Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Sokolovna
Rozšiřující se zájem o sokolskou činnost v Adamově si vynutil stavbu vlastní základny, kde mohlo být sokolství rozvíjeno. Na podzim 1921 bylo zakoupeno pole nad tzv. "Pankrácem", tj. nad závodními dělnickými domy číslo 102 a 103. V září téhož roku bylo založeno Družstvo pro zřízení tělocvičny Sokolu v Adamově.
První práce na stavbě Sokolovny v Adamově započaly 1. června 1924. Stavba byla dokončena 21. prosince téhož roku. Celkový náklad na stavbu činil 180 000 Kč. V Lidových novinách vyšel článek, který samotnou budovu popisoval takto:

    ... Budova rozkládá se na pozemku 1900 m2, třetina pozemku byla věnována stavbě, ostatek letnímu cvičišti. Tělocvična má rozměry 15,80x9,80x6 m a je opatřena stálým jevištěm a menší galerií. Pod jevištěm je spolková místnost 11,30x4,85 m pro schůze a pod., jež bude zároveň i šatnou. Vedle toho jsou tam ještě tři jiné místnosti: výborovna, skladiště a místnost pro sprchy. Překrásný je pohled s terasy do údolí a na zalesněné stráně. V podkroví jsou místnosti, jichž bude možno užíti jako turistické noclehárny. Budova má elektrické osvětlení a vodovod, což si zařídilo a zavedlo členstvo, stejně jako vykonalo mnoho jiných prací samo... (Lidové noviny, ?)

Dne 31. května 1925 se konalo oficiální slavnostní otevření nového stánku, které popsal redaktor Lidových novin takto:

    Za veliké účasti Sokolstva i obecenstva otevřel včera Sokol adamovský svoji sokolovnu. Pracoval úporně, překonával podivuhodně všecky překážky a dnes měl radostný den. I tím, že nezbývá ze 180 tisíc Kč, jichž si stavba vyžádala, veliký dluh. Budova, o níž Lidové Noviny již psaly, má také kino a bezdrátovou stanici.
    Dopoledne o valné schůzi byla do zdiva vsazena schránka s pamětní listinou a jinými písemnými doklady. Projevy učinil zástupce sokolské župy Krále Jiřího Dostál a Brněnské Viktorin. Bylo vhodně vzpomenuto práce jednoty od založení r. 1906; kroniku tuto sepsal zesnulý Fr. Mlýnek. Odpoledne po průvodu a proslovu župního starosty Ant. Krejčího přijal starosta jednoty Křivohlávek klíče sokolovny, již odevzdal členstvu a mládeži Sokola. Nato byla předvedena řada tělocvičných ukázek pěti jednot sokolské župy Brněnské, jež uspořádaly do Adamova zájezd. Dosti nepřesností zavinil klavírní doprovod, který se přes dobrou vůli doprovázejících ovšem na velikém prostranství za ruchu obecenstva ztrácel, ba zanikal. Vedle pěkně a přesně nacvičených čísel bylo i několik ukázek slabších"
    (Lidové noviny, 1. června 1925)


Sokolovna v první polovině 20. století (autor neznámý)

V březnu následujícího roku byla v sousedství Sokolovny postavena nová budova měšťanské školy (číslo popisné 130).
Sokol v Adamově působil do roku 1941, kdy byl rozpuštěn. V zabrané Sokolovně bylo v provozu kino, které sloužilo k promítání německých propagačních filmů. Správcem budovy byl německými úřady určen Vojtěch Herodek. Po roce byla správou Sokolovny pověřeno Kuratorium pro výchovu mládeže. Jmenovitě náčelníku Kuratoria Karlu Bezdíčkovi, jehož po čase vystřídal výpravčí Burian. Toho nakonec nechalo SK Škoda Adamov vystřídat Stanislavem Spiegelem. Správcem kina byl J. Linhar. Na konci války byly v Sokolovně ustájeny koně německých vojáků. Veškeré vnitřní zařízení a podlahy byly značně poškozeny, proto se po válce přistoupilo k jejich opravě, na které pracovali i němečtí zajatci.
V roce 1948 byl veškerý majetek adamovského Sokola převeden pod ROH. Osud Sokolovny byl zpečetěn v roce 1983, kdy byla zbourána údajně k vůli jejímu špatnému technickému stavu.


Asanace Sokolovny (autor František Ecler)

Na jejím pozemku pak začala o rok později vznikat nová sportovní hala (číslo popisné 440), která se měla 31. března 1989 otevřít. Avšak z důvodu průtahů stavebních prací se slavnostní otevření odehrálo 30. června 1989. Nová hala však nebyla uzpůsobena pro rozvíjení Sokola. Ve vybavenosti chybělo například hlediště pro diváky a místnost pro spolkovou činnost.
Tato nová hala byla 1. září 1991 předána Sokolu.

Zdroje:
Kronika obce Adamova, s. 48, 49.
BUDIŠ, Jaroslav a kolektiv. Adamov. Adamov: Město Adamov, 2014. s. 108.

 

Poslední aktualizace 12. července 2016 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist