Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Hutě U Srnce
Naleziště pozůstatků po dávné hutnické činnosti se rozkládá při cestě vedoucí z Adamova do Olomučan, po obou stranách lesní odbočky, naproti studánce U Srnce. Na toto místo upozornil Josef Skutil. Uvádí, že tam bylo nalezeno "18 ks škvárů, 14 ks vápencového materiálu, 32 charakteristických dymadlových trubiček rudického typu, a to celých 6 kusů a 26 fragmentů, 10 slovanských střepů, dále dvě celé a jedna třetina jiné typické hradištní hrncovité nádoby". Dílnu považoval za jednu z nejnadějnějších míst archeologického výzkumu železa na Blanensku.
Lokalita, která byla zkoumána v roce 1972, se rozkládá v zalesněném terénu, pro jehož povrchový reliéf jsou charakteristické nízké terénní vlny. Zalesnění nedovolovalo provést větší odkryv. Pomocí sond se však podařilo rozlišit na místě dvě hutnické dílny, rozkládající se na západ a na východ lesní odbočky. Jejich keramický materiál se ukázal jako chronologicky odlišný: jde o dvě hutě, které pracovaly nezávisle na sobě, v různých časových obdobích. Dílna západně od odbočky byla mladohradištní, dílna ležící na východ pracovala v době velkomoravské (středohradištní). Žádné známky kontinuity výroby zpozorovány nebyly.
Každá z hutí fungovala pouze po tu dobu, než bylo v jejím okolí vykáceno dřevo na milířování dřevěného uhlí - jediného paliva užívaného v tehdejších hutnických pecích. Když vyrostl v místě hutě po 50 až 100 letech nový les, hutnictví železa se tam mnohdy vrátilo zpět. Nové hutě však nikdy nevyrůstaly na místě těch starých, ale někde v jejich okolí. Důvodem návratu bylo využívání stejných surovinových zdrojů - železné rudy, tvrdého kvalitního dřeva a jílu vhodného pro výstavbu pecí. Nutnou podmínku života a práce v hutích byla samozřejmě voda, a proto se vždy nacházejí v blízkosti vodních zdrojů.

 

Poslední aktualizace 09. března 2014 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist