Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Oslava výročí 600 let železářské tradice
V roce 1959 započaly přípravy na oslavy 600. výročí trvání železářské tradice adamovského závodu. Přípravami byl pověřen obchodní náměstek JUDr. Zdeněk Štěpař, zřízen byl i speciální přípravný výbor. K tomuto výročí bylo zadáno pořízení sochy kováka jako železářského symbolu, zhotovení nástěnných reliéfů a velké vázy z pálené hlíny. Taktéž byly zadány k výrobě dva druhy odznaků Adamovských strojíren s tématem výročí ve čtyřech různých barevných variantách, u národního podniku Tabák z Kutné Hory výroba cigaret značky Adastky v plechových krabičkách s emblémy závodu. Bylo připravováno vydání filatelistických známek a příležitostného razítka. Dále byly připravovány propagační materiály. Díky přípravám oslava kulatého výročí závodu také opět ožil zájem o uchování Františčiny huti a jejího areálu.
K výročí taktéž jednotlivé oddělení Adamovských strojíren uzavírala závazky na plnění určené práce.


Dva druhy provedení odznaků při příležitosti 600. výročí
Každé mělo být vyrobeno ve čtyřech barevných provedeních (černá, červená, modrá a zelená)

Soutěž na znak, plakát, znělku a heslo:
K oslavám výročí byla vypsána soutěž na znak, plakát, znělku a heslo oslav. Celkem bylo odevzdáno 55 návrhů nového znaku od 15 autorů, 16 návrhů na plakát od 7 autorů, 7 návrhů na znělku od tří autorů a konečně 26 návrhů na heslo od 11 autorů.


Vítězný návrh znaku Františka Pokorného (Směr, roč. X, č. 18, s. 1)

1. cena za znak byla udělena Františku Pokornému z účetního oddělení, druhé místo pak Otakaru Fišerovi z oddělení PVT.
První cena za plakát nebyla udělena. Druhé místo společně obsadili Arnošt Zvěřina z propagace a Arnošt Chalupa z odbytu.


Plakáty umístěné na druhém místě, vlevo Františka Pokorného, vpravo Arnošta Chalupy (Směr, roč. X, č. 18, s. 1)

Jako vítězná znělka byl vybrán návrh Jiřího Vrbase z oddělení KT.
První cena za heslo nebyla udělena. O dvě druhé ceny se podělily Mil. Behdová s heslem:

  Slavná minulost našeho závodu, ať učí tvořit ještě úspěšnější budoucnost. (Směr, 1959, roč. X., č. 14, s. 1.)

a A. Pospíšilová:

  600 let úspěšné práce –
  "Od hamrů ke strojírnám – od feudalismu k socialismu" –
  Adast
  (Směr, 1959, roč. X., č. 14, s. 1.)

Třetí cenu byla přidělena Arnoštu Zvěřinovi z propagace za heslo:

  Naše tradice – 600 let dobré práce, náš cíl – socialismus. (Směr, 1959, roč. X., č. 14, s. 1.)

Samotné oslavy:
Kromě Adamovských strojíren se zapojily do pořádání oslav také Kovo, Strojexport, Brněnské vzorkové veltrhy apod. Řadu akcí započal 23. ledna 1960 ples. Vachův sbor moravských učitelek a Brněnská filharmonie odehrály koncerty. Dne 11. června 1960 byly uspořádány slavnostní schůze na pracovištích, spojené s vyznamenáním zasloužilých pracovníků. Následně byla uspořádána celozávodní schůze na náměstí Práce za účasti vládních činitelů. V odpoledních hodinách proběhlo v sále závodní jídelny slavnostní zasedání na počest výročí. Současně s tímto zasedáním proběhla v kinosále ZK estráda státního rozhlasu. Ve večerních hodinách byl uspořádán v sále jídelny koncert Brněnského orchestru lidových nástrojů, současně v kinosále další estráda. V případě příznivého počasí byl plánován v parku ZK karneval. Zda-li se uskutečnil není známo.
Následující den proběhly sportovní a branné akce. I na děti se pamatovalo a byly naplánovány loutková a divadelní představení a v provozu byl i zábavní park. Historii Adamovských strojíren ilustrovaly i četné výstavy, které byly uspořádány v Adamově a Blansku.
Dne 15. června bylo odehráno na počest výročí v Státním divadle v Brně slavnostní představení Smetanovy opery Libuše. Před celozávodní dovolenou byl uspořádán letní karneval u Býčí skály, kde vystoupili umělci Státního divadla a Janáčkovy akademie múzických umění.
V sobotu 18. června proběhla celozávodní schůze pracovníků Adamovských strojíren. Hosty byla delegace strany a vlády, vedená členem politických byra ÚV KSČ a náměstkem předsedy vlády Rudolfem Barákem. Dalšími členy byli tajemník ÚV KSČ Oldřich Černík, ministr všeobecného strojírenství Karel Poláček a tajemník ÚRO poslanec Bedřich Kozelka. Přítomna byla také delegace Jihomoravského krajského výboru KSČ, kterou vedl vedoucí tajemník P. Hron.
V zářijových dnech během 2. BVV byla činnost zaměřena především na propagaci přímo na výstavišti. V areálu byla uspořádána výstava historie a současnost Adamovských strojíren s instalací všech důležitých adamovských výrobků.
Na konci roku bylo zakoupeno představení ve varieté Rozmarýn.
Kromě těchto nejhlavnějších akcí byly uspořádány taktéž festival divadelních představení, akce Spartaku, různé konference energetiků a Den nové techniky.
Taktéž byla odhalena již zmíněná socha kováka při budově závodního klubu (číslo popisné 57), společně s ní zde byl umístěn rozměrný reliéf přímo na stěně budovy. Krajské nakladatelství v Brně vydalo knihu o Adamovských železárnách. Byl natočen krátký barevný film o podniku.
Seznam dalších akcí, které byly uspořádány v rámci oslav:
27. března 1960 okresní přebor přespolního běhu,
17. dubna 1960 turnaj stolního tenisu v celostátním měřítku,
24. dubna 1960 akademie školy,
27. až 29. dubna 1960 celostátní konference elektrúdržeb mezipodniková soutěž.


Díky oslavám se proměnily výrobní haly na výstavní (autor neznámý)

Zdroje:
Kronika obce Adamova, s. 16.
Redakce. 600 let Adamovských strojíren. Směr, 20. března 1959, roč. X., č. 14. Adamov: Adamovské strojírny, s. 1.
Bez uvedení autora. Vítězné návrhy plakátů. Směr, 17. dubna 1959, roč. X., č. 18. Adamov: Adamovské strojírny, s. 1.
Bez uvedení autora. Kuřáci! Těšte se. Směr, 24. dubna 1959, roč. X., č. 19-20. Adamov: Adamovské strojírny, s. 4.
Št. Chystáme oslavy 600 let Adamovských strojíren. Směr, 22. ledna 1960, roč. XI., č. 5. Adamov: Adamovské strojírny, s. 1.

 

Poslední aktualizace 31. května 2016 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist