Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Busta Tomáše Garrigua Masaryka
Bronzová busta prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka (1850 – 1937), kterou vytvořil akademický sochař Jan Tříska (1904 – 1976), byla roku 1938 odhalena na terase před měšťanskou školou (číslo popisné 130), na ulici Osvobození. Pod pomníkem, do čelní stěny architektonicky vyřešeného ochozu, byla současně vložena deska se jmény občanů Adamova padlých za svobodu národa v poslední světové válce, která sem byla umístěna společně s bustou. Kvůli zhoršující se politické situaci však neproběhlo slavnostní odhalení. Jak se však píše v Pamětní knize obce Adamova:

    Neviditelná ruka adamovs. občanů stále vyměňovala čerstvé květy u pomníku, a při narozeninách TGM a v jeho úmrtní den a v den dušiček i při jiných příležitostech kladly občané květy a věnce a zapalovali svíčky, aby tak němě, tajně a bez oslav vzpomínali našeho prvního presidenta, osvoboditele a našich občanů padlých za svobodu národa." (Pamětní kniha obce Adamova, s. 141)

V lednu 1941 byl její podstavec sražen na zem, přičemž se rozbil, a busta byla ukradena. Říšskými úřady bylo vyšetřování tohoto činu znemožněno, avšak předpokládalo se, že za čin byl odpovědný nacisty obdivující trafikant Zahradníček. Po válce byla na původním místě odhalena busta nově odlitá. Slavnostní akt proběhl 16. června 1946 za hojné účasti občanů města, Sokolů a legionářů z okolí. Hlavním účastníkem byl prof. dr. Hájek, legionář z Brna.
Avšak dne 15. června 1953 podal pan Švihla návrh na její odstranění. Dne 4. července téhož roku se tak stalo. Podle pamětníků byla následně schována u pana Baldermanna pod uhlím. V 60. letech byla vyvíjena aktivita o její navrácení, avšak 68. rok těmto snahám udělal přítrž. Busta byla zpočátku ukryta nadále v Adamově, ale později se ji podařilo ukrýt pracovníku blanenského muzea Vratislavu Grolichovi.
Po 17. listopadu 1989 se začalo uvažovat o navrácení busty zpět na původní místo. Dne 9. prosince 1989 zaslal Vratislav Grolich písemný požadavek tehdejšímu MěstNV o reinstalaci busty. Sám Grolich zajistil její rekonstrukci a odlití písmen v ČKD Blansko. Občanské fórum a historicko-vlastivědný kroužek a další občané města (často za jízlivých poznámek zdejších komunistů) provedli rekonstrukci památníku. OF provedlo mezi občany finanční sbírku a potřebnou další částku doplatil obecní úřad.
Slavnostní znovuodhalení proběhlo 26. října 1990. Při oslavě vyhrávala dechová hudba žáků Základní umělecké školy, slavnostní projev pronesl Vratislav Grolich, v němž připomněl historii tohoto památníku. Samotnou bustu odhalil první mluvčí adamovského OF pan František Voráč, R. Nejedlá položila velkou kytici bílých karafiátů s trikolórou za všechny občany města. Zazněla taktéž hymna Československé republiky.


Busta Tomáše G. Masaryka před budovou základní umělecké školy na ulici Osvobození v roce 2005

Při této příležitosti vydalo OF v Adamově Pamětní list s fotografií Tomáše G. Masaryka, na kterém byla krátce popsána historie památníku. Pamětní list připravil Vratislav Grolich a list byl uložen do busty s podpisy členů OF a dalších. Pamětní list byl prodáván přítomným občanům za 2 Kčs.
Poté co byla ZUŠ přesunuta do budovy ZŠ na ulici Ronovská (číslo popisné 281), byla také busta v roce 2010 přesunuta. Nové umístění našla před budovou ZŠ na ulici Komenského (číslo popisné 324).


Současný umístění busty u ZŠ na ulici Ronovská

Zdroje:
Pamětní kniha obce Adamova, s. 140, 141.
Pamětní kniha obce Adamova II. díl, s. 73.
Kronika města Adamova III. díl, s. 229, 230.
OPATŘILOVÁ, Kateřina. Adamovští odsunou pomník Masaryka z centra [online]. [cit. 2014-10-25]. Dostupné z: <http://blanensky.denik.cz/zpravy_region/adamovsti-odsunou-masarykuv-pomnik-z-centra.html>

 

Poslední aktualizace 18. března 2017 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist