Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Počet obyvatel:
Přestože byl Adamov ustanoven jako samostatná obec již v roce 1732 (tehdy ještě jako Hamry), první sčítání, které se v pramenech nachází je z roku 1754. Tehdy se zde nacházelo 21 obytných domů zaměstnanců hamrů. Celkem zde bydlelo 150 obyvatel.
S postupným rozvojem zdejších strojíren, které zaměstnávaly většinu obyvatel, se zvyšoval i počet obyvatel. Proto se například již v roce 1771 uvádí 221 obyvatel, roku 1857 634 obyvatel, roku 1880 953 obyvatel, roku 1890 792 obyvatel.
V 20. letech 20. století překročil počet obyvatel hranici jednoho tisíce. Na konci druhé světové války je uváděno 2 512 obyvatel. V poválečné době docházelo k výstavbě nových sídlišť pro stovky nových zaměstnanců strojíren. Díky tomu počet obyvatel v 50. letech přehoupl 3 tisícovou hranici, v 70. letech pak hranici 4 i 5 tisícovou.
V 90. letech pak byla dosažena horní hranice počtu obyvatel - v roce 1997 to tvořilo 5 146 obyvatel. V této době dochází problémům v Adamovských strojírnách, které mají za následek propouštění a to v nepravidelných vlnách až do roku 2009, kdy Adast vstoupil do likvidace. V této době Adamov zaznamenává prudké pozvolné snižování populace.
V roce 2013 byl počet obyvatel v Adamově celkem 4 591.
 

Rok 1754 1834 1857 1880 1900 1930 1950 1970 1999 2006 2015 2020
Počet 150 417 637 953 792 1 147 2 090 3 787 5 024 4 864 4 549 4 512

Poznámka: Údaje z 18. a 19. století se podle některých pramenů liší, proto není zaručena jejich správnost. Statistika z 20. a 21. století je přejímána ze statistického úřadu.

Struktura:
Věkové složení – z přiložené statistiky je patrné, že samotné obyvatelstvo v současné době tvoří převážně lidé v produktivním věku. Rozdíl mezi staršími 65 let a dětmi mezi 0 a 14 lety života se rok od roku zvětšuje.
 

Rok 0-14 let 15 - 64 let 65 a více
2006 699 3 434 731
2007 678 3 394 743
2008 649 3 313 758
2009 638 3 288 765
2010 638 3 273 773
2011 624 3 165 794
2012 616 3 146 829
2013 636 3 093 847
2015 644 3 045 860
2020 730 2 802 983

Národnost – podle národnostní struktury zjištěné při sčítání lidu v roce 2011 žilo v Adamově 2 286 Čechů, 918 Moraváků, 74 Slováků, 14 Poláků, po čtyřech Ukrajinců a Vietnamců, 3 Maďaři a jeden Němec.

Náboženství při sčítání lidu v roce 2011 bylo v Adamově uvedlo 1 576 lidí možnost bez náboženské víry, dále 399 věřící, ale nehlásící se k žádné církvi ani náboženské společnosti a 603 věřící hlásící se k církvi či náboženské společnosti (nejvíc 698 k Církvi římskokatolické, 14 k Církvi československo husitské, 12 k Českobrabratské církvi evangelické, 5 k Církvi Křesťanské společenství, po třech k Pravoslavné církvi v českých zemích a Buddhismu Diamantové cesty linie Karma Kagjü, po dvou k Apoštolské církevi, Křesťanským sborům, Luterské evangelické církvi a. v. v České republice, Jedi a po jednom k Církvi řeckokatolické, Federaci židovských obcí v České republice a Višva Nirmala Dharma, ve 2 013 případech náboženství nebylo uvedeno).

 

Poslední aktualizace 14. července 2021 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist