Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Seznam Čestných občanů města Adamova
Čestné občanství je nejvyšším osobním vyznamenáním udílené městem Adamov. Jeho udělování se řídí Pravidly pro udělování čestného občanství města Adamova, které byly schváleny Zastupitelstvem města Adamova 22. září 2008. Čestné občanství je udělováno zejména jako:

 1. výraz ocenění mimořádných zásluh o město Adamov,

 2. zvláštní projev úcty významným občanům, jejichž život, působení a dílo mají úzký vztah k městu Adamov,

 3. zvláštní projev úcty významným představitelům evropské i světové politiky, vědy, kultury, školství, společenského života a tělovýchovy, kteří se zasloužili o rozvoj vzájemných vztahů a mezinárodního věhlasu města Adamova,

 4. zvláštní projev úcty za mimořádné činy spojené s osobním hrdinstvím, které znamenaly záchranu života občanů, historických nebo kulturních hodnot města Adamova,

 5. čestné občanství města Adamova může být uděleno nejen občanům ČR, ale i občanům cizí státní příslušnosti,

 6. čestné občanství lze udělit za života nebo in memoriam.

Dne 18. června 2014 byl schválen Dodatek č. 1 Pravidel pro udělování čestného občanství města Adamova, čím vzniklo nové ocenění Síň slávy. Tuto cenu udělovalo Zastupitelstvo města Adamova navrženým osobám k významnému životnímu jubileu nebo za významnou činnost pro město, a to i in memoriam. Dodatkem č. 2 Pravidel pro udělování čestného občanství města Adamova, který byl schválen 10. září 2018, se ocenění Síň slávy přejmenovalo na Osobnost města. Jako poslední ocenění, které město Adamov uděluje je Pamětní list. Dříve nazýváno jako Čestné uznání.
Před rokem 2008 bylo také udělováno čestné občanství, případně čestné uznání, avšak v pramenech prozatím nebyly dohledány žádná pravidla.

Přehled udělených čestných občanství obce/města Adamova, ocenění Čestné uznání, Síň slávy a Osobnost města:

1862
Čestné občanství:

 • František Palacký

 • František Ladislav Rieger

 • Alois Pražák

1946
Čestné občanství:

1948
Čestné občanství:

 • Klement Gottwald – za práci pro republiku.

1973
Čestné uznání:

 • Jaroslav Zelík – za bohatou výstavní činnost.

1979
Čestné uznání:

 • MUDr. Elen Martincová – za obětavou práci pro zdraví dětí.

 • MUDr. Arnošt Martinec – za iniciativní činnost v Městské národní radě.

1980
Čestné uznání:

 • Jarmila Volfová – za hlášení ze závodního rozhlasu, když nebyl v provozu městský rozhlas.

1994
Čestné občanství:

 • Jan Svoboda (in memoriam) – za prosazování ideálů svobody a demokracie a za účast v protikomunistickém odboji

 • Josef Valenta (in memoriam) – za prosazování ideálů svobody a demokracie a za účast v protikomunistickém odboji

 • Adolf Kopecký (in memoriam) – za prosazování ideálů svobody a demokracie a za účast v protikomunistickém odboji

 • Zdeněk Kroupa – za dlouholetou kulturní propagaci města

Čestné uznání:

 • Alois Dobrovolný – za prosazování svobody a demokracie

 • Zdeněk Polák – za prosazování svobody a demokracie

 • Andrej Ivančin

 • Jaroslav Kraus

 • Oldřich Pačovský

 • Miloslav Kopecký

 • Mgr. Václav Stuchý – za působení v Adamově během druhé světové války.

2001
Čestné občanství:

 • Jaroslav Zelík

2004
Čestné občanství:

 • Miloslav Kopecký

 • Josef Drbal (in memoriam)

2008
Čestné občanství:

 • Ing. Josef Chalikov

 • Ing. Miroslava Kejíková

 • Eliška Nováková

Pamětní listy:

 • Mgr. Jiří Ambrož – za celoživotní práci ředitele Základní školy v Adamově (v letech 1958 – 1990).

 • Alena Baisová – za dlouholetou propagaci města Adamova v oblasti výtvarného umění.

 • Richard Beránek – za dlouholetou práci v oblasti kultury a oblasti historicko-vlastivědné.

 • MUDr. Alena Bernášková – za zdravotní péči v Adamově.

 • Mgr. Marcela Bočková – za celoživotní práci ve školství v Adamově.

 • Zdeněk Buřík – za rozvoj sportu v Adamově.

 • Lenka Czetmayerová – za dlouholetou práci v oblasti předškolního vzdělávání.

 • Kateřina Čumová – za zdravotní péči v Adamově.

 • Ing. Milan Dudík – za rozvoj sportu v Adamově.

 • Vladimír Gregor – za dlouholetou práci v jednotce sboru dobrovolných hasičů v Adamově.

 • Anna Hofmannová – za dlouholetou práci ve Sboru pro občanské záležitosti Města Adamova.

 • Jana Kalousková – za dlouholetou práci ve Sboru pro občanské záležitosti Města Adamova.

 • Zdeňka Kopecká – za tělovýchovnou činnost v Adamově.

 • Mgr. Vlasta Korbelová – za celoživotní práci ve školství a dlouholetou práci ve Sboru pro občanské záležitosti Města Adamova.

 • Ing. Petr Kupka – za dlouholetou práci v jednotce sboru dobrovolných hasičů v Adamově.

 • Aleš Manoušek – za rozvoj sportu v Adamově.

 • Hana Marková – za celoživotní práci v oblasti předškolního vzdělávání.

 • MUDr. Alžběta Martincová – za zdravotní péči v Adamově.

 • Leoš Novák – za dlouholetou práci v jednotce sboru dobrovolných hasičů v Adamově.

 • Mgr. Dana Ostrá – za celoživotní práci ve školství a dlouholetou práci ve Sboru pro občanské záležitosti Města Adamova.

 • Mgr. Eva Pařilová – za celoživotní práci ve školství v Adamově.

 • Marie Pernicová – za činnost v Klubu důchodců v Adamově I.

 • Taťána Píchová – za celoživotní práci v oblasti předškolního vzdělávání.

 • Jiří Pištělka – za záchranu lidského života.

 • Jindřiška Pokorná – za tělovýchovnou činnost v Adamově.

 • Mgr. Milena Prokopová – za celoživotní práci ve školství v Adamově.

 • Miloslava Rejdová – za dlouholetou práci ve školství.

 • Jindřich Svoboda – za rozvoj sportu v Adamově.

 • Libor Svoboda – za rozvoj sportu v Adamově.

 • Květa Svobodová – za celoživotní práci ve školství v Adamově.

 • PhDr. Jaroslav Šťastný – za propagaci města v oblasti hudby.

 • Mgr. Marie Švehlová – za celoživotní práci ve školství a dlouholetou práci ve Sboru pro občanské záležitosti Města Adamov.

 • Zdeněk Tasch – za rozvoj sportu v Adamově.

 • Věra Tomanová – za činnost v Klubu důchodců v Adamově I.

 • Jiří Tyl – za rozvoj sportu v Adamově.

 • Věra Vavrčíková – za dlouholetou práci ve Sboru pro občanské záležitosti Města Adamova.

 • Ivan Vojta – za rozvoj sportu v Adamově.

 • Jarmila Volfová – za činnost v oblasti kultury v Adamově.

 • Lenka Vrožinová – za přípravu adamovského zpravodaje.

 • Božena Zoulová – za práci v oblasti tělovýchovy a společenského života v Adamově.

2009
Pamětní listy:

 • FK Adamov, družstvo žáků – za reprezentaci města v oblasti sportu.

 • FK Adamov, družstvo dorostu – za reprezentaci města v oblasti sportu.

 • TJ Sokol Adamov, oddíl juda – za reprezentaci města v oblasti sportu.

 • Šipkový klub Adamov – za reprezentaci města v oblasti sportu.

 • TJ Spartak Adamov – za reprezentaci města v oblasti sportu.

 • TJ Sokol Adamov, oddíl florbalu – za reprezentaci města v oblasti sportu.

 • TJ Sokol Adamov, Věrná garda – za reprezentaci města v oblasti sportu.

 • Římskokatolická farnost Adamov – za vzornou spolupráci při prezentaci města.

 • JSDH Adamov – za plnění úkolů v oblasti ochrany majetku obyvatel a řešení krizových situací.

 • MO MRS Adamov – za práci s mládeží v rámci volnočasových aktivit.

 • Pečovatelská služba Adamov – za nadstandardní pomoc starším občanům.

 • MKS Adamov - Historicko - vlastivědný kroužek – za reprezentaci města ve vlastivědné činnosti.

 • ZUŠ Adamov - výtvarný obor – za práci s mládeží v rámci volnočasových aktivit.

 • ZUŠ Adamov - taneční obor – za práci s mládeží v rámci volnočasových aktivit.

 • ZUŠ Adamov - hudební obor – za práci s mládeží v rámci volnočasových aktivit.

 • Hudební skupina AKU – za reprezentaci města v oblasti hudby.

 • MKS Adamov – výbor Klubu důchodců v Adamově I  – za činnost ve prospěch adamovských seniorů.

 • MKS Adamov - výbor Klubu důchodců v Adamově III – za činnost ve prospěch adamovských seniorů.

 • Svaz tělesně postižených v ČR – za činnost ve prospěch tělesně postižených občanů.

 • Kolektiv zaměstnanců MKS Adamov – za práci pro občany v oblasti kultury a společenského života.

 • Kolektiv učitelů ZŠ Komenského – za práci s mládeží v rámci volnočasových aktivit.

 • Kolektiv učitelů ZŠ Ronovská – za práci s mládeží v rámci volnočasových aktivit.

 • Kolektiv učitelek MŠ Komenského – za práci s dětmi v rámci předškolního vzdělávání.

 • Kolektiv učitelek MŠ Petra Jilemnického – za práci s dětmi v rámci předškolního vzdělávání.

 • Kolektiv správních zaměstnanců a zaměstnanců školní jídelny ZŠ a MŠ Adamov – za plnění úkolů při zajištění chodu jednotlivých školních zařízení.

 • Kolektiv družiny při ZŠ Komenského a ZŠ Ronovská – za práci s dětmi v rámci volnočasových aktivit.

 • Sbor pro občanské záležitosti města Adamova – za práci pro občany města Adamova.

 • Kulturně-informační komise – za informovanost občanů města Adamova.

 • Komise PZMA a MA 21 – za práci pro město a jeho životní prostředí.

 • MKS Adamov - Kroužek zpívání pro radost – za reprezentaci města v oblasti hudby.

 • Škola pro výcvik vodících psů – za pomoc tělesně postiženým občanům.

2013
Pamětní listy:

 • Fenyx Adamov, junioři - za reprezentaci města v oblasti sportu.

 • Fenyx Adamov, senioři - za reprezentaci města v oblasti sportu.

 • FK Adamov, družstvo dívčí kopané - za reprezentaci města v oblasti sportu.

 • FK Adamov, družstvo mladší přípravky - za reprezentaci města v oblasti sportu.

 • FK Adamov, družstvo starší přípravky - za reprezentaci města v oblasti sportu.

 • TJ SOKOL Adamov, Věrná garda - za reprezentaci města v oblasti sportu.

 • TJ SPARTAK Adamov, šachový oddíl - za reprezentaci města v oblasti sportu.

 • DC Hornets Adamov - za reprezentaci města v oblasti sportu.

 • JUDO Samuraj Adamov - za reprezentaci města v oblasti sportu.

 • Komise Projektu Zdravé město Adamov a místní Agendy 21 - za práci pro město a jeho životní prostředí.

 • Římskokatolická farnost Adamov - za vzornou spolupráci při prezentaci města.

 • Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Adamov - za plnění úkolů v oblasti ochrany majetku obyvatel a řešení krizových situací.

 • Mgr. Jiří Kaňa - za dlouholetou práci v oblasti propagace města Adamova.

 • PhDr. Jaroslav Budiš - za dlouholetou práci v oblasti propagace města Adamova.

 • Alena Baisová - za dlouholetou propagaci města Adamova v oblasti výtvarného umění.

 • Jan Charvát - za dlouholetou práci v oblasti propagace města Adamova.

 • PhDr. Jaroslav Šťastný - za dlouholetou propagaci města Adamova v oblasti hudby.

 • Adéla Grimová - za propagaci města v oblasti kultury.

2014
Čestné občanství:

 • Jindřich Svoboda

 • doc. MgA. Jaroslav Šťastný, Ph.D.

 • Richard Beránek

Síň slávy:

 • Jiří Janás (in memoriam)

 • Marie Pernicová

Pamětní listy:

 • PhDr. Jaroslav Budiš - za historicko-vlastivědnou a kulturní práci ve městě.

 • Zdeňka Dudíková - za dlouholetý rozvoj šipkového sportu v Adamově.

 • Ing. Milan Dudík - za dlouholetý rozvoj šipkového sportu v Adamově.

 • RNDr. Karel Truhlář - za dlouholetou pedagogickou činnost, za sportovní aktivity, za propagaci Města Adamova a za aktivní přínos pro dění ve městě Adamově.

 • Mgr. Jana Burianová - za rozvoj školství v Adamově a dlouholetou pedagogickou činnost.

 • Mgr. Jaroslava Šmerdová - za dlouholetou pedagogickou činnost.

 • Mgr. Květoslava Žáčková - za dlouholetou pedagogickou činnost.

 • PaedDr. Dalimila Hodaňová - za dlouholetou pedagogickou činnost a práci v mimoškolních aktivitách.

 • Antonín Kašpárek - za dlouholetou pedagogickou činnost a práci při mimoškolních sportovních aktivitách.

 • Mgr. Jiří Kratochvíl – za dlouholetou pedagogickou činnost.

 • Filip Nezval - za úspěchy v oblasti sportu – JUDO a šachu.

 • Petra Masáková - za úspěchy v oblasti sportu - šachu.

 • Olga Dvořáková - za úspěchy v oblasti sportu - šachu.

 • Jiří Skoumal – za dlouholetou práci s fotbalovou mládeží.

 • Petr Kos - za dlouholetou práci s fotbalovou mládeží.

 • Dušan Hloušek - za dlouholetou práci s fotbalovou mládeží.

 • Radek Trunda - za dlouholetou práci s fotbalovou mládeží.

 • Roman Toušek- za dlouholetou práci s fotbalovou mládeží.

 • Radek Minařík – za dlouholetou práci a podporu dívčí kopané v Adamově.

 • Lenka Vrožinová - za dlouholetou práci při vydávání adamovských periodik.

 • Věra Peříková - za dlouholetou práci ve výboru MKS – Klub důchodců Adamov I a za práci pro seniory ve městě.

 • Květa Svobodová - za dlouholetou práci ve výboru MKS – Klub důchodců Adamov I a za práci pro seniory ve městě.

 • Jiří Burget - za práci vedoucího kroužku Zpívání pro radost při MKS.

 • Oldřich Wágner - za dlouholetou práci v MKS – Klub důchodců Adamov III.

 • Václav Gryc - za dlouholetou práci pro MKS - Klub důchodců Adamov III a HVK a v oblasti kultury ve městě Adamov.

 • Marie Kostelecká - za dlouholetou práci v oblasti kulturního života ve městě.

 • František Novák - za dlouholetou práci v oblasti sportu a kultury ve městě.

 • Hana Marková - za dlouholetou práci ve Sboru pro občanské záležitosti města Adamova.

 • Anežka Machulová - za dlouholetou práci ve Sboru pro občanské záležitosti města Adamova.

 • Anna Hedejová - za dlouholetou práci ve Sboru pro občanské záležitosti města Adamova.

 • PhDr. Jarmila Kuchařová - za odbornou pomoc při výchově mládeže.

 • Ing. Petr Kupka - za práci v JSDH v Adamově.

 • Pavel Jurnečka - za dlouhodobý aktivní přístup k plnění povinností v jednotce adamovských hasičů a to i nad rámec základních povinností.

 • Ing. Jan Sotolář - za kvalitní plnění zadaných úkolů v dlouhém časovém horizontu, za přípravu a vedení školení a výcviků jednotky.

 • Leoš Novák - za dlouhodobý kvalitní výkon na poli péče o vozidla JSDH Adamov a veškeré motorem vybavené agregáty.

 • Vladimír Gregor - za kvalitní práci pro adamovské občany při JSDH Adamov

 • Zdenek Stloukal - za kvalitní práci pro adamovské občany při JSDH Adamov.

 • Helena Janásová - za dlouholetou činnost a rozvoj turistického sportu.

 • Alois Neckař - za dlouholetou činnost a rozvoj turistického sportu.

 • Miloslava Rejdová - za práci pro Svaz tělesně postižených v Adamově.

2018
Čestné občanství:

 • PhDr. Jaroslav Budiš

 • Mgr. Jiří Kaňa

Osobnost města:

 • Karel Rejda (in memoriam)

Zdroje:
Pravidla pro udělování čestného občanství města Adamova.
Dodatek č. 1 Pravidel pro udělování čestného občanství města Adamova.
Dodatek č. 2 Pravidel pro udělování čestného občanství města Adamova.

 

Poslední aktualizace 03. května 2024 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist