Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Dům číslo popisné 324 - Základní škola (1. - 9. ročník)
Po výstavbě monobloku na Horce vyvstal problém s nedostatečnou školní kapacitou. To mělo být napraveno výstavbou nové školní budovy, která byla stavebně dokončena 30. září 1966, na nově vzniklé Komenského ulici. Slavnostní otevření proběhlo 2. října 1966 za účasti ONV v čele s vedoucím školského odboru Jaroslavem Fikesem a okresní školní inspektorkou Marií Novotnou, dále zástupci MNV v čele s předsedou Jaroslavem Šlesingerem, zástupci KSČ, NF a dalších.
Slavnostní akt byl zahájen koncertem dechové hudby ZK ROH ADAST. Následně se ujal slova předseda MNV Šlesinger a dále zástupce ONV Fikes, který také přestřihl slavnostní pásku.
Budova školy byla vybudována celkovým nákladem 4,5 milionu Kčs.

Přístavba:
V září 1970 začaly probíhat jednání o případné přístavbě 6 učeben. Dne 2. dubna 1973 započaly terénní práce. Stavba budovy pak byla dokončena v listopadu 1976. Slavnostní otevření přístavby proběhlo 20. listopadu a účastnili se jí místopředseda ONV Miloš Bacík, OŠI Božena Kovářová, delegace MV KSČ v čele s předsedou M. Michalíkem, delegace MNV v čele s předesdou K. Markem, delegace patronátního závodu Adast v čele s ing. J. Pavízou, členové výboru SRPŠ v čele s předsedou L. Musilem a pedagogičtí pracovníci školy v čele s ředitelem Vilibaldem Novosadem.
Slavnostní akt přestřižení pásky provedl místopředseda ONV Miloš Bacík. Poté byli hosté pozváni do hudebny, kde vyslechli pásmo veršů a písní, které přednesli žáci ZDŠ za vedení učitele A. Kotulana. Po kulturním programu přednesli hosté krátké projevy, kde ocenili dílo, které vybudovaly Pozemní stavby n. p. Ředitel školy Vilibald Novosad pak ocenil pomoc MNV – zejména jeho Technických služeb – dále pomoc patronátního závodu a pomoc brigádníků z řad rodičů.
Škola touto přístavbou získala 6 učeben, 4 odborné pracovny s příslušnými kabinety, hudebnu a síň tradic, na jejíž realizaci se podíleli výtvarníci závodu (4 panely) a adamovský výtvarník Karel Press (18 panelů). Celková hodnota díla dosáhla 3 646 000 Kčs.

Stavební úpravy v roce 2008:
V roce 2008 byla vypracována firmou DEA Energetická agentura, spol. s r.o. projektová dokumentace stavebních úprav budovy základní školy spočívající především zateplení fasády a výměna původních výplní otvorů. Dále byla zateplena střecha. Jako dodavatel stavby byla vybraná společnost REKO a.s. Stavební práce probíhaly od července do listopadu 2010. Kolaudace na stavební úpravy budovy byla vydána 22. prosince 2010.

V roce 2010 byla u vchodu do školy umístěna busta Tomáše Tomáše Garrigua Masaryka, která dřív stávala před budou základní umělecké školy (číslo popisné 130).


Současná podoba školní budovy

Zdroje:
Kronika města Adamova II. díl, s. 191, 192

 

Poslední aktualizace 18. prosince 2019 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist