Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Olomučany
Obec Olomučany (německy Olomutschan), dial. Volomóčany, se nachází cca 3 km severně od adamovské železničního nádraží v úzkém žlebu, kterým protéká Olomučanský potok. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1346. Archeologické nálezy na katastru obce jsou dokladem toho, že území bylo osídleno již v 8. a 9. století. Obyvatelé se v té době zabývali výrobou železa, neboť v okolí se vyskytovala železná ruda a dostatek dřeva na její tavení. Počátkem 17. století bylo v obci 22 domů. Po Třicetileté válce byly dva z nich pusté. Vývoj obce byl úzce spjat s osudy Nového hradu. V roce 1645 se Nového hradu zmocnila švédská vojska, která hrad vyrabovala a vypálila. Tato události jsou spojeny s největším úpadkem obce. Po oživení obce zde byla v roce 1666 vybudována sklářská huť, kde se vyrábělo mnoho sklářských výrobků. Výdělky dělníků byly malé a tak došlo k jejímu úpadku a v roce 1712 k úplnému zániku.
V první polovině 18. století v Olomučanech založili Petr Eugen Selb a Carl Gustav Lenk dílnu na výrobu hliněného nádobí. Dílnu v roce 1848 prodali a nový majitel, Karel Schütz, nejdříve pokračoval ve výrobě tzv. hnědého zboží. Ještě před rokem 1871 však začal s výrobou kamenin, sporáků a kamen. V dalších letech byla započata výroba vzácného majolikového zboží. Společnost nesla název Gebrüder Schütz, dle dvou bratrů Schützových, kteří ji v roce 1859 od svého otce převzali. S touto výrobou byla nutnost provoz rozšířit, a tak pod Olomučany vznikl výrobní areál nazývaný Ve Mlýnku. I přesto, že zdejší keramika nabyla světového věhlasu byl provoz postupně omezován a v roce 1909 zcela zrušen. V dílně se po té vyrábělo do roku 1946 šamotové zboží.
Do roku 1935 patřila část dnešního Adamova - Mírov - katastrálně k obci Olomučany.
Na jižním okraji obce se nachází pila Školního lesního podniku.


Pohled z první poloviny 20. století (autor neznámý)


Pohled na obec ze západu

Zajímavosti v obci:
– kostel Božského srdce Páně – stavba pocházející z 30. let 20. století.
– Muzeum olomučanské keramiky – je umístěno v budově Obecního úřadu (číslo popisné 123).


Kostel Božského srdce Páně

Zajímavosti v okolí:
Ve Mlýnku – zaniklý výrobní komplex keramiky nacházející se v bezprostřední blízkosti obce směrem na Blansko.


Výrobní komplex Ve Mlýnku (autor neznámý)

Nový a Starý hrad – dvojice hradů na ostrohu nad řekou Svitavou, jejichž historie sahá do 14. století.
Čertův hrádek – skromné zbytky hradu při severním začátku Svitavského údolí.
Novohradský tunel – tunel s původním portálem z poloviny 19. století.
– studánky U Sasanky, U Tetřeva, U Huberta, Hubertova, Kančí, Pod Jasanem, U Aničky, U Srnce, Nad Doubskou a Bažantí.
– zaniklá obec Polom.

Zdroje:
KNIES, Jan. Blanenský okres, 1902. Brno: Musejní spolek v Brně. s. 132-140.

 

Poslední aktualizace 19. prosince 2016 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist