Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Infokanál
Na městském zasedání dne 17. ledna 1995 nabídla firma Daněk Blansko a AKI Brno městu Adamovu zřízení informačního kanálu TV. Tato nabídka byla předána k posouzení expertní komisi (Jaroslav Bernášek a Stanislav Korábek).
Na zasedání zde dne 14. března téhož roku zastupitelstvo města vzalo na vědomí doporučení finanční komise vybrat firmu AKI pro výstavbu Infokanálu na MěÚ.
Dne 1. července 1995 začal vysílat TV studio na MěÚ Infokanál. Radakční radu tvořili paní Krausová, Jitka Králíčková, Nečasová a Hedlová. V první den vysílání shlédli občané úvodní text starosty města, který vyzdvihl zásluhu zastupitelstva o zřízení informačního kanálu. Tímto měsícem taktéž přestal vycházet Adamovský zpravodaj.
Vzhledem k malému počtu osob využívající služeb kabelové televize v Adamově došlo k 30. červnu 2005 k ukončení vysílání Infokanálu Města Adamova. Mezi další důvody patřil nedostatek financí na pořízení nové techniky, kterou požadoval provozovatel. Město by taktéž muselo složitě zajišťovat povinnou archivaci vysílaných zpráv.
V červenci roku 2014 získalo licenci od Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, kterou byla schválena programová podoba Infokanálu TV Adamov. Zahájení digitálního vysílání nového Infokanálu proběhlo v červnu 2015.
Současná podoba Infokanálu je obohacena o videoreportáže, které zpracovává MC-Film. Tyto videoreportáže jsou kromě uveřejňování v určitých časech na Infokanálu také zveřejňovány na YouTube kanálu Města Adamova. První reportáž byla zveřejněna v září 2014.


Natáčení reportáže se Zuzanou Bubílkovou při její návštěvě Adamova v dubnu 2016

Zdroje:
Kronika města Adamova IV. díl, s. 212, 213.
MF Dnes. Adamov: Infokanál končí [online]. [cit. 2016-04-27]. Dostupné z: <http://www.blanensko.info/article_read.php?article=650>
HLOUŠKOVÁ, Kristýna. Infokanál TV Adamov po deseti letech ožije. Vysílat bude z Alexandrovy rozhledny [online]. [cit. 2016-04-20]. Dostupné z: <http://blanensky.denik.cz/zpravy_region/infokanal-tv-adamov-po-deseti-letech-ozije-vysilat-bude-z-alexandrovy-rozhledny.html>
Bez uvedení autora. Start Adamovského TV - infokanálu se blíží [online]. [cit. 2016-04-20]. Dostupné z: <http://www.adamov.cz/start-adamovskeho-tv-infokanalu-se-blizi-1265>
Promo video Města Adamova z roku 2014 na kanále YouTube.

 

Poslední aktualizace 07. července 2021 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist