Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Lečenec
Jedná se o zaniklý středověký hrádek, který leží na levobřežní ostrožně Punkevního údolí, asi 500 metrů západně od Skalního mlýna. Přesný název hrádku není znám, protože se neuvádí v žádné literatuře, název Lečenec je odvozen od lokality, kde leží.
První jej zmínil v Přehledu výzkumů v roce 1962 Josef Skutil. Jednalo se však o nekonkrétní popis: "jsou v lese jen zcela nepatrné rozrušené stopy slabě znatelných valů" a hrádek umístil na vedlejší ostrožnu "Hanák". V roce 1970 hrádek opět Skutil zmínil v sekci Pravěk a časná doba dějinná Moravského krasu a středověké osídlení našich jeskyň, která byla součástí knihy Moravský kras od Karla Absolona.
K revizi polohy a stavu lokality došlo v létě 1987. Další sběr na lokalitě probíhal v říjnu následujícího roku a opětovně v roce 1993.
Nalezená keramika pochází z přelomu 13. a 14. století. Hrádek mohl sloužit jako sídlo drobné šlechty, která vlastnila blízké Lažánky, je možná souvislost i s majiteli z Vilémovic.


Zbytky valů v roce 2011

Zdroje:
SKUTIL, Josef. Stopy středověkého opevnění nad Skalním mlýnem v Moravském krase. Přehled výzkumů 1961, 1962, roč. 6, č. 1. Brno: Archeologický ústav československé akademie věd, pobočka Brno., s. 99–100.
SKUTIL, Josef. Pravěk a časná doba dějinná Moravského krasu a středověké osídlení našich jeskyň. ABSOLON, Karel. Moravský kras, 1970. Praha: Academia. s. 324.
DOLEŽAL, Jiří. Dvě málo známé středověké fortifikace Moravského krasu. Archaeologia historica, 1994, roč. 19, č. 1. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně. s. 177–190.

 

Poslední aktualizace 21. října 2023 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist