Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Jan Bezchleba (16. května 1877, Chomutovice – 18. března 1948)
Jan Bezchleba se narodil v Huntovicích (dnes Chomutovice) u Prahy jako nejstarší ze šesti dětí. Vyučil se zámečníkem a pracoval v závodě firmy Ringhofer v Praze na Smíchově. V roce 1905 se oženil s Bohuslavou Kryštofovou, švadlenou ze sousední obce Čenětice. V následujícím roce se jim narodila dcera Božena, další rok pak syn Jan. Roku 1910 se přestěhoval s rodinou do Adamova a nastoupil zaměstnání ve zdejším závodě. Roku 1911 se jim narodilo třetí dítě – syn Oldřich.
Již před první světovou válkou se podílel na založení potravního spolku "Svornost". V prvních poválečných volbách kandidoval za sociální demokratickou stranu, za kterou byl zvolen do zastupitelstva obce a následně dne 8. července zvolen starostou Adamov. Do pozice starosty byl opakovaně zvolen v roce 1923 a 1927.
Roku 1921 byl spoluzakladatelem adamovské organizace KSČ. V pozici starosty se zasloužil o vybudování vodovodu, nové měšťanské školy (číslo popisné 130) v roce 1926, byl též zakladatelem zdejší záložny "Budoucnost", jejímž byl prvním předsedou a dlouholetým pokladníkem. V obci bylo také zřízeno pouliční elektrické osvětlení.
V prosinci roku 1920 se účastnil generální stávky. Následkem toho byl dne 21. prosince 1920 vzat do vazby jak Bezchleba, tak Jan Melč, Karel Žejdlík a Jan Procházka. Ve vazbě Bezchleba strávil 4 týdny. Při soudním přelíčení konané v roce 1921 byl odsouzen na 3 týdny jednoduchého vězení.
Po ukončení druhé světové války byl prvním předsedou revolučního národního výboru v roce 1945, následně předseda nově vzniklého MNV. V této funkci setrval do nových voleb v roce 1946.
Při příležitosti 69. narozenin byl za své zásluhy o obec jmenován, na zvláštní schůzi pléna MNV v roce 1946, čestným občanem obce Adamov.


Jan Bezchleba (autor neznámý)

Zdroje:
Pamětní kniha obce Adamova, s. 33-34, 194.
Kronika města Adamova, s. 15.
Kronika města Adamova II. díl, s. 45, 210-211.

 

Poslední aktualizace 16. října 2016 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist