Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Smetanovo náměstí
Jedna z nejstarších ulic, respektive náměstí, v Adamově. Pojmenována po bustě Bedřicha Smetany, která do tohoto prostoru byla umístěna dne 23. května 1937. U staršího obyvatelstva se používal a dosud používá pro tuto část města a její bezprostřední okolí název Dědina (obrat "jít do dědiny").
Při popisu obce kronikář v Pamětní knize obce Adamova zmiňuje náměstí takto:

    ... Po této cestě (poznámka: ulice Plotní) jdouce přijdeme podle hostince "Hanákova" a pekaře Hlavatého na malou návsi (náměstí) obce, uprostřed něhož stojí pumpa obecní a transformátor elektrického vedení osvětlovacího. V pravo dolů vede ulice k potoku Křt. (poznámka: Obchodní ulice) ... (Pamětní kniha obce Adamova, s. 4)

Zmíněný Hanákův hostinec (číslo popisné 86) je v současnosti uzavřený a náleží k ulici Plotní a dům (číslo popisné 45 a 114) s pekárnou byl v 60. letech asanován. Podobně dopadly budovy Obchodní ulice, které byly zbourány. Na jejich místo přibyla parkovací místa zaměstnanců Adamovských strojíren. Na východní straně náměstí se nacházela ještě nezmíněná budova lesního úřadu (předchůdce Školního lesního podniku), který v té době sídlil v Adamově. Tato zde již také nestojí.


Smetanovo náměstí v cca 60. letech (autor neznámý)


Fotografie pořízená přibližně ze stejného místa v roce 2015

V současné době je prostor vymezen zmíněným hostincem na severní straně, obchodním domem (číslo popisné 323) vybudovaným v roce 1966 na východě, rodinným domem číslo popisné 12, zdravotním střediskem (číslo popisné 11) a lékárnou se stomatologií (číslo popisné 327) a rodinným domem (číslo popisné 12) na jihu a skupina domů (čísla popisné 484, 99, 8 a 30) různého účelu na západě.
Na severní straně je z náměstí vyústěna ulice Plotní směrem do Křtinského údolí, na západ pak směřuje silnice na náměstí Práce. Jihovýchodním směrem pak pokračuje z náměstí ulice Osvobození.
V roce 1972 bylo na plácku před Hanákovým hostincem vybudováno zátiší a umístěn zde památník osvobození, socha Rudoarmějce, který byl přestěhován od národního výboru. Konaly se zde různé vzpomínkové slavnosti, průvody apod. V roce 1994 byla socha odsunuta na ulici Osvobození. Totéž místo bylo v roce 2015 proměněno v parkoviště se 14 parkovacími místy.
V bezprostřední blízkosti zmíněného parkoviště stojí autobusová zastávka, která je obsluhována městskou autobusovou dopravou.


Smetanovo náměstí fotografované ze severu; vlevo není vidět obchodní dům, uprostřed domy domy číslo popisné 484, 99, 8 a 30


Smetanovo náměstí je na mapě vyznačeno červeně (autor © Přispěvatelé OpenStreetMap)

Zdroje:
Pamětní kniha obce Adamova, s. 4, 192.

 

Poslední aktualizace 18. července 2016 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist