Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Historicko-vlastivědný kroužek
Dne 20. října 1955 svolali Jaroslav Zelík a Ferdinand Kepák předběžnou schůzi zájemců o vlastivědnou práci. Tato schůze se uskutečnila v rámci činnosti klubu ROH, založeného v roce 1952 v tehdejším národním podniku Škodovy závody v Adamově. Zde se sešlo celkem pět zájemců: učitelé Cecílie Kozlová a Jan Pivoda, ze zaměstnanců závodu Emil Hejl, Ferdinand Kepák a Jaroslav Zelík. Bylo zde dohodnuto, že 15. prosince 1955 bude založen Historicko-vlastivědný kroužek. Prvním jeho předsedou se stal Ferdinand Kepák, místopředsedou ředitel zdejší školy Ladislav Kozel a jednatel Emil Hejl. Po založení se přidalo několik dalších zájemců, mezi kterými byl například Vratislav Grolich.
Od 1. ledna 1957 započal kroužek vydávat neperiodický časopis Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí a o rok později i vlastivědnou knižnici. Vlastivědné zprávy vycházely do roku 1972, kdy při přeregistraci časopisů došlo u povolovacího orgánu k chybě. Poté se již nepodařilo vydávání časopisu obnovit.
Od svého založení se kroužek angažoval v různých kulturních akcích, mezi které patřily výstavy, besedy, výlety, přednášky apod.
Druhým předsedou byl zvolen Jaroslav Zelík. Tento setrval v této funkci do roku 1995. Poté byl předsedou zvolen Jaroslav Budiš, který v této funkci působí dodnes.
V roce 2015, při příležitosti 60. jubilea trvání kroužku, předali na konferenci vlastivědných kroužků, která se konala v Adamově, zástupce Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně pamětní medaili do rukou předsedy Jaroslava Budiše.

Zdroje:
BUDIŠ, Jaroslav a kolektiv. Adamov. Adamov: Město Adamov, 2014. s. 111.

 

Poslední aktualizace 11. září 2017 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist