Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Stará kotelna na Mírově
Se stavbou nové centrální kotelny při ulici Mírová se začalo snad již roku 1926, kdy je zmiňována v Pamětní knize obce Adamova. Od té doby prošla určitými adaptacemi. V druhé polovině 20. století byl prostor na levé straně Křtinského potoka uzpůsoben jako skladiště uhlí a z tohoto místa byla vystavěna šachta překonávající potok i okolní cesty pro dopravu uhlí přímo do kotelny.
Veškerá cesta uhlí od skladiště až do kotelny byla vedena na pásech, u kterých musela pracovat obsluha. V horních patrech kotelny bylo uhlí vedeno po pásech do vpustí, které uhlí přiváděly ke dvojici kotlů. Naopak v nejnižším patře bylo nutné popel ze spalování vyvážet na kolejových vozících mimo budovu, na tuto službu u vyvážení popela vzpomíná Jiří Hromek st.:

  I já jsem tam týden po nocích vyvážel popel na kolejových vozících. Nejhorší bylo otočit plný a ještě kouřící vozík na točnách od jednotlivých kotlů. To byla opravdu makačka pro pořádný chlapy. Často to vyjelo z kolejí a to byla fuška dostat to zpátky! Neuvěřitelné, jak se tam lidi nadřeli.

V Demonstračním projektu z roku 1998 se lze dozvědět o jaké dva kotle v té době šlo:

  Ve staré kotelně závodu jsou instalovány celkem dva parní kotle a to:
  - kotel s místním označením K1, uhelný kotel s výkonem 16 t/h, výrobce ČKD-Dukla. Tento kotel je cca 6 let mimo provoz a je určen k likvidaci
  - kotel K2, původně uhelný kotel byl v roce 1974 plynofikován a opatřen hořáky na zemní plyn. Jde o sálavý strmotrubný kotel s těmito parametry:
  jmenovitý výkon 20 t/h
  jmenovitý tlak páry 3,9 MPa
  jmenovitá teplota přehřátí páry 450 °C
  Tento kotel sloužil vždy jako záložní zdroj tepla pro letní období, kdy byla prováděna pouze příprava TUV a zásobována technologickou párou galvanovna. Dodávka tepla byla prováděna redukovanou párou, kdy v redukční stanici se tlak páry redukoval z jmenovitých hodnot na 0,15 až 0,4 MPa a vstřikem chladící vody se snižovala teplota páry na hodnotu 240 až 260 °C. Prováděný způsob redukce páry zbavoval páru možnosti vykonat další mechanickou práci navíc mimo její přímé tepelné užití. Tento nehospodárný způsob byl nahrazen následujícím technickým řešením, které bylo vybráno jako demonstrační projekt a prostřednictvím ČEA, v rámci státního programu úspor energie v průmyslu pro rok 1998, podpořeno státními prostředky.
  (Demonstrační projekt 1998 ADAMOVSKÉ STROJÍRNY a.s. ADAMOV Náhrada redukčního ventilu parní turbínou s elektrickým generátorem ve staré kotelně, s. 1)

Po krachu Adamovských strojíren byla budova odprodána. Jedním majitelem byla i společnost Zásobování teplem Adamov, s r. o. Nakonec přestala být využívána a její zařízení bylo demontováno. V současné době je budova nevyužívána.
Budova nyní patří společností KAPITÁNKA, spol. s r. o.


Současný stav kotelny, od překladiště uhlí na levém břehu Křtinského potoka


První patro kotelny, odkud byl vyvážen popel; stav v dubnu 2016


Druhé patro kotelny, kde byly umístěny samotné kotle; stav v dubnu 2016

Zdroje:
Pamětní kniha obce Adamova, s. 64.
Vzpomínky Milana Malého a Jiřího Hromka st.

 

Poslední aktualizace 11. dubna 2016 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist