem v r. 1920-1922. Mezi závody a na stráni babického výběžku zbudovanými domy vede úzká cesta ze vsi ke Křtinám. Po této cestě jdouce přijdeme podle hostince „Hanákova“ a pekaře Hlavatého na malou návsi...
    (Pamětní kniha obce Adamova, s. 4)

V zápise v pamětní knize obce Adamova z roku 1927 je zmínka, že se obecní zastupitelstvo domáhá výstavby nové silnice, která by vedla od josefovské silnice Plotkami k nové budově měšťanské školy (číslo popisné 130) a Střelčím do Babic. Jak lze vidět na současné podobě zmíněné cesty, žádosti nebylo vyhověno.
V roce 1967 podal občanský výbor číslo 1, v jehož obvodu se ulice Plotní nacházela, návrh, aby byla ulice označena jako jednosměrná. Jako důvod žádosti bylo uvedeno, že ulice je úzká a nevyhovuje provozu v centru Adamova. Komise pro ochranu veřejného pořádku při MNV žádost projednala na své schůzi v prosinci roku 1967 a žádost odsouhlasila. Jednosměrný provoz je veden do dnešních dnů.


Plotní ulice je na mapě vyznačena červeně (autor © Přispěvatelé OpenStreetMap)

Zdroje:
Pamětní kniha obce Adamova, s. 68, 192.
Kronika města Adamova, s. 54.

 

Poslední aktualizace 15. července 2016 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist