Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Dům číslo popisné 97 - Lesní škola Jezírko
Budova, která byla zkolaudována v roce 2004 pro potřebu pracoviště, kde by děti získávaly základní informace o přírodě.

Historie:
Na místě dnešní Lesní školy se nacházelo ještě v polovině 18. století nevelké jezírko, které bylo zdrojem hraničního potoka s Ořešínem. Ve starých mapách je lokalita označena "U jezera", "Gezera" či "Jezero". V roce 1791 zde byla postavená liechtenštejnskou vrchností myslivna, která podle jezírka získala název. Budova byla sídlem revírník (polesní) liechtenštejnského lesního statku Adamov (panství Pozořice), jehož rodině sloužila i coby obydlí.
Původní myslivna patřila do katastru Útěchova a měla číslo popisné 11. Kolem roku 1820 došlo ke změně katastru a lokalita byla přeřazena do katastru Bílovic. Budova získala nový číslo popisné 74. Na mapě stabilního katastru z roku 1826 má budova již číslo 89.


Lokalita jezero na indikační skice z roku 1871 (autor neznámý)

V roce 1923, kdy došlo k vyvlastnění adamovského velkostatku, přešla myslivna do majetku Školního lesního statku Vysoké školy zemědělské. Ta ji nechala v letech 1923 až 1929 zrekonstruovat.
Též Školní lesní statek zde měl až do konce roku 1951 kancelář polesného. Také Školní lesní statek zde měl až do konce roku 1951 kancelář polesného (od roku 1952 do zrušení polesí v roce 1973 byla kancelář v lesní chatě nad myslivnou). Potom myslivna sloužila jen jako obydlí pro lesnický personál.
Z obyvatel myslivny je uváděn revírník jménem Švec (1872–1880), rázovitý revírník Antonín Folkner († 1928), který zde žil s rodinou před první světovou válkou, po něm během války revírník Němec Treinhorn spolu s hajným Josefem Douškem ze Soběšic. Ve 20. letech revírník Ladislav Trčka, od roku 1931 správce polesí ing. Josef Kašpar, který odešel v důsledku organizačních změn koncem roku 1941 a na Jezírku ho nahradil lesní adjunkt František Hornyak.
Posledním polesným na myslivně byl cca od roku 1945 Arnošt Mašek, který v ní bydlel s rodinou i po odchodu do důchodu.
Když zemřela také jeho dcera (asi v roce 1999), zůstala myslivna opuštěná a postupně chátrala. Školní lesní podnik Křtiny zpočátku uvažoval o rekonstrukci stavení a jeho přestavbě na lesní školu, ukázalo se však, že budovu není ekonomické zachraňovat. V roce 2002 na ni byl vydán demoliční výměr a v květnu 2004 byla stržena. Zůstalo po ní jen zděné hospodářské stavení dvorního traktu.

Současná budova:
V lednu 2002 byla uzavřena smlouva mezi Mendeloovu zemědělskou a lesnickou univerzitou a Domem ekologické výchovy Lipka, Městem Brno a Jihomoravským krajem o zřízení a provozování Lesní školy Jezírko. ne 7. října 2002 byl položen základní kámen a v listopadu 2002 byla zahájeny práce na stavbě školy v (od silnice) odsunuté poloze; hlavní budova byla Ing. arch. Zdeňkem Tihelkou vyprojektována jako částečná replika původní myslivny.
Dne 29. června 2004 byla kolaudována novostavba a 25. října téhož roku byl v Lesní škole zahájen provoz. V listopadu 2004 objekt získal do vlastnictví Jihomoravský kraj a v únoru 2005 od něho dostal Lesní školu do správy Dům ekologické výchovy Lipka, kterážto organizace zde má své odloučené školské pracoviště pro environmentální vzdělávání dětí a mládeže.
V okolí budovy je vybudována naučná stezka, která je součástí lesní školy.


Budova číslo popisné 97

Zdroje:
ŠIBÍČKOVÁ, Jitka. Myslivna u Jezírka [online]. [cit. 2017-10-21]. Dostupné z: <http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_domu&load=217>
ŠIBÍČKOVÁ, Jitka. Kolaudace novostavby lesní školy Jezírko [online]. [cit. 2017-10-21]. Dostupné z: <http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_udalosti&load=3294>

 

Poslední aktualizace 23. února 2020 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist