Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Policie
První četnická stanice byla v Adamově zřízena 12. března 1872 a umístěna v panském domě číslo 3, kde již působila pošta. Původní obvod byl velmi rozsáhlý: Adamov, Josefov, Habrůvka, Křtiny, Bukovina, Bukovinka, Březina, Proseč, Kanice, Řicmanice, Bilovice, Babice, Útěchov a Vranov. Posádka byla trojčlenná. Prvními tu byli strážmistr František Rotter, četník Jakub Hanák a četník na zkoušku Arnošt Bernatzky. Již v dubnu 1872, kdy byla zřízena četnická stanice taktéž ve Křtinách odpadly Křtiny, Habrůvka, Bukovina a Bukovinka. 1. ledna 1899 pak Babice a Kanice. Od 1. července 1903 zřízením stanice v Bilovicích odpadly Bílovice a Řicmanice.
Od 1. října 1911 se nacházela četnická stanice v domě číslo 23.
V roku 1923 měl obvod již jen pod dohledem Adamov s Josefovem, Útěchov a Vranov (celková rozloha 16 434 km2 s 272 domy a asi 2061 obyvateli). Posádku tou dobou tvořili čtyři četníci.
Dne 1. února 1923 nastoupil jako velitel četnické stanice strážmistr Jan Kabelka z Blanska.
K 1. září se četnická stanice opět přesunula do panského domu číslo 3. Zde byla umístěna do 1. října 1934, kdy se přestěhovala do domu číslo popisné 30.
V roce 1981, kdy byla v Adamově obvodní oddělení SNB (Sbor národní bezpečnost) se čtyřmi příslušníky a náčelníkem, došlo 1. července 1981 k redislokace VB a adamovské oddělení bylo zrušeno.

Městská policie
V roce 1992 bylo rozhodnuto o vytvoření městské policie. Výběrem a předložením návrhu na její složení byl pověřen představitel obce Herbert Pařízek, předseda komise ochrany veřejného pořádku, předseda komise pro projednávání přestupků a člen rady MÚ.
Původně bylo přihlášeno 40 osob. Tito se připravovali studiem zákonů o policii ČR, zákonem trestním, zákonem o obcích, obecní policii, správním řádem, deklaraci lidských práv a j. Taktéž absolvovali střelecký kurz Policie ČR v Blansku a sebeobranu. Z těchto kurzů získali osvědčení. Celkové zkoušky proběhli 9. července 1992 v Benešově u Prahy. Zkušební komisi tvořili zástupci Policie ČR a právníci.
Úspěšně dopadli Robert Nedorost, Pavel Růžička a Petr Šedý, kteří tak nastoupili jako první službu městské policie v Adamově. Velitelem byl určen Robert Nedorost, jeho zástupcem Petr Šedý a Pavel Růžička byl členem.
Výstroj a výzbroj byla tvořena z letních a zimních uniforem, oblečení, obušků a pout. Střelné zbraně byly dodány později.
Styk s veřejností byl zajišťován ve dnech pondělí a čtvrtek od 9 – 11 hodin a od 14 – 16 hodin. Městské policii byly uvolněny místnosti v objektu mezi poštovním úřadem a zdravotním střediskem – dětským oddělením.
V současné době městská policie sídlí v budově číslo popisné 46.


Vozidlo městské policie v roce 2009

Zdroje:
Pamětní kniha obce Adamova, s. 21.
Kronika města Adamova III. díl, s. 8.
Kronika města Adamova IV. díl, s. 90 až 92.
Státní okresní archiv Blansko, Četnické stanice okresu Blansko, Četnická stanice Adamov, kniha č. 1, inv. č. 1. Památník, Adamov.

 

Poslední aktualizace 29. března 2015 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist