Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Obchodní ulice
Tato ulice byla situována v centru Adamova. Spojovala dnešní Náměstí Práce a Smetanovo náměstí. Před vybudováním obchodního centra (číslo popisné 323) v roce 1966 zde byla situována většina místních obchodů, od čehož byl odvozen název.
V Pamětní knize obce Adamova popisuje kronikář ulici v roce 1922 takto:

    V pravo dolů vede ulice k potoku Křt., v níž jsou dva hostince („Drexlerův“ v pr. a v levo až u potoka a mostu „Šumberův“), dva obchody smíšeným zbožím (v pr. „Tiefelbachův“ a v l. „Sládkův“), k nimž druží se v domě hostince Šumberova „dělnický konsum“. V novém domku Horníčkově v pr. je stanice četnická.

Obchody v této ulici k roku 1945: napravo od Náměstí práce - Šumberovo řeznictví a restaurace (číslo popisné 49), Šumberův rodinný dům (číslo popisné 4), prodejna potravin Aloise Sládka (číslo popisné 67), hodinářství A. Boušky, které později vystřídal František Handl s knihkupectvím, řeznictví Josefa Hudce a poslední byla společná budova pro četnickou stanicí a poštu (číslo popisné 8 a 30).
Na levé straně stála prodejna textilu (dříve obchod se smíšeným zbožím), potravin pana Špačka, pobočky Státní spořitelny, dříve tzv. kampelička (byla založena ve dvacátých letech pro drobné střadatele z iniciativy tehdejšího starosty Jana Bezchleby), pět rodinných domků. V pátém domě bydlel dobrovolný zdravotník pan Hrnčíř (v 19. století byla v tomto domku místní škola, kterou navštěvovalo až 120 dětí). Dále Drexlerova hospoda, prodejna družstevního spolku Včela, později přejmenovaná na jednotu. Ulici na levé straně uzavíralo Ševčíkovo hospodářství.
Po vybudování výše zmíněného obchodního centra bylo rozhodnuto o asanaci celé Obchodní ulice (kromě bývalé četnické stanice a pošty) a tak se v roce 1966 část centra města razantně změnila.


Dobový pohled do ulice z počátku 20. století - první dům vpravo Sládkova prodejna (autor neznámý)

Zdroje:
Pamětní kniha obce Adamova, s. 4.
Kronika obce Adamova II. díl, s.
Vzpomínky Aleny Buchtové.

 

Poslední aktualizace 14. listopadu 2018 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist