Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Na počátku 18. století měl Adamov společnou pečeť s osadou Jezerky. V jejím pečetním poli se nacházel Josef Jan Adam z Lichtenštejna s pozdviženou pravicí. Nápis na pečeti byl Peczet obczy Jezerka. V roce 1749 Adamov použil svou vlastní pečeť. Tato pečeť měla tvar oválu o rozměrech 28 mm na výšku a 25 mm na šířku. Pečeť se skládala z oválného barokního štítu zdobený na bocích palmovými listy, jejichž stopky se stýkají pod štítem. V polovině štítu je umístěno břevno, který jej dělí na dvě poloviny. Nad břevnem je umístěno kladivo zkřížené s kosou, v místě zkřížení je kolmo umístěné hrábě. V dolní půlce štítu je umístěno kovadlina na niž jsou umístěny kleště a hamerské kladivo. Nad štítem se nachází znak převzatý od Josefa Adama - koruna s pěti lístky. Tato pečeť se používala až do 19. století.


Pečeť města používaná od roku 1749


Pečeť použita na razítku v Obecní kronice v roce 1922

Na konci roku 1970 byla vypsána městem Adamov soutěž na návrh nového městského znaku. V lednu následujícího roku byla ustanovena komise, která měla došlé návrhy posuzovat. Členy této komise byli - Karel Marek (zástupce MNV), František Dufek a Emil Hejl. Rada MNV se také usnesla požádat o spoluúčast národního umělce architekta ing. Jiřího Krohu.
Celkem došlo šest návrhů. Vítězný návrh byl od Jaromíra Kosteleckého, výtvarníka propagačního oddělení podniku Adamovských strojíren, který byl přijat 17. dubna 1972. Znak je v podobě stříbrného gotického štítu, ve kterém je vyobrazena železářská pec naznačující železářskou tradici, nad kterou se rozbíhají do stran plameny symbolizují dělnou tradici minulosti. Nad pecí se dále nachází kolo s polovinou ozubení stříbrné barvy vyznačující novodobý strojírenský rozvoj. Pod pecí se nachází hnědá ostrev se třemi suky představuje přírodní bohatství okolních lesů.


Znak města používaný od roku 1971

Vlajka:
Od počátku roku 2020 město začalo uvažovat nad pořízením vlajky města. Z tohoto důvodu byly osloveny dvě společnosti, které zpracovaly svoje heraldické návrhy praporu pro město Adamov. Z těchto dvou společností byly vybrána firma Velebný a Fam, s.r.o., z Ústí nad Orlicí a dva její návrhy byly 16. září 2020 předloženy Zastupitelstvu města Adamova. Zastupitelstvo města schválilo dle tzv. blasonu následující:

Červeno-bílo-červený svisle dělený list v poměru 1:3:1. Uprostřed černá kvádrovaná vysoká pec s prázdným topeništěm, z níž šlehají červené plameny. Nad nimi černé kolo s horní ozubenou polovinou. Pod pecí postavená hnědá ostrev o třech sucích. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Vlajka byla městu Adamov formálně udělena 6. ledna 2021 předsedou Poslanecké sněmovny.

Zdroje:
POKORNÝ, Jaroslav. Kronika města Adamova. Adamov: 1971 a 1972.
Kolektiv autorů. Znaky a pečetě jihomoravských měst a městeček. Praha: Blok, 1979. 515 s.

 

Poslední aktualizace 13. dubna 2021 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist