Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Dům číslo popisné 281 - Základní škola (1. - 4. ročník)
Se stavbou této budovy, jakožto novou budovou měšťanské školy, se započalo na podzim roku 1955. Dokončena byla v následujícím roce. Její projekt vytvořil ing. arch. Arnošt Krejza. Původní projekt obsahoval ještě menší vížku, která však byla zamítnuta. Objekt se skládá ze tří částí: škola, základní umělecká škola a tělocvična (v době výstavby to byly národní škola, mateřská škola a tělocvična). Škola se nachází na ulici Ronovská, v nejvyšší části městské části Ptačina. Od silnice ke škole vede dvojité schodiště, v jehož spodní části byla v 60. letech vybudována busta Petera Jilemnického. Levé dvouposchoďové křídlo v současné době slouží potřebám základní umělecké školy, která sem byla přesunuta v roce 2008 z budovy číslo popisné 130.


Budova školy asi v 50. letech (nakladatelství Orbis - Praha)

Rekonstrukce:
V roce 2010 prošla budova stavební úpravou, při které byly zatepleny obvodové stěny , vyměněny výplně, zateplení stropu a podlahy. Realizací tohoto projektu došlo ke snížení emisí CO2 o cca 50,3 tun za rok a k úspoře energie cca 872 GJ za rok. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí. Celkové uznané náklady na akci činily 2 980 088 Kč, z toho byl příspěvek z fondu EU 2 533 075 Kč (85 %), příspěvek SFŽP ČR 149 004 Kč (5 %) a příspěvek města Adamov 298 009 Kč (10 %).


Budova školy v rok 2017

Přístavba:
V roce 2019 započalo s přístavbou školy, která by měla spočívat v přistavěním jednoho podlaží hlavní budovy, a tak rozšířením prostor pro výuku. V plnohodnotném patře bude nově k dispozici učebny, kabinet, hygienické zázemí a příruční sklady. Dispozičně nové patro v podstatě kopíruje princip místností nižších pater – ve střední části budovy je umístěno schodiště, které navazuje na stávající schodiště, na jižní straně jsou umístěny učebny, na severní pak kabinety a hygienické místnosti. Na východní a západní straně jsou pak sklady.
Nové učebny budou celkem čtyři: kmenová učebna bude umístěna nejblíže ke schodišti. Speciální učebnou má být environmentální učebna, která společně se sousední multifunkční učebnou bude nabízet prostor pro speciální výuku žáků. Obě učebny budou propojitelné posuvnou stěnou. V multifunkční učebně bude umístěno vyvýšené podium pro přednášejícího či pro školní programy. Poslední učebnou bude učebna pracovních činností.
V prostoru mezi schodišťovými rameny bude umístěna svislá zdvihací plošina pro osoby ZTP, jenž zpřístupní všechny patra.


Budova základní školy po snesení střechy v dubnu 2019

 

Poslední aktualizace 01. května 2019 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist