Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Dům číslo popisné 373 - Mateřská škola
Výstavba nového sídliště v lokalitě Ptačina si také vyžádala novou občanskou vybavenost. Díky tomu byl v květnu roku 1978 zahájen provoz nového zařízení na ulici Petra Jilemnického. Původně bylo koncipováno jako společné pro jesle a mateřskou školu. Kapacita tehdejšího zařízení byla 60 dětí v škole a 20 dětí v jeslích. Vzhledem k velkému počtu dětí byla tato čísla často překračována. O děti se staralo 16 zaměstnankyň. První ředitelkou školy byla jmenována Jaroslava Škaroupová. V devadesátých letech byly jesle zrušeny. K 1. dubnu 2005 byla škola přičleněna spolu s ostatními školami k Základní škole Adamov.
O prázdninách v roce 2013 proběhla rekonstrukce celé budovy. Společně se zateplením bylo přistoupeno k realizaci projektu Ameba Creation 2013 ve spolupráci s mateřskou školou. Jednalo se o projekt podpořený programem Evropské unie Mládež v akci, který probíhal v letech 2007 až 2013. První fází projektu byla nová fasáda opěrné zdi u školky. Další fází by měla být rekonstrukce školního hřiště.
V současnosti má mateřská škola 3 třídy, do školy je zapsáno 70 dětí a je zde zaměstnáno 9 pracovnic na 8,7 úvazku.


Budova před rekonstrukcí v roce 2013


Budova po zateplení v dubnu 2015

Zdroje:
Bez uvedení autora. Vzpomínka pamětníka. Adamovský zpravodaj, 2013, č. září. Adamov: město Adamov. s. 8.

 

Poslední aktualizace 02. září 2015 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist