Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Divadelní spolky
První zkušenosti s divadelní činnosti byly zaznamenány v Čtenářském spolku, který byl založen v roce 1863. Největší zásluhu na rozvoji spolku měli A. Bobrovský, K. Musil a J. Sec.
V roce 1919 vznikl pod patronací Dělnické tělocvičné jednoty Dělnický divadelní kroužek, který převzal jeviště a část knihovny po Čtenářském spolku. Přešli sem také jeho členové (celkem bylo 17 zakládajících členů). Předsedou byl zvolen Jan Melč, členy výboru pak Jan Procházka, Arnošt Hudec, Josefa Kroupová a Adolf Novák.
Prvním divadelním představením sehraným v sále hotelu Skalní sklep byla veselohra Pražské švadlenky. V rámci DTJ začaly vznikat i další kroužky – například tamburašský kroužek, založený Josefem Václavkem, či orchestrální soubor řízený učitelem Františkem Juračkou. V Sokole vznikl pěvecký sbor řízený J. Hlaváčkem. Samotný Sokol dopoledne 31. května 1925 slavnostně otevřel nově postavenou Sokolovnu. Avšak již o týden dříve zde byla uvedena hra Jaroslava Vrchlického Noc na Karštejně. Postupně byly na repertoáru další činohry,ale později také některé operety.V 30. letech dokonce i Blodkova opera V studni a Smetanova Hubička. V Sokolovně byl od roku 1926 promítán jedenkrát týdně němý film.
19. listopadu 1921 byl slavnostně otevřen Dělnický dům, ve kterém bylo téhož dne sehrána divadelní hra Protekce.
Aktivními režiséry DTJ byli Arnošt Hudec, František Preissler, Josef Zbytovský, František Konečný a další, herečtí představitelé byli Helena Hudcová, Václav Hejduk, Adolf Novák, Angela Nováková, Irena Hejduková, A. Zvěřina, Anna Zvěřinová, J. Zbytovský, Běla Zbytovská, Fr. Hlinková, St. Zvěřina, Josef Zvěřina, Josefa Machová, Josefa Kroupová, R. Václavková-Fejfarová, V. Smolík, F. Konečný, Zd. Preissler, Emilie Čapková-Hrnčířová, Oldřich Bezchleba, J. Zburník, Ludmila Švihlová, Františka Poláková, V. Tomanec, Antonín Václavek, Josef Václavek, Karel Vyhnálek, Karel Polák, J. Vaněrka, Josef Švihla a další.
A v té době nejmladší – Božena Fejfarová, Marie Melčová, Marie Machová, Marie Pernicová, Anna Beránková, Marie Müllerová, Anna Sudová, Lída Málková, Jožka Baldermanová, Jan Bezchleba, Oldřich Bezchleba, Josef Ouředníček, Raimund Holešovský, Miroslav Mach, František Srba, Jaroslav Šlezinger, Zdeněk Preissler, František Linhart, Antonín Balderman, Karel Trávníček, Josef Zburník.
Od roku 1923 do 1932 bylo sehráno 170 divadelních her, kromě nich byly pořádány také Pěvecké večery a Besídky sekce mládeže KSČ, tyto besídky nejčastěji uváděli Karel Trávníček a Jaroslav Linhart.
Divadelníci sehrávali divadelní hry i mimo Adamov – například v Dělnickém domě v Blansku, Husovicích, Juliánově, Klepačově, Olomučanech, Vranově, Útěchově, Josefově apod. Jednota také navázala spolupráci s dělnickými ochotníky v Brně – Králově Poli a Maloměřicích aj.

Přehled zjištěných divadelních představení Dělnického divadelního kroužku:
1921
19. listopadu – Protekce (režie ?).

1922
?

1923
12. dubna – Bělohorská mračna (režie Arnošt Hudec).
6. a 7. října – Maryša (režie Arnošt Hudec).
21. října – Španělská vesnice (režie Arnošt Hudec).
4. listopadu – Macíčkova dovolená (režie František Preissler).
18. listopadu – Démon zlata (režie Arnošt Hudec).
1. a 2. prosince – Noční manévry (režie František Preissler).
25. a 26. prosince – Pasekáři (režie Arnošt Hudec).

1924
27. ledna – Románek na horách (režie František Preissler).
24. dubna – Člověk bestie (režie Arnošt Hudec).
16. března – Zenitba (režie ?).
13. dubna – Hvězda veletrhu (režie František Preissler).
10. a 11. října – Kráska ze Šumavy (režie Arnošt Hudec).
28. října – Václav Hrobčick z Hrobčic (režie Arnošt Hudec).
7. prosince – Pes a kočka (režie Arnošt Hudec).
25. a 26. prosince – Gazdina roba (režie Arnošt Hudec).

1925
8. ledna – Flachsman vychovatel (režie Arnošt Hudec).
15. února – Potasch a Perlmuter (režie Arnošt Hudec).
15. března – Vrah (Bestia triumfans) – (režie Arnošt Hudec).
25. března – Poslední muž (režie František Preissler).
12. dubna – Bělohorská mračna (režie Arnošt Hudec).
1. května – Absolvate (režie Arnošt Hudec).
3. května – Absolvate (režie Arnošt Hudec – hráno v DD v Husovicích).
17. května – Čáp (režie Arnošt Hudec).
22. května – U dědečka Moravce (režie Arnošt Hudec).
20. září – Naši furianti (režie Arnošt Hudec).
11. října – Papageno (Papagena v almaře – režie Arnošt Hudec).
25. října – Lakomec (režie Arnošt Hudec).
14. a 15. listopadu – Lucerna (režie Arnošt Hudec).
6. prosince – Střevíček paní markýzy (režie Arnošt Hudec).
26. prosince – Gorali (režie Arnošt Hudec).

1926
10. ledna – Pan Švejk se žení (režie Arnošt Hudec).
16. ledna – Ptačí mozky aneb 20 000 K za Karličku (režie Arnošt Hudec).
28. února – Podskalák (režie Arnošt Hudec).
14. března – Pustina (režie Arnošt Hudec).
4. dubna – Čtveráctví krajánka Švejka (režie Arnošt Hudec).
18. dubna – Baťoh (režie Arnošt Hudec).
1. května – Lešetínský kovář (režie Arnošt Hudec).
3. a 4. července – Jánošík (režie Arnošt Hudec – představení k 20. výročí trvání FDTJ v Adamově.
19. září – Revoluční svatba (režie Arnošt Hudec) – účinkovalo 50 osob.
10. října – Tulácká krev (režie Arnošt Hudec).
7. listopadu – Dědička pěti miliónů (režie Arnošt Hudec).
21. listopadu – Pašerák (režie Arnošt Hudec).
12. prosince – Paní Popper tančí charleston (režie Arnošt Hudec).
25. prosince – Zvíkovský rarášek (režie Arnošt Hudec), Paní mincmistrová (režie Arnošt Hudec).

1927
15. a 16. ledna – Bláha Svik, nešťastný švec (režie ?).
23. ledna – Vdavky Nanynky Kulichovy (režie František Preissler).
6. února – Mlsné kočičky (režie František Preissler).
20. února – Jiříkovy housle (režie ?).
6. a 13. března – Jak přišla Rezka do rodiny (režie Arnošt Hudec).
27. března – Michal a Matěj domobranci (režie ?).
3. dubna – Jak přišla Rezka do rodiny (hráno v Dělnickém domě v Blansku).
17. dubna – Teta Aurelka (režie Arnošt Hudec).
24. dubna – Dřevokaz (režie ?).
30. dubna – Krepkin (režie Arnošt Hudec).
1. května – Koncert Dělnické kapely (režie ?).
13. května – divadelní představení v přírodě Pan domácí v lese (režie ?).
4. září – Premiéra hry Josefa Zburníka (rodáka z Olomučan) Vypovězenci.
11. prosince – Kluku, pověz, který Je tvůj táta? (režie Arnošt Hudec).
25. prosince – Na horské faře (režie Arnošt Hudec).

1928
15. ledna – Směry života (režie ?).
22. ledna – Radostná událost (režie Arnošt Hudec).
27. ledna – Charleyova teta (režie ?).
3. – 12. února ?
12. a 22. února – Princezna Pampeliška (režie Arnošt Hudec).
18. března – Hotel „Zázračná voda" (režie Arnošt Hudec).
21. března – Sněhurka (režie ?).
25. března – Náš pan Franc (režie ?).
15. dubna – Její pastorkyňa (režie ?).
30. dubna a 1. května – Plavci na Volze (režie ?).
14. října – V tom našem pivovaru (režie ?).
4. a 20. listopadu – ?
15., 16. a 23. prosince – Růže ze Sibiře (režie ?, hlavní role Malajka "Coco" – Emilie Čapková, Ferda – Arnošt Hudec, Goliáš – Arnošt Zvěřina).

1929
22. ledna – ?
1. února – Diblík, Šotek z hor.
26. února – ?
7. dubna – Radúz a Mahulena (režie ?´, hlavní role Radúz – Josef Zburník, Mahulena – Emilie Čapková).
23. dubna – divadlo a kabaret (?).
30. dubna – Fidlovačka (režie ?).
(?) květen – Mistr Sídlo, aneb jak se ta kopyta rojila (režie ?).
29. září a 6. října – Fanynka z údolí (režie ?).
20. října a 27. listopadu – To neznáte Hadimršku (režie Arnošt Hudec).
27. října – dětské představení Mikeš Lomidrevo (režie ?).
3. listopadu – Bejvávalo, aneb loupežníci na Chlumu (režie Arnošt Hudec).
17. listopadu – Domov a víra (režie Arnošt Hudec) – sté jubilejní představení v DD v Adamově, pořádané současně na počest Velké říjnové socialistické revoluce.
1. prosince – vystoupení souboru "Brněnská modrá blůza".
22. prosince – Páter Vojtěch (režie Arnošt Hudec).

1930
2. února – Pro umučenou hodinu – my máme rodinu! (režie Arnošt Hudec).
16. února – Láska vítězí (režie Arnošt Hudec – účinkovala hudba DD).
6. března – ??
16. března – Tragédie ostrova (režie Arnošt Hudec).
22. března – Tragédie ostrova (pohostinské vystoupení v Olomučanech).
6. dubna – Tulácké dobrodružství (režie F. Konečný).
13. dubna – Tulácké dobrodružství (pohostinské vystoupení v Klepačově).
20. dubna – divadelní kabaret (režie ?).
1. května – divadelní představení (?).
7. května – Maják (režie ?).
5. října – Divotvorný hlas (režie Arnošt Hudec, hlavní role Pelikán, mlynář – Franta Konečný, Pí Pelikánová – Lida Švihlová, Eva, jejich dcera – Máňa Machová).
9. a 16. listopadu a 21. prosince – ?

1931
3. února – Honza Vrzánu (režie ?).
1. března – Masér v dámské lázni (režie ?).
11. března – divadelní představení pro nezaměstnané.
7. dubna – Újezdské kasárny (režie ?).
12. dubna – ?.
6. června – divadelní kabaret.
16. listopadu – Frak (režie ?).
30. listopadu – Křápal poslancem (režie ?).

1932
24. ledna – Volání hor (režie ?).
7. února – Šofér (režie ?).
21. února – Veselí tři mušketýři (režie ?).
13. března – Pražská ovocnářka (režie ?).
27. března – Rézinka od pěchoty (režie ?).
30. dubna – ?
10. května – Tři výhry zámeckého kaplana (režie ?).
26. června – Slepá rodina (pohostinské vystoupení JPT ochotníků Klepačov).
12. října – Večer dělnického divadla (Účinkovala skupina pražských děl. divadelníků MARAT).
16. října – Vojnarka (režie ?).
3. listopadu – divadelní představení div. skupiny DOŠKA.
3. listopadu – Ať Vás nevykradou (režie ?).
28. listopadu – Tatínek jde na manévry (režie ?).
prosinec: Ferda šéfem (režie ?).

1933
3. ledna a 19. února – dětské divadelní představení.
16. ledna – Max a Moric (režie ?).
30. ledna – představení div. skupiny DOŠKA.
27. února – Zákon severních pustin (režie ?).
19. března – Poplach z nové stanice (režie ?).
září-říjen – vystoupení divadelního spolku Sokol-Tůma.

1934
10. února – Z očistce do nebe (režie ?).
22. dubna – ?
6. května – Důl Nelson (režie ?).
11. listopadu – Perly panny Serafínky (režie ?).

25. listopadu 1934 byl Dělnický dům předán po vypovězení smlouvy o pronájmu vedení místního závodu.
V roce 1930 byl ustanoveno volné sdružení bez stanov jako "Pěvecký kroužek Moravan", řízené sbormistrem Františkem Svobodou. Následující rok pak Pěvecké sdružení Hlahol. 23. května 1937 předal Hlahol veřejnosti pomník Bedřicha Smetany. Večer byla slavnostně uvedena opera Hubička vedená sbormistrem Aloisem Starostou.
K sokolskému ochotnickému divadlu se koncem 30. let přidala i loutková scéna, kde v prostorách šatny bylo zbudováno loutkové divadlo. Používali se loutky velikosti 60-70 cm a bylo jich 20ks. Po převzetí sokolského majetku ROH bylo loutkové divadlo přestěhováno do dřevěného baráku na Kolonii.
Příchodem nacistické okupace všechen kulturní život je utlumen - v roce 1941 byl zrušen Sokol. Během druhé světové války bylo odehráno ještě několik představení pod hlavičkou sportovního klubu Škoda Adamov. K opětovnému rozvinutí došlo v poválečné době, kdy vznikly divadelní soubory pod záštitou nově vzniklé kulturní rady a také politické strany lidové.
V 50. letech vzniká zázemí v nových prostorách Kulturního domu Julia Fučíka. Podle kroniky mělo mít hlediště kapacitu 450 míst. V závěru roku 1956 až do počátku roku 1957 byla budována jevištní točna. Tím začala nová epocha adamovského divadla.

Přehled divadelních představení:
1954
29. dubna – Naši furianti (režie Stanislav Spiegel, výprava O. Fišer + Hinner).
24. října – Koho tlačí bota (režie Marie Trávníčková a Stanislav Spiegel, výprava P. Zeman, F. Jordánek, Valenta).
9. prosince – Revizor (režie Stanislav Spiegel, výprava Karel Press + Přemysl Zeman).

1955
5. března – Kudy kam (režie Jarmila Volfová, výprava Karel Press).
14. dubna – Perly panny Serafínky (režie Stanislav Spiegel, výprava Karel Press).
9. května -Vstanou noví bojovníci (režie Stanislav Spiegel, výprava Karel Press).
10. června – Vzbouření v ústavu šlechtičen (režie Karel Machotka, výprava Karel Press).
14. června -Jednou ranou 300 zabil (režie Josef Svěrák, výprava Karel Press).
15. července – Paličova dcera (režie Stanislav Spiegel, výprava Karel Press).
30. září – Mirandolina (režie Stanislav Spiegel, výprava Karel Press).
4. listopadu – Dobrodružství při obžínkách (režie Karel Machotka, výprava Karel Press).
13. prosince – Platon Krečet (režie Stanislav Spiegel, výprava Karel Press, hlavní role Platon Ivanovič Krečet – Mir. Šimek, Lída – Jarka Volfová, Sťopa – Rostisl. Sokola). Hra se hrála 18. února 1956 v Rudici, 25. února v Babicích, 26. února ve Žďáře a 11. března v Lažánkách.

1956
3. března – Slovanské nebe (režie Karel Machotka, výprava Karel Press).
23. března – Sněhová královna (režie Josef Svěrák, výprava Karel Press, hlavní role Pohádkář – J. Ambrož, Gerda – L. Trávníčková, ? – M. Jurnečka).
13. dubna – Ženitba (režie Stanislav Spiegel, výprava Karel Press). Hra se hrála 13. v 15:30 a 14. dubna 1956 v 19:30. Ve hře účinkovali: Bezchlebová, Čapková, Volfová, Vondráčková, Jordánek, Libra, Lázna, Sedláček, Spiegl, Svěrák a Šindelář.
18. května – Fidlovačka (režie Stanislav Spiegel, výprava Karel Press, dirigent Tomáš Duchaň, sbory Jaroslav Pokorný, tance Jitka Věžníková). Hra se hrála 18. května v 15:30 pro školní mládež, 19. května v 19:30, 22. května v 15:30 a 24. května v 15:30.
30. listopadu – Třetí zvonění (režie Stanislav Spiegel, výprava kolektiv).


Dr. Hudec (Miroslav Šímek) a paní Kváčicová (Jarmila Volfová) z veselohry Václava Štecha Treti zvonění (autor neznámý)

1957
Počátkem roku přišlo divadelníkům blahopřání od Marie Majerové:

Vážení soudruzi! Čtu právě v
denním tisku s velkou radostí
zprávu o Vašem vítězství v krajské
soutěži ochotnických divadel
o nejlepší dramaturgický plán v
roce 1956. Blahopřeji Vám zplna
srdce k úspěchu dobré práce.
Zdar práci budoucí!
Vaše se soudružským pozdravem
Marie Majerová
Praha 6, Na Bečvářce 15

Dopis byl otištěn 25. ledna 1957 v podnikovém časopise Směr.
16. března – Siréna (režie Stanislav Spiegel, výprava Karel Press). Autorka hry, Marie Majerová, se zúčastnila adamovské premiéry. O této události je také záznam v obecní kronice, kde zanechala Majerová věnování:

Průmysl a lesy – to je Adamov:
Lidské práci zdar a příroda ať
je krásná a člověku napomocná!
Marie Majerová
16/3 57

Marie Majerová byla slavnostně přivítána v kulturním domě za zaměstnance závodu Jaroslavem Zelíkem, pionýři přednesli verše a předali ji kytici. Učitel Ladislav Kozel předal Majerové její vlastní portrét od akademického malíře Oldřicha Crhounka.


Marie Majerová podepisuje ve Skalním sklepě své knihy (autor neznámý)

Václavu Sedláčkovi z Blanska udělil krajský koordinační orgán SLUT diplom s poděkováním za dobře zvládnutou postavu Alfonska.
2. května – Popelka (režie Jiří Ambrož, výprava Karel Press, hudba Jaroslav Pokorný, hlavní role Popelka – Poková, macecha – Kvapilová, sestra Amálka – Doláková, sestra Dorota – Kynzlová, šašek – Smrček). Hráno ve spolupráci s Národní školou v Adamov. Začátek hry byl v 15:30. Hra se opakoval taktéž následující den ve stejnou hodinu a 7. května v 19:30.
24. května – Dobrý voják Švejk (režie Stanislav Spiegel a Jan Libra, výprava Karel Press, osvětlovač Jan Wolf, nápověda Greta Spieglová, inspicient Jaroslav Šlezinger, maskér Karel Machotka, hudba Tomáš Duchaň; hlavní role Švejk – Josef Svěrák). Hra se hrála v 15:30 a přišlo se podívat 350 diváků. Dále se opakovala 25. (450 diváků), 27. (400 diváků) a 30. (300 diváků). Doposud největší dosažená návštěvnost adamovského publika.
5. listopadu – Jak přišla basa do nebe (režie Josef Svěrák, scéna Karel Press).
29. listopadu – Přelom (režie Stanislav Spiegel, výprava Karel Press). Hra se hrála v 19:30. Dále se opakovala 2. prosince v 15:30 a 5. prosince v 15:30.

1958
28. února – Premiéra se odkládá (režie Jarmila Volfová, asistent režie M. Šimek, inspicient J. Šlezinger, výprava Jaromír Kostelecký, masky K. Machotka, text sledovala L. Ohnoutková, technická spolupráce R. Beránek, V. Boháček, J. Peterek, Z. Svoboda a J. Volf). Hra se hrála v 15:15 a následně byla v Adamově opakována 1. března v 19:30 a 4. března v 15:15.
10. dubna – Třetí přání (režie Stanislav Spiegel, výprava Karel Press, dirigent Tomáš Duchoň, hlavní role Petr – Jiří Ambrož, Věra – Jarmila Volfová, tatínek – Fr. Dufek, maminka – Anežka Bezchlebová, televizní konferenciér – Hynek Kment, neznámá role – Jarmila Láznová).
11. května – Uzel (režie Tomáš Duchaň a Josef Svěrák, výprava Jaromír Kostelecký). Hra byla opakována ještě 15. května v kulturním domě a také 22. listopadu v Babicích nad Svitavou, v 17. lednu 1959 byla hra sehrána ve slovenské Dubnici (cca 200 diváků) a 14. února pak v Jedovnicích.
20. prosince – Čtverák hastrman (režie Drahomíra Hájková, výprava Jaromír Kostelecký).

1959
29. května – Slovo má babička (režie Tomáš Duchaň, výprava Jaromír Kostelecký). Hra byla v Adamově opakována 30. května a 27. listopadu. Dále pak také 24. října v Bukovince, 31. října v Babicích nad Svitavou, 11. listopadu v Jedovnicích, 14. a 21. listopadu v Ostrově u Macochy a 29. listopadu v Kotvrdovicích.
12. prosince – Zelené pustiny (režie Tomáš Duchaň, výprava Jaromír Kostelecký a Karel Press) Hra byla v Adamově opakována 15. prosince.

1960
13. února – Hadrián z Římsů (režie Stanislav Spiegel, výprava Karel Press).
12. března – Trojane (režie Tomáš Duchaň a Josef Svěrák, výprava Jaromír Kostelecký).
7. května – Poslední dějství (režie Stanislav Spiegel, výprava Karel Press).
18. listopadu – Ženichové (režie Tomáš Duchaň, výprava Karel Press). Hra se hrála 7. ledna 1961 v Bukovince.
10. prosince – Kutnohorští havíři (režie Stanislav Spiegel, výprava František Pokorný).

Ve dnech 10. – 15. května 1960, u příležitosti oslav 600 let trvání strojírenské tradice, se v Adamově konal II. Krajský festival divadelních souborů LUT. Na divadelní přehlídce vystoupily:
- divadelní kroužek ZK ROH, AS Adamov – Trojané,
- divadelní odbor tělovýchovné jednoty Sokol Moravské Bránice – Nepokojné hody svaté Kateřiny,
- divadelní odbor Těl. jednoty Rouchovany – Ztracené východisko,
- divadelní soubor OB Želetice – Maryša,
- letištní klub Náměšť nad Oslavou – ?,
- soubor Kladivo – Já vám věřím, lidé!,
- soubor VÚ 9694 Holubice – Historický obraz,
- vojenský divadelní soubor "Mládí" – Voják,
- Divadlo Staoboj ZK J. Švermy, n.p., Brno – Ďábel v Bostonu,
- divadelní soubor OB Hodonice – Moje teta, tvoje teta,
- dělnické divadlo ZK Královopolská strojírny, n.p., Brno – Návštěva nepřichází.
Krom divadelní přehlídky, probíhalo i školení účastníků, na kterém přednášeli divadelní odborníci z Brna a Prahy.

1961
27. ledna – Timur a jeho parta (režie Miloslav Šimek a Jarmila Volfová, výprava František Pokorný). Hra byla v Adamově opakována 29. ledna. Hru nacvičila pionýrská skupina při ZDŠ s divadelním kroužkem ZK ROH. Představení postoupilo do okresního kola STM.
4. března – Příliš štědrý večer (režie Tomáš Duchaň, výprava Karel Press). Hra byla v Adamově opakována 8. března a 18. dubna na I. krajské přehlídce divadelních souborů UT Jihomoravského kraje.
3. května – Jak Jaromil k štěstí přišel (režie Sylvie Grolichová a Jana Beranová, výprava Karel Press). Hra byla v Adamově opakována 4. a 6. května.
11. listopadu – Slepé dívky (režie Tomáš Duchaň, výprava František Pokorný).
1. prosince – Láska, ta sestra velkých myšlenek – (pásmo milostných veršů sovětských básníků sestavila Justina Bártková, režie Jarmila Volfová, výprava Karel Press).

15. – 20. května 1961 proběhla v Adamově, v rámci oslav 40. výročí založení Komunistické strany Československa, I. krajská přehlídka divadelních souborů UT Jihomoravského kraje. Na divadelní přehlídce vystoupily:
- Mládežnické divadlo ZJŠ Brno – Irkutská historie,
- Osmiletka Brno-Komín – Zlatovláska,
- ZK – OP Prostějov – Talenty a ctitelé,
- Divadelní kroužek ZK Adamovské strojírny, Adamov – Příliš štědrý večer,
- OB. Kostelec na Hané – Pohleďte pokušení,
- X62 Park kultury a oddechu Brno – Inzerát na skřivánka (satirické pásmo),
- ZK Motorpal, Telč – Kauce,
- SZK stavařů Gottwaldov – Jezero Ukereve,
- Svatoboj ZK ZJŠ Brno a Tylovo divadlo ZKL Brno – Anna proletářka.
Na závěr přehlídky byl uspořádán krajský aktiv divadelních a kulturních pracovníků Jihomoravského kraje.

1962
22. února – Tříminutový rozhovor (režie Tomáš Duchaň a Miroslav Konečný, výprava Karel Press). Hra byla v Adamově opakována 23., 24. a 27. února. Dále pak také 24. března v Blansku a 8. dubna v Petrovicích pro Krajskou komisi, poté ještě 20. dubna v Lažánkách. 9. prosince byla odehrána derniéry hry na III. festivalu přátelství Severomoravského kraje v Bruntále.
26. dubna - Lucerna (režie Stanislav Spiegel a Josef Svěrák, výprava Karel Press). Hra byla v Adamově opakována 27. a 29. dubna.
29. listopadu – Svatba sňatkového podvodníka (režie Tomáš Duchaň, výprava Jaromír Kostelecký) Hra byla v Adamově opakována 30. listopadu a 1. prosince.

13. – 19. května 1962 byla v Adamově uspořádána II. přehlídka divadelních souborů Jihomoravského kraje. Na divadelní přehlídce vystoupily:
- ODP a M, Gottwaldov – Čaroděj Och (vystoupili 13. května v 15 hodin),
- ZK ROH Adast, Adamov – Tříminutový rozhovor (vystoupili 13. května v 20 hodin),
- Divadelní studio OD B. Václavka, Třebíč – Hotel Santa Crúz (vystoupili 14. května v 15:30, reprízu pak v 20 hodin),
- ZK Dopravy a spojů Brno – V studni (vystoupili 15. května v 15:30),
- L. Délibes – Coppélia (vystoupili 15. května),
- 3. ZDŠ Jihlava – Ve slepé uličce (vystoupili 16. května v 15:30),
- ZK Fatra Napajedla – Podivná paní Savageová (vystoupili 17. května 15:30, reprízu pak 20 hodin),
- ZK ZGK Třebíč-Borovina – Svatba sňatkového podvodníka (vystoupili 18. května),
- Divadelní soubor J. Skřivana, kulturní středisko B. Václavka, Brno – Hadrián z Římsů (vystoupili 19. května).
Adamovští amatéři, kteří vystoupili se hrou Tříminutový rozhovor, byli vybráni ústřední porotou STM k účasti na VI. Šrámkově Písku, kde vystoupili 18. června. Tam kroužek dosáhl v rámci soutěže amatérských divadelních souborů na 3. místo ve IV. věkové kategorii. Výprava hry byla hodnocena z účastnické nabídky jako vůbec nejlepší. Hra získala i další ceny za režii a herecký výkon. Toto představení se odehrálo ještě 25. října v rámci I. abonentního cyklu v Blansku.

17. – 24. června 1962 se zúčastnil divadelní kroužek ZK Adamovských strojíren celostátní přehlídky divadelních souborů ústředního kola STM 1962 – VI. Šrámkova Písku. 18. června předvedl hru Tříminutový rozhovor.

1963
8. června – Modrá obloha (režie Tomáš Duchaň a Lydie Ohnoutková, výprava Karel Press).
3. prosince – Kouzelník a detektivové (režie Josef Svěrák, výprava Jaromír Kostelecký).
17. prosince – Petr Popelka (režie Hynek Kment, výprava Jaromír Kostelecký).

8. – 10. června 1963 byly v Adamově konány krajské dny divadelních ochotníků. Na divadelní přehlídce vystoupily:
- Divadelní soubor ZK ROH Adamovské strojírny, Adamov – Modrá obloha,
- divadelní soubor Zd. Štěpánka ZK Slavie Fatra Napajedla – Majitelé klíčů,
- dramatický soubor ZK Svit, ZPS, RŘ Gottwaldov – Křišťálová noc,
- pionýrský rozhlasový kolektiv Pírko, Brno – Říkadla, Zahrajeme si na pohádku,
- Dovadlo pantomim při Kulturním středisku B. Václavka Brno – Lidi kolem Davida,
- divadelní studio Josefa Skřivana při Kulturním středisku B. Václavka, Brno – Antigona a ti druzí.

1964
22. února – Teta v Divadle (režie Milan Riegel, výprava Karel Press).
8. března – Pět a půl zázraku (režie Helena Mahrová, výprava Jaromír Kostelecký).
18. dubna – Neočekávaný host (režie Josef Svěrák a Stanislav Sáňka, výprava Vladimír Svoboda).
22. května – Večer tříkrálový (režie Justina Bartková, výprava Jaromír Kostelecký).
1. června – Stříbrná studánka (režie Hynek Kment, výprava Jaromír Kostelecký).

1965
13. února – Dům na rozcestí (režie Stanislav Spiegel, výprava Jaromír Kostelecký).
19. března – Král 3.333 (režie Justina Bartková výprava Jaromír Kostelecký).
8. dubna – Čapí mládě (režie Hynek Kment, výprava Jaromír Kostelecký a Marta Zvěřinová).
8. května – My nejkrásnějšímu světu jdeme vstříc (literárně hudební pásmo k 20. výročí osvobození ČSSR. Sestavila Justina Bartková, režie Jarmila Volfová, výprava Jaromír Kostelecký).
22. května – Jiříkovo vidění (režie Stanislav Spiegel výprava Jaromír Kostelecký).
14. prosince – Loupežník (režie Josef Svěrák, výtvarník Jaromír Kostelecký).

1966
27. ledna – Perníková chaloupka (režie A. Černá, výtvarník Jana Kozohorská).
(?). května – Nad námi vlaje rudá vlajka čistá... (pásmo k 45. výročí založení KSČ sestavila Justina Bartková, režie Jarmila Volfová, výtvarník Jaromír Kostelecký).

1967
7. března – Co v detektivce nebylo (režie Remunka, výprava Jaromír Kostelecký).
7. listopadu – Přátelství (literární pásmo u příležitosti 50. výročí VŘSR sestavila Justina Konečná, režie Justina Konečná, výprava Jaromír Kostelecký).

1968
13. dubna – Poprask na laguně (režie Jarmila Volfová, výprava Karel Press).
26. října – Píseň o rodné zemi (pásmo veršů českých básníků k 50. výročí vzniku ČSSR sestavila Justina Konečná, režie Justina Konečná, výprava Jaromír Kostelecký).
17. dubna – Rohovin na mostě (Rohovin Čtverrohý + Veselohra na mostě) (režie Justina Konečná, výprava Jaromír Kostelecký).

Na přelomu 60. a 70. let divadelní činnost postupně ustala. Divadelní hlediště v Kulturním domě Julia Fučíka se změnilo na kinosál. Příležitostné divadelní představení se konala v jiných prostorách.
V únoru 1970 vznikla nová složka Závodního klubu ROH Malé divadlo hudby. To si dalo za úkol popularizovat hudbu českých i světových skladatelů. Zpočátku byla na besedách používána reprodukovaná hudba a skladba byla publiku ve výkladu představena. Postupem byla reprodukovaná hudba nahrazena ukázkami hudby živé či později účinkujícími umělci z LŠU Blansko a brněnské konzervatoře.

Loutkové divadlo:
Základy loutkového divadla v Adamově položili již v 20. letech jak herci dělnického divadelního odboru Dělnické tělovýchovné jednoty, divadelníci divadelního odboru Sokola i členové Československého svazu mládeže. O jejich činnosti prozatím není více zpráv.
Sokol svoje loutkové divadlo provozovalo v prostorách šatny v Sokolovně. Zde působili herci ochotnické scény Sokola jako například Zbytovský, Bradna, Kryl, Zbytovská, Čapková a další.
V Kronice obce Adamova (rok 1972) je v článku o výstavbě hřiště na Kolonii v Adamově II. uvedeno, že nově postavené hřiště stojí na bývalém místě pionýrské klubovny a loutkového divadla (základ tvořilo vybavení loutkového divadla ze Sokolovny). Podle vzpomínek pana Buchty se jednalo o dřevěnou budovu, která měla po délce středovou chodbu, končící asi v polovině její délky. Do budovy se vcházelo z čelní strany, směřující k dnešnímu areálu, kde se nacházejí tiskařské a stolařské dílny. Po obou stranách chodby byly místnosti. V nich byly umístěny klubovny (2 nebo 3), dále zde byla knihovna, dílna modelářská (hlavně letecká), další místnost využívali radiomodeláři. Byla zde také kancelář skupinové vedoucí a nechybělo ani kompletní hygienické vybavení.
Chodba končila vstupem do hlediště loutkového divadla. Hlediště bylo stupňovité s kapacitou asi 50 diváků. Scéna loutkového divadla byla uzpůsobena tak, že bylo možno hrát s maňásky i s marionety. Scéna měla vlastní světelný park (bodová světla, barevné reflektory, světla pro záblesky – třeba blesk, stmívání a postupné rozsvěcování atd.). V zákulisí byly prostředky pro různé zvukové efekty, jako je vítr, hřmění; byly zde věšáky pro loutky a prostor pro kulisy používané během představení. K divadlu patřila rovněž klubovna – zkušebna, dílna pro výrovu kulis, skladiště loutek a kulis.
Cesta k tomuto domu však pro loutkové divadelníky byla velmi trnitá. Po založení loutkového kroužku (v roce 1954 či dříve) byl do Adamova pozván brněnský výtvarník, který poskytl rady a přislíbil pomoc při budování nového stánku. Hned po začátku byl však shledán problém ve financích a absence volné místnosti k provozu. Slíbené nové loutkové divadlo se tedy nestavělo, ani později slíbená místnost ve Skalním sklepě nebyla přidělena. Nakonec se vše podařilo vyřešit přidělením vhodných prostor ve výše zmíněném baráku. Jak Rudolf Rein píše v podnikovém časopisu Směr, podíleli se na vybudování loutkového divadla tito: Zelík, Dáňa, Slovák, Učeň, Wetter, Fiala, Libra, Šetinová, Čapková, Kment, Vespalec apod.
Divadelní činnost mohla být tedy konečně zahájena prvním představením 29. ledna 1956 v 10 hodin. Prvním předsedou divadelního kroužku byl již zmíněný Rudolf Rein.


Jedno z představení loutkových divadelníků (autor neznámý)

K "pionýráku" patřilo ještě volejbalové hřiště, které bylo mezi pionýrským domem a železničním náspem. Po zrušení tohoto divadla se loutky ztratily neznámo kam. Budova byla z důvodu špatného technického stavu asanována v roce 1966.


Letecký snímek pionýrské klubovny z roku 1953 (kontaminace.cenia.cz)

Setkávání bývalých divadelníků:
16. ledna 1987 bylo svoláno historicko-vlastivědným kroužkem I. setkání bývalých divadelníků. Celkem se sešlo 28 bývalých pracovníků divadla. Toto setkání bylo zároveň uskutečněno s výstavou, který na sedmnácti panelech představovala materiály z jedenácti inscenací, kteří tehdejší ochotníci mezi léty 1954 až 1964 secvičili. Výstava trvala do 15. února 1987.
II. setkání bývalých divadelníků proběhlo již 22. ledna 1987. Před publikem předvedla skupina dětí nácvik scének, určených pro děti mateřských škol. Při této besedě byl promítán film, který zobrazoval život v Adamově roku 1965, natočený filmaři ZK, které vedl František Slovák. Stejně jako při první, bylo setkání obohaceno výstavou materiálů z inscenací her.

Zdroje:
Pamětní kniha obce Adamov II. díl
, s 128-130, 213-214.
Kronika obce Adamova 1959-1962, s. 20-21, 94-95, 129-131.
Kronika obce Adamova, s. 153.
Kronika města Adamova
, s. 165-166.
REIN, Rudolf. Vybudujeme loutkové divadlo? Směr, 5. listopadu 1954, roč. VI., č. 42. Adamov: Adamovské strojírny, s. 2.
REIN, Rudolf. Loutkové divadlo závodního klubu před otevřením. Směr, 6. ledna 1956, roč. VIII., č. 1. Adamov: Adamovské strojírny, s. 2.
MAJEROVÁ, Marie. M. Majerová píše divadelníkům. Směr, 25. ledna 1956, roč. IX., č. 4. Adamov: Adamovské strojírny, s. 1.
Směr, 27. ledna 1956, roč. VIII., č. 4. Adamov: Adamovské strojírny, s. 2.
ČAPKOVÁ, Emilie. Vzpomínka na ochotnická divadla v bývalém Dělnickém domě v Adamově. Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí, 1971, roč. XV, č. 1. Adamov: Historicko-vlastivědný kroužek, s. 4-5.
HEJL, Emil a PROCHÁZKA, Zdeněk. Divadlo našeho domova. Blansko: Okresní kulturní středisko Blansko, 1986, s. 9-21.
Kolektiv autorů. Adamov [online]. [cit. 2013-04-06]. Dostupné z: <http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=geo&id=9151>
Historie [online]. [cit. 2013-11-06]. Dostupné z <http://www.sokoladamov.estranky.cz/clanky/o-nas/historie.html>
BUDIŠ, Jaroslav a kolektiv. Adamov. Adamov: Město Adamov, 2014. s. 108 a 160.
Vzpomínky manželů Buchtových.

 

Poslední aktualizace 06. září 2014 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist