Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Čtenářský spolek
Tento spolek byl v Adamově založen 14. října 1863 v původním hostinci Skalní sklep (číslo popisné 57) pěti členy vedenými učitelem Josefem Fedrou, který šířil české vědomí v obci novinami a knihovnou, která se v roce 1919 stala základem obecní knihovny. Původně spolu zasedali v hostinci U Ličmanů, který se nacházel pod kostelem. Od roku 1887 U Jašků, hostinec najatý Jakubem Hanákem. V roce 1906 spolek přesídlil do Skalního sklepa.
V roce 1895 bylo v Moravské orlici doloženo 8 spolkem pořádaných zábav, z nichž bylo šest divadelních představeních. Na ostatky 16. ledna pořádal spolek kostýmní "merandu", jak je hodnocena:

    Vydařila se v každé příčině Mile překvapeni jsme byli kostumovanými účastníky, kteří se objevili ve škraboškách. Dodali zábavě pravého rázu merendy a působivější veselosti. Též se nám velmi líbila nově nacvičená národní čtverylka a opakované mor. tance. Tím se tancům dodalo potřebné rozmanitosti. (Moravská orlice 3. března 1896, s. 3)

Dlouholetými předsedy byly Karel Klodner, Gustav Baráček a nejdéle Josef Tepiš. V průběhu války začala činnost spolku upadat a roku 1919 byl nakonec rozpuštěn. Posledním předsedou byl dělník František Svárovský. Jeviště převzala za náhradu (zaplacení pasiva spolku) místní odborová skupina kovodělníků.

Zdroje:
Kronika obce Adamova, s. 30 a 31.
a. Dopisy z kraje; Z Adamova. Moravská orlice 34, 3.3.1896, s. 3.

 

Poslední aktualizace 10. května 2016 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist