Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Domy číslo popisné 8 a 30
Budova patří k historickému jádru obce. Stavba budovy číslo 30 byla v roce 1934 financována z Šebelovy nadace, díky čemuž byl tou dobou nazýván "Dům Šebelové dobročinné nadace". Nešlo však o stavbu zcela novou, ale o přestavbu stavby zde se nacházející. Jaké měla tato původní budova dispozice není známo. Budovu na stejném místě lze nalézt zakreslenou na mapě z roku 1826, následně ve všech třech Indikačních skicách (1871, 1897 a 1911).


Centrum Adamova na mapě v roce 1826 - budova na místě současné stavby označeny čísly 30 a 31(autor neznámý)

V roce 1934 se zde po přestavbě budovy usídlila pošta, která se přestěhovala z původní budovy tzv. Staré pošty (čísla 3), a četnická stanice.
V 60. letech 20. století bylo zapotřebí rozšířit stávající prostor a tak bylo uvažováno a přístavbě či nadstavbě budovy. Po dohodě mezi MNV v Adamově a Okresní správou spojů v Blansku, které oznámilo, že nemá dostatek financí na pokrytí přestavby, bylo rozhodnuto o vykoupení sousedního dobu číslo 8. Ten vlastnila paní Sýkorová, která s návrhem souhlasila pod podmínkou, že jí bude poskytnut vhodný náhradní byt. Rada města vyjednala s Adamovskými strojírnami přidělení tohoto bytu. Písemné vyjádření podepsané ředitelem závodu a předsedou MNV bylo odesláno Krajské správě spojů do Brna.


Budova pošty v srpnu 1979 (autor František Ecler)

V 70. letech se začalo uvažovat o výstavbě nové budovy pro potřeby pošty. S její stavbou bylo započato v roce 1976 a o tři roky později byla slavnostně otevřena. Pošta se tedy přestěhovala do těchto prostor. O dalším využití budovy nejsou zatím zprávy.
Později sloužila jako ubytovna. Dne 3. září 1991 byl městským zastupitelstvem schválen návrh starosty Jana Hlavatého o využití budov jako pekárny. Celková částka na přestavbu vyšla na 4,6 milionu Kč. Projekční příprava rekonstrukce budovy byla zadána olomoucké Kovoprojektu, dodávka pecí a ostatních zařízení včetně instalace pak firmě Ravoj, taktéž z Olomouce. Vlastní stavbu zajišťoval Agrostav Blansko. Největší změna prodělala budova číslo popisné 8, které přístavbou přibylo nadzemní podlaží.


Rekonstrukce budovy na přelomu září a října v roce 1992 (autor František Ecler)

Na konci listopadu 1992 byla pekárna uvedena do zkušebního provozu, 30. listopadu téhož roku pak proběhl den otevřených dveří. Pekárna byla z finančních důvodů v druhé polovině 90. let zavřena. V současné době je budova číslo popisné 30 částečně užita jako bytová jednotka a číslo popisné 8 nevyužívána.


Číslo popisné 8 vlevo a 30 vpravo; rok 2011

Zdroje:
Pamětní kniha obce Adamova, s. 111.
Kronika obce Adamova II. díl, s. 81 a 82.

 

Poslední aktualizace 22. května 2016 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist