Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Dům číslo popisné 373 - Mateřská škola
Výstavba nového sídliště v lokalitě Ptačina si také vyžádala novou občanskou vybavenost. Díky tomu byl v květnu roku 1978 zahájen provoz nového zařízení na ulici Petra Jilemnického. Původně bylo koncipováno jako společné pro jesle a mateřskou školu. Kapacita tehdejšího zařízení byla 60 dětí v škole a 20 dětí v jeslích. Vzhledem k velkému počtu dětí byla tato čísla často překračována. O děti se staralo 16 zaměstnankyň. První ředitelkou školy byla jmenována Jaroslava Škaroupová. V devadesátých letech byly jesle zrušeny. K 1. dubnu 2005 byla škola přičleněna spolu s ostatními školami k Základní škole Adamov.
O prázdninách v roce 2013 proběhla rekonstrukce celé budovy. Společně se zateplením bylo přistoupeno k realizaci projektu Ameba Creation 2013 ve spolupráci s mateřskou školou. Jednalo se o projekt podpořený programem Evropské unie Mládež v akci, který probíhal v letech 2007 až 2013. První fází projektu byla nová fasáda opěrné zdi u školky. Další fází by měla být rekonstrukce školního hřiště.
V současnosti má mateřská škola 3 třídy, do školy je zapsáno 74 dětí a je zde zaměstnáno 9 pracovnic na 8,7 úvazku.


Budova před rekonstrukcí v roce 2013


Budova po zateplení v dubnu 2015

Rozšíření kapacity mateřské školy:
Na 7. zasedání Zastupitelstva města Adamova byla schválena realizace projektu "Rozšíření kaapcity MŠ Jilemnického v Adamově", spočívající ve zvýšení kapacity mateřské školy ze 74 na 127 míst, prostřednictvím nástavby, v níž vzniknou 2 nové třídy. Zvýšení kapacity se týká i stávající třídy v 1. nadzemním podlaží. Mateřská škola se nově také dočká bezbariérové úpravy a úprava se dotkne přilehlé zahrady, kde budou instalovány nové herní prvky a doplní se zeleň. Odhad celkové ceny je cca 30 milionů Kč, z nichž 24,5 milionu je přiznaná dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
V měsíci dubnu 2020 započala realizace projektu. Během výstavby byl provoz mateřské školy přerušen a třídy byly omezeny a přesunuty do budovy základní školy na ulici Ronovská. Postup prací dokončil v průběhu otevřít pro děti jednu třídu ve spodním patře školy. Nástavba byla dokončena v prosinci téhož roku. Závěrečná kontrolní prohlídka proběhla 15. prosince 2020.


Budova mateřské školy během dokončujících prací v prosinci 2020

Zdroje:
Bez uvedení autora. Vzpomínka pamětníka. Adamovský zpravodaj, 2013, č. září. Adamov: město Adamov. s. 8.

 

Poslední aktualizace 20. prosince 2020 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist