Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Dům číslo popisné 323 - Obchodní dům
Stavební práce na novém obchodním domě, který se v současné době nachází ve východní části Smetanova náměstí, započaly roku 1963. Tomu však předcházela asanace stávajících starších budov, tj. několika rodinných domů, poslední adamovské pekárny (číslo popisné 45 a 114), která patřila Františka Bednáře a budova tzv. lesní správy, kde před druhou světovou válkou měla své sídlo správa adamovského polesí a po válce zde byly byty zaměstnanců lesní správy.
Projekt vypracoval Stavoprojekt Brno, stavbu provedly Pozemní stavby n. p., investorem byl pak ONV Blansko. Celkový finanční náklad byl 3 735 000,- Kčs.
Slavnostní otevření obchodního domu bylo ve čtvrtek 1. září 1966 v 10 hodin. Aktu se zúčastnili zástupci KNV, ONV, MNV, dále projekčního ústavu Stavoprojekt, Krajské inženýrské organizace, Pozemní stavby, ředitelé krajských obchodních podniků, ředitelé podniků služeb a četná adamovská veřejnost. Projev započal předseda MNV Jaroslav Šlesinger a tajemník Josef Šenk. Hlavní projev přednesl předseda komise pro obchod při KNV František Kavan. Jménem národního podniku Potraviny promluvil ředitel Samek z Boskovic.
V přízemí byly umístěny prodejny drogerie, obuvi, zeleniny, domácích potřeb (včetně radiopřijímače, televize, pračky, ledničky, sporáky aj.), dále také cukrárna a květiny. V prvním patře bylo umístěno holičství a kadeřnictví a prodejna potravin s prodejnou masných výrobků. Ve druhém podlaží bylo umístěno provozovna krejčovského družstva Vkus, dále sběrna prádla a oděvu čistíren Služeb města Blanska, vedle je opravna obuvi družstva Straka, pak prodejna oděvu a konečně prodejna textilu. Dále zde bylo knihkupectví, pobočka Státní spořitelny a sídlo obvodního oddělení veřejné bezpečnosti.
Po dostavbě budovy byla v roce 1966 asanována většina budov Obchodní ulice.


Současná podoba obchodního domu

Přestavba na bytový dům:
V roce 2018 společnost bau32, spol. s r.o., která budovu odkoupila, začala uvažovat o její přestavbě na bytový dům. Počítá s přístavbou jednoho patra.

 

Poslední aktualizace 12. února 2019 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist