Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Březovský vodovod
Březovský přivaděč, je 57 km dlouhý vodovodní přivaděč, které z prameniště u Březové nad Svitavou zásobuje pitnou vodou Brno.
Před vybudováním vodovodu bylo Brno odkázáno na vodu dopravovanou z pisárecké úpravny vody z roku 1872, která pomalou filtrací upravovala vodu ze Svratky. Zhoršující kvalita říční vody však nutila k vyhlédnutí nového kvalitního zdroje vody. Bylo zvažováno několik variant – odchycení pramenní oblasti Ponávky, vývěry Punkvy u Blanska, zdroje z Drahanské vrchoviny u Jedovnic, zdroje v Křtinském údolí u Adamova či využití zásob vody z Brněnské pánve hloubkovým čerpáním. Ani jedna z variant však nebyla množstvím požadované vody natolik kvalitní jako právě pramen u Březové nad Svitavou.
Projekt na vybudování vodovodu byl dokončen v prosinci 1907 a dne 11. dubna 1910 jej zemské správní orgány schválily. Stavba 57,496 kilometrů dlouhého přivaděče z jímacího zařízení u Březové nad Svitavou do vodovodu II. tlakového pásma na Holých horách (nyní Lesná) byl vybudován v letech 1911–1913.
Litinové trubní materiál byl dodán z Vítkovické hornické a hutnické společnosti z Vítkovic, Pražské železářské průmyslové společnosti z Králova Dvora, rakouské Důlní a železářské společnosti z Wegierske Górky a Strojírenské akciové společnosti Breitfeld, Daněk & Co. z Blanska. Tento materiál byl uskladňován na skladech v Králově Poli, Bílovicích, Adamově, Rájci, Skalici, Letovicích a Březové. V Blansku byly přebírány v samotném závodě. Dne 12. října 1912 byla u Skalice položena poslední část potrubí. Dne 4. října 1913 byl vodovod uveden do provozu.
V době svého uvedení do provozu nesl jméno císaře Františka Josefa I. (Die Kaiser Franz Joseph I.-Trinkwasserleitung). Po roce 1918 se začal používat název Březovský vodovod či Brněnský vodovod. Později po dostavbě druhé větve I. březovský vodovod (nebo také přivaděč).
Provozovatelem Březovského vodovodu je firma Brněnské vodárny a kanalizace, majitelem je město Brno. V roce 1929 bylo vydáno povolení k odběru 300 l/s, k reálnému navýšení čerpání došlo až v roce 1940; tato hodnota je platná doposud. Vodovod byl postupně modernizován, mj. byl v roce 1933 elektrifikován. Od roku 1940 neprobíhá manipulace se šoupaty, neboť kapacita přivaděče je využívána naplno. Z přivaděče je možné odebírat vodu v Letovicích a v Adamově. Vodovod je tvořen je litinovými trubkami uloženými v průměrné hloubce 2 m pod povrchem.


Březovský vodovod, který je veden v náspu vedle trati Brno – Česká Třebová
překonává potok Melatín v Bílovicích nad Svitavou (autor neznámý)

Na přivaděči jsou vybudované různé speciální technologické stavby. Realizováno tak bylo šest odlehčovacích trub, z nichž pro tu v Letovicích byla postavena věž o výšce 20 m. Součástí vodovodu také je 17 sekčních šoupat, 100 vzdušníků a v Bílovicích se nacházejících 53 kalosvodů. Z přivaděče je možné odebírat vodu v Letovicích a v Adamově. V těžce přístupném terénu byly mezi Blanskem a Bílovicemi nad Svitavou vyraženy tři štoly o délkách 74 m (severně od Nového hradu), 305 m (pod Novým hradem) a 614 m (pod Ronovem).


Šoupátkový domek v Adamově

Zdroje:
VIŠČOR, Pavel. 100 let I. březovského vodovodu in SOVAK Časopis oboru vodovodů a kanalizací, 2013, č. 5, ročník 22. Praha: Sdružení oboru vodovodů akanalizací ČR. s. 1-4. <https://www.sovak.cz/sites/default/files/YzPW5pnR4hQBA5DP4/Sovak0513_72.pdf>
Přispěvatelé Wikipedie, Březovské vodovody [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2023, Datum poslední revize 29. 12. 2023, 19:44 UTC, [citováno 7. 01. 2024] <https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C5%99ezovsk%C3%A9_vodovody&oldid=23509338>

 

Poslední aktualizace 14. dubna 2024 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist