Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Pekařství
Nejstarší zmínka o pekárně v Adamově je v Pamětní knize obce Adamova, kde kronikář zmiňuje "Sčítací knihu" z roku 1857, v níž je mezi seznamem řemesel je uveden i jeden pekař. Bohužel, bez uvedení jména.
V Adamově vznikla pekárna v roce 1905, a to v budově na křižovatce ulice Plotky a Smetanova náměstí (číslo 45). Tu v té době vedl Ludvík Hlavatý, a to až do roku 1918. V roce 1939 je jako adamovská pekařka uvedena v Adresáři Protektorátu Čechy a Morava pro průmysl, živnosti, obchod a zemědělství Anežka Hlavatá. Posledním měsícem této pekárny byl červen roku 1966, pekařem zde byl pan Bednář. Poté byla tato budova zbourána.


Zpráva z Brněnských novin o zapsání nově vzniklé pekárny do obchodního rejstříku

Na počátku 90. let se díky restitučnímu zákonu do majetku města navrátily budova číslo popisné 8 a 30, jež dříve sloužila potřebám pošty a četnické stanice. Na návrh starosty města Jana Hlavatého bylo 3. září 1991 rozhodnuto o jejich využití pro potřeby nové pekárny. Celková částka na přestavbu vyšla na 4,6 milionu Kč. Projekční příprava rekonstrukce budovy byla zadána olomoucké Kovoprojektu, dodávka pecí a ostatních zařízení včetně instalace pak firmě Ravoj, taktéž z Olomouce. Vlastní stavbu zajišťoval Agrostav Blansko. V listopadu 1992 vstoupila pekárna do provozu, jejím prvním vedoucím se stal Pavel Bezděk. 30. listopadu 1992 si prostory provozovny mohli prohlédnou díky dnu otevřeným dveřím občané.


Budova číslo popisné 8 a 30 využívaná jako pekárna v 90. letech

Již v roce 1995 se pekárna potýkala s problémy špatného vedení. Byla jmenována komise, která koordinovala činnost pekárny, ve složení: Jana Krausová předsedkyně, Eduard Hofman, Jiří Fišer, Jaroslav Bernášek, Věra Karásková.
Dne 13. února 1995 nastoupil jako nový vedoucí pekárny pan Jiří Učeň, který předložil zprávu o současném stavu:

    Pekárna pracuje na dvě směny, prodejna je otevřena ve všední dny a o sobotách. V současné době má pekárna dvanáct odběratelů, dělá se i sladké pečivo. Personál zatím příliš dobře nespolupracuje. (Kronika města Adamova IV, s. 212)

Dne 26. září 1995 městské zastupitelstvo schválilo založení společnosti Pekárna města Adamova s r. o. Zapsána do obchodního rejstříku byla 9. října téhož roku. Jednatelem společnosti se stal Jiří Učeň. Základní kapitál činil 100 tisíc Kč. Dozorčí radu plnili Miloš Hladký, Jiří Janás a Mária Koudelová. Poslední jmenovaná funkci plnila do 12. srpna 1997, kdy ji vystřídala Věra Karásková.
K 12. srpna 1997 ukončil Jiří Učeň funkci jednatele. Novou jednatelkou byla určena Dagmar Pokorná.
Dne 29. března 1998 bylo městským zastupitelstvem rozhodnuto o zrušení společnosti Pekárna města Adamova s r. o. ke dni sepsání notářského zápisu o zrušení společnosti s likvidací. Za likvidátora byl jmenován ing. Marcel Němec.

Zdroje:
Pamětní kniha obce Adamova, s. 35.
Kronika města Adamova IV. díl, s. 114-115, 211-212, 272-273, 308-309.
Bez uvedení autora. Protokolování firem. Brněnské noviny, č. 115, 19.5.1905, s. 1.

 

Poslední aktualizace 26. listopadu 2016 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist