Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Seznam požárů v Adamově a okolí
Od pradávných dob až po současnost se oblast Adamova a jeho okolí potýká s nekompromisním nepřítelem – ohněm. Požáry zde nejsou pouze prostředkem zničení, ale i historickými událostmi, které zanechaly nesmazatelnou stopu v paměti místních obyvatel i ve záznamech historie.


Požáry byly v dřívějších dobách velmi ničivé díky použitým stavebním materiálům
a také vedly od 19. století ke vzniku požárních sborů (z knihy Hasičský kalendář rodinný na obyčejný rok, 1897)

 • 11. dubna 1611 – požár ve Křtinách
  Velký požár, jemuž za oběť padla fara a větší část obce, která se rozkládala na zámecké stráni, mezi dnešním kostelem a křižovatkou na Habrůvku. I přestože byl požár velmi blízko původnímu kostelu Zázračného obrazu, ten poškozen nebyl. Domy v místě požáru již nikdy nebyly obnoveny a v současné době se v prostoru nachází zámecká zahrada. Udržel se do dnešní doby pomístní název Spálenisko.

 • 1643 – vypálení Nového hradu
  V době třicetileté války, kdy Moravu drancovali Švédové, byl při obléhání Nový hrad dobyt a následně vypálen.

 • 20. července 1793 – požár hamru ve Křtinském údolí
  První zaznamenaný požár v Adamově. Byla při něm zničena většina výrobních zařízení v areálu. Požár vznikl mezi 22. a 23. hodinou. Přes snahu jak dělnictva, tak i úřednictva, požár se šířil velkou rychlostí. Přeskakoval z jedné šindelové střechy na druhou. Většina budov, včetně hamerského dvoru se stájemi pro 10 koní, byty pro čeleď a kůlnami, lehla popelem. Příčina požáru nebyla nikdy zjištěna, nejpravděpodobnější však je, že oheň vzplanul od žhavé strusky.

 • 21. července 1793 – požár dřevěného uhlí u adamovského hamru
  V noci z 21. na 22. července vypukl další požár u adamovského hamru. Požár se však podařilo brzy uhasit a nenadělal větších škoda.

 • 1796 – požár v Jedovnicích
  Požár vznikl v domě číslo 6 (Hejč). Rychle se rozšířil na okolí domy a celkem tak bylo zasaženo 14 domů a dvě stodoly.

 • 1802 – požár v Jedovnicích
  U pekaře Jana Formánka vznikl požár, při kterém vyhořelo celkem deset domů.

 • 1807 – požár v Babicích
  Více informací nejsou dostupné.

 • 1808 – požár hamru v Křtinském údolí.
  O tomto požáru chybí podrobnější informace.

 • 7. května 1822 – požár v Jedovnicích
  V domě číslo 25 (Cyril Kocman) vznik při neopatrné manipulaci s otevřeným ohněm vznikl požár, který se vlivem větru šířil velmi rychle. Požár zuřil 8 hodin a celkem vyhořelo 54 domů, mezi kterými byly i jedovnická škola, fara, kostel a radnice. Požár poškodil celou střechu kostela, roztavil zvony, zničil varhany a poškozen obraz na hlavním oltáři. Na radnici byly zničeny i hodiny na věži.

 • 1824 – požár v Babicích
  Více informací nejsou dostupné.

 • 1833 – v Pamětní knize obce Adamov jsou zmíněny 3 požáry v roce 1833 bez dalších podrobností.

 • 1839 – požár v Bílovicích
  K požáru, který způsobil velké škody, byli povoláni hasiči a vojáci z Brna.

 • 1844 – požár ve Křtinách
  Vedle několika domů byly požárem postižena také budova školy a kostel Jména Panny Marie, u něhož byla poškozena střecha.

 • 1848 – požár v Bílovicích
  Další velký požár v obci. Z jeho důvodu byly nařízeno pro konkrétní domy, aby byla učiněna opatření proti šíření ohně. Další majitelé domů museli změnit šindelovou střechu za křidlicovou. Za tuto změnu byly vypláceny refundace.

 • 1850 – požár v Babicích
  Více informací nejsou dostupné.

 • 2. října 1858 – požár v Jedovnicích
  Před polednem vznikl oheň v Chaloupkách při kterém vyhořely 3 domy (čísla 142, 143 a 144).

 • 1. června 1864 – požár v Jedovnicích
  V odpoledních hodinách vznikl požár v čísle 22 (Kocman). Společně s tímto domem vyhořely další tři domy (číslo 21, 23 a 131).

 • 14. května 1866 – požár v Jedovnicích
  Kolem ranní desáté hodiny vyhořely domy číslo 56 a 57.

 • září 1871 – požár v Olomučanech
  Při požáru v Olomučanech shořelo 26 stavení. Proslýchalo se, že požár způsobily dvě děti, které nechaly rodiče samotné doma. Děti si hrály se sirkami, od čehož měl požár vypuknout.

 • 26. května 1874 – požár ve Křtinách
  Oheň vypukl ve stodole sedláka Vaňka, který se rozšířil na okolní stavení. Požárem byly zničeny celkem čtyři domy číslo 28 (Bartoň), 30 (Vaněk), 31 (Kučera) a 74 (Flora). Vaňkovo stavení i s vedlejšími budovami shořelo do základů.

 • 9. srpna 1878 – požár v Jedovnicích
  Při tomto požáru vyhořel dům číslo 104, který patřil Písaříkovi.

 • 1879 – požár v Jedovnicích
  Oheň vznikl v domě číslo 72 a společně s tímto byly zničeny další tři domy (číslo 133, 168 a 170).

 • 17. května 1887 – požár v Jedovnicích
  Při požáru vyhořelo celkem deset domů v Záměstí.

 • září 1886 – požár domu v Olomučanech
  Požár domu č. 142, který vlastnil Vincenc Průcha. Dům lehl popelem.

 • 20. května 1888 – požár větrného mlýna v Jedovnicích.
  Kolem páté hodiny vyhořel větrný mlýn v Jedovnicích, který stával na vrchu výhodně od centra obce.

 • 24. září 1890 – požár ve Křtinách a Babicích
  Ze včerejška na dnešek hořelo současně ve Křtinách a v Babicích. Ve Křtinách lehla popelem hospoda pana Páska, v Babicích shořely 2 domky a 2 grunty.

 • 30. srpna 1892 – požár panské stodoly v Jedovnicích
  O tomto požáru nejsou bližší informace.

 • 21. srpna 1900 – požár dolního mlýna v Jedovnicích
  Matuškův, tzv. Dolní mlýn, vyhořel při požáru, který zničil stroje i zde uskladněné zásoby. Škoda dosáhla 30 000 korun.

 • Srpen 1908 – požár v Jedovnicích
  Při požáru vyhořely stodoly domů číslo 3, 129, 4 a domy ze strany Záměstí číslo 5, 6, 7, 8, 231 a 279.

 • Říjen 1908 – požár v Jedovnicích
  Při požáru vyhořely domy číslo 3, 129 a 4 na náměstí.

 • Listopad 1908 – požár stodoly v Rudici
  O půl 12 v noci vypukl v Rudici požár stodoly rolníka Pavla Kunce. Když byla stodola v plamenech, vyběhl z ní šedesátisedmiletý nádeník František Hala z Rudice, který zde již dva roky spával. Všechno ošacení na něm hořelo. Když mu přihlížející šaty uhasili, přepravili jej do obecní nemocnice, kde mu byla poskytnuta lékařská pomoc. I přesto však k ráno zemřel. Dle novinového článku nebyla přesná příčina požáru zjištěna, bylo však předpokládáno, že jej sám Hala způsobil v opilosti. Byl totiž asi hodinu před touto událostí nalezen spící na cestě obecním strážníkem.

 • 1911 – požár ve Křtinách
  O požáru chybí bližší informace.

 • 1913 – požár ve Křtinách
  O požáru chybí bližší informace.

 • 4. dubna 1920 – požár domů v Rudici
  Ve stavení Gustava Vaňka v Rudici vypukl večer požár, který zničil celou střechu. Rozšířil se také na obydlí souseda Huga Albrechta. I vedlejší dům byl značně poškozen. Škoda byla odhadnuta na 10 000 Kč. Příčina požáru nebyla zjištěna. K ohni se dostavily sbory z celého okolí.

 • 5. prosince 1920 – požár domu v Olomučanech
  O půl páté ráno vypukl požár stavební B. Klvavory v Olomučanech. Oheň zničil střechu stavení a všechny její dřevěné části. Dále shořelo na půdě prádlo, 200 kg pšenice a 300 kg žita, prádlo učitele Lázničky v domku bydlícího a nájemníku Kopeckému dřevo. Ohnisko požáru bylo v kůlně, příčina však nebyla zjištěna. Škoda byla vyčíslena na 15 000 Kč.

 • 23. prosince 1920 – požár hostince v Jedovnicích
  O 9. hodině večer vypukl v hostinci Fr. Pokorného v Jedovnicích oheň, který zničil značnou část krytiny, prádlo a šatstvo na půdě, 40 q sena a slámy a různé nářadí. Oheň vznikl na půdě od chatrného komínu, ve kterém byl zazděn starý trám, jenž se vzňal. Škoda činí 20 000 Kč a je pojištěna částkou 6 300 Kč; též nájemník Fr. Vojtěch utrpěl ohněm škodu 6 000 Kč a je pojištěn na 2 500 Kč.

 • 12. května 1922 – požár v lese
  Požár lesa v blízkosti železniční trati vypukl na rozloze asi čtyř arů. Požár pravděpodobně vypukl od jisker z projíždějící lokomotivy.

 • 13. června 1923 – požár v Jedovnicích
  V noci vznikl požár v domě číslo 100 v Záměstí a společně s ním vyhořelo dalších pět domů (číslo 16, 17, 15, 14 a 101).

 • 26. prosinec 1926 – požár hostince v Olomučanech
  O 23. hodině v noci vznikl v kolně hostinského Kadrmana v Olomučanech oheň, který zničil kůlnu, na půdě dva metráky žita, zásoby dřeva a různé jiné věci. Mlátičku, secí stroj, šrotovník hasiči z hořící kolny vynesli. Škoda ohněm způsobená činí 10 000 Kč. Příčina ohně nebyla zjištěna.

 • 23. března 1928 – požár továrny v Adamově
  Požár vypukl ve 4 hodiny ráno v novém traktu montovny ve Starém provozu. Byť se jednalo o železobetonovou budovu, její střecha byla ze dřeva a lepenky. Ta byla zakrátko zachvácena plameny a lehla popelem.

 • 23. června 1928 – požár od elektrické žehličky v Adamově
  Služka Marie Vahalová opomněla po žehlení prádla elektrickou žehličkou u dr. Moce žehličku odpojit od elektrického proudu. Tímto byl zapříčiněn požár žehlícího prkna a stolu. Dělníci pracující nedaleko místa zpozorovali kouř stoupající z otevřeného okna, a tak pronikli do domu a požár uhasili.

 • 21. prosince 1928 – požár Skalního sklepa
  V odpoledních hodinách vypukl požár na půdě Skalního sklepa. Požár poškodil cca třetinu střechy a dva podkrovní pokoje.

 • 1928 – požár domu ve Vranově
  Požár domu č. 77 Metoděje Sehnala.

 • 7. února 1929 – požár vagónů
  O šesté hodině ranní vzňaly se u nákladního vlaku číslo 8841 za jízdy z Brna do České Třebové cca 500 metrů od nádraží v Adamově dva vagony naložené lisovanou ovesnou slámou o váze 21 000 kg. Vlak byl zastaven a hořící vozy personál odpojil a odtáhl na odstavnou kolej. Hašení požáru se zúčastnily jednotky z Adamova a Babic. Požár oba vozy zcela zničil a škoda byla vyčíslena asi na 100 000 Kč.

 • 10. března 1930 – požár Skalního sklepa
  O půl šesté ráno vypukl požár v prvním poschodí Skalního sklepa v bytě úředníků adamovských strojíren. Oheň zpozorovala služka hostinského, díky čemuž brzy uhašen. Škoda byla vyčíslena na cca 15 000 Kč. Podle šetření byl požár způsoben vznícením stropní trámoví od komína.

 • 1938 – požár domu ve Vranově
  Požár domu č. 95 Karla Svanovského.

 • Kveten 1945 – požáry způsobené ustupující německou armádou
  Nacistická německá armáda zanechávala po svém ústupu značné materiální stopy, které měly především zbrzdit postupující Rudou armádu. Byly tak ničeny především mosty a další infrastruktura. Armáda však ničila i další důležité body, které mohly posloužit nepříteli. V Adamově například zapálila administrativní budovu (tzv. Bílý dům), která tak kompletně vyhořela.


Administrativní budova strojíren v Adamově v roce 1945 (autor neznámý)

 • 17. října 1956 – požár dřevěného baráku na Kolonii
  Dne 17. října 1956 vypukl v jednom z dřevěných baráků na Kolonii, který patřil Adamovským strojírnám. Příčina požáru spočívala ve skryté závadě na topném vedení. Budova byla užívána jako sklad materiálu.

 • 5. dubna 1957 – lesní požáry
  V jeden den vypukli od projíždějících lokomotiv tři lesní požáry. Na loukách pod Novým hradem spatřila jeden z nich Krista Straková z blízkého strážního domku. Přivolala členy Lidových milicí, kteří nedaleko cvičili. Společnými silami se jim podařilo požár uhasit.
  O dalších dvou požárech nebylo více informováno.

 • Okolo roku 1967 – požár zeleně na Horce v Adamově
  Požár zachvátil zahradní domek společně se zelení na Horce. Majitelem byl pan Linhart. Požár se naštěstí nerozšířil na další stavení.

 • Srpen 2002 – požár stráně pod Domem služeb v Adamově
  Při manipulaci dítěte s ohněm vzplanul zeleň pod Domem služeb.

 • Okolo roku 2006 – požár na hřišti na ulici Komenského v Adamově
  Při hře dětí s otevřeným ohněm vzplanula suchá tráva. Díky rychlému zásahu hasičů se plameny dál nerozšířily.

 • 29. března 2014 – požár kuchyně restaurace Výhybka
  Před patnáctou hodinou vypukl v kuchyni restaurace Výhybka na nádraží požár. Důvodem bylo vzplanutí oleje ve fritéze. Více informací není zveřejněno. Tento požár znamenal konec provozu v této restauraci. Objekt se již nepodařilo nikomu pronajmout. V roce 2022 byl zbourán při rozsáhlé rekonstrukci nádraží.

 • 26. srpna 2015 – požár vysokozdvižného vozíku
  Ve společnosti EDEN na náměstí Práce se vznítil vysokozdvižný vozík. Obsluha vozík odstavila na nádvoří při hale, kde byl proveden požární zásah. Bližší informace nejsou známy.

 • 25. ledna 2016 – požár vlaku
  Před 12. hodinou byl nahlášen požár elektrického vlaku. V jednotce, která stála v železniční stanici v Adamově, se dýmilo. V kabině strojvedoucího začala pod podlahou hořet vata. Příčinou požáru byla technická závada na mazání. Škoda dosáhla cca dvaceti tisíc korun.

 • 8. listopadu 2016 – požár u železniční trati
  V odpoledních hodinách vzplál odpad po pálení klestí nedaleko železniční stanice v Adamově.

 • 26. listopadu 2016 – požár dřevěné boudy
  V lese nedaleko Útěchova vzplanula dřevěná bouda. Bližší informace nejsou známy.

 • 1. ledna 2017 – požár bytu
  Požár bytu v bytovém domě na Petra Jilemnického. Při požáru se nadýchala jedna osoba zplodin hoření. Více informací nejsou dostupné.

 • 1. srpna 2017 – požár v lese
  Při bývalé LDN Bílovice nad Svitavou byl nahlášen požár. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o požár po opalování kabelů. Více informací nejsou dostupné.

 • 1. ledna 2018 – požár v čalounické dílně v Adamově
  Jednotka JSHD Adamov byla vyslána k požáru čalounické dílny v Adamově na ulici Sadová.

 • 11. dubna 2018 – požár trávy a náletových dřevin
  U železniční trati mezi Adamov a Babicemi nad Svitavou kolem 15. hodiny zahořela tráva a náletové dřeviny o rozloze cca 60x4 metry.

 • 5. července 2018 – požár trávy a křoví
  V jedné ze zahrad na ulici Osvobození pod kostelem začala hořet tráva a křoví.

 • 11. září 2019 – požár bývalého strážního domu u železniční trati
  O tomto požáru chybí více informací. Dle bulvárních novin Blesk zapálili strážní domek narkomani. Během požáru dle novin měli uhořet čtyři psy.

 • 24. listopadu 2019 – požár bývalé LDN Bílovice nad Svitavou
  Požár zachvátil podkrovní místnosti opuštěné bývalé léčebny dlouhodobě nemocných.

 • 5. května 2021 – požár dopravního prostředku
  Krátce po 14. hodině byl nahlášen požár dopravního prostředku u dřevoskladu na ulici Nádražní. Bližší informace nejsou dostupné.

 • 20. září 2021 – požár bytového domu č. p. 282
  Před 17. hodinou vypukl požár v nově zrekonstruovaném bytovém domu na ulici Ronovská. Požár způsobily dělníky dodatečné stavební práce na střeše.


Požár bytového domu č. o. 282 v Adamově

 • 31. října 2021 – požár skladovací haly v Bílovicích nad Svitavou
  Po desáté večerní hodině začalo hoře ve skladovací hale na okraji Bílovic nad Svitavou. Zasahovalo zde deset hasičských jednotek. Byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu. Pro zdolání požáru bylo nasazeno šest vodních proudů.

 • 20. listopadu 2021 – požár udírny dílny
  Ve večerních hodinách byl nahlášen požár stolařské dílny na ulici Kolonie. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že požár zachvátil udírnu. K rozšíření požáru na budovy nedošlo.

 • 24. února 2022 – požár kotelny v Olomučanech
  V nočních hodinách byl nahlášen požár kotelny v Olomučanech. Na místě byly přítomny požární jednotky z Adamova, Olomučan, Blanska a Jedovnic.

 • 4. dubna 2022 – požár lesa u Olomučan
  Více informací nejsou dostupné.

 • 5. srpna 2022 – požár bagru
  U Vojenské louky byl po 13. hodině nahlášen požár bagru. Bližší informace nejsou dostupné.

 • 8. prosince 2023 – požár bytového domu č. p. 431 v Adamově
  Kolem 19. hodiny vypukl požár v jednom z bytů v pátém patře bytového domu na ulici Družstevní v Adamově. Díky vzniklému hustému kouři byli dva obyvatelé horních pater z budovy evakuováni pomocí žebříkového požárního automobilu. Po požáru byl bytový dům odpojen od elektrické energie a plynu. Obyvatelé se museli ubytovat v náhradním ubytování. Škoda na majetku byly, předběžně odhadnuty na několik milionů korun.


Požár bytového domu č. p. 431 v Adamově

 • 14. ledna 2024 – požár kontejneru
  Po 18. hodině vyjížděla adamovská požární jednotka k požáru kontejneru na papír na ulici Osvobození v Adamově. Plameny uhasili ještě před příjezdem hasičů strážníci městské policie.

 • 20. ledna 2024 – požár chaty v Jedovnicích
  V odpoledních hodinách zachvátil požár chatu v Jedovnicích. U požáru zasahovalo několik jednotek dobrovolných hasičů, včetně těch profesionálních. Požár zničil celý objekt a byly při něm dvě osoby zraněny. Škoda byla vyčíslena na několik milionů korun.

 • 11. února 2024 – požár na balkoně výškové budovy v Adamově
  Hodinu po půlnoci byl nahlášen požár výškové budovy na ulici Sadová v Adamově. Jednalo se zahoření květináče na balkoně. Oheň se podařilo uhasit před příjezdem hasičských jednotek.

Zajisté se nejedná o kompletní soupis. Chybí vám zde nějaký požár? Máte informaci o dalších požárech? Napište mi na e-mail adamovaokoli@email.cz a já informaci doplním.

 

Poslední aktualizace 11. února 2024 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist