Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Kroniky města Adamova
Pamětní knihu města Adamova, jak byla tehdy nazvaná, založil 21. listopadu 1922, ředitel měšťanské školy v Adamově, František Mlýnek, který byl zvolen do této funkce obecním zastupitelstvem dne 16. srpna 1921. Dále byla ustanovena "letopisecká komise" ve složení učitele Vojtěcha Fedry a obuvníka Adolfa Procházky, coby nejstaršího adamovského občana.


Desky a první strana Pamětní knihy obce Adamova z roku 1922

6. července 1924 se z výletu z Palavských vrchů vraceli společně František Mlýnek a inspektor drah Brachrle, když Mlýnek za stanicí Horní Heršpice vypadl z vlaku a byl lokomotivou na sousední koleji přejet.
Nastupujícím kronikářem byl zvolen učitel Florian Kabelík. Který ve funkci setrval do roku 1930, kdy byl ze zdravotních důvodů nucen odstoupit.
29. července 1930 byl obecním zastupitelstvem zvolen jeho nástupce Antonín Černý, zaměstnán jako státní polesní. Nový kronikář však do kroniky neudělal ani jeden záznam. Přestože shromažďoval potřebné informace, stále mu chyběly související data, bez kterých do kroniky nemohl zapisovat. Přes několikaleté nevyslyšené urgování se rozhodl v roce 1937 z funkce odstoupit.
Dne 23. listopadu 1937 přijal tuto funkci vykonávající starosta obce Josef Praus. Avšak jen do roku 1938, kdy proběhla Mnichovská konference. V mezidobý války byla kronika ukryta a započalo se s jejím dopisovaní po roce 1945.
Novým kronikářem byl zvolen v roce 1946 Alois Jílek, úředník zdejších Škodových závodů, který ji vedl jediný rok. Poté co byl v roce 1952? Jílek pracovně přeložen na ministerstvo těžkého strojnictví v Praze, bylo nutno vybrat nového kronikáře.
Tím byl Rudolf Foit, jmenovaný do funkce v lednu 1953. Jelikož však při předávání obecní kroniky bylo zjištěno, že chybí šest let zápisů, bylo Foitovi uloženo, aby zachytil historie obce i v chybějících letech.
Na počátku roku 1956 převzal kroniku Josef Pečenka, který kroniku vedl po dobu tří let.
Zápisy let 1959 až 1962 v kronice chyběly a proto byly roku 1996 zadány Vratislavu Grolichovi, který chybějící mezeru vyplnil. Zápisky sepsala v letech 1997 až 1998 Sylvie Grolichová.


První strana Kroniky obce Adamova z let 1959-1962, která byla dopsána dodatečně v 90. letech

Od roku 1963 byla novou kronikářkou zvolena Sylvie Grolichová, která ji vedla do roku 1965.
Roku 1966 převzal kroniku Jaroslav Pokorný, který ji vedl do roku 1968.
27. března 1969 byl MNV vybrán jako nový kronikář František Dufek, který kroniku vedl do roku 1971.
1. prosince 1972 byla funkce kronikáře svěřena opět Jaroslavu Pokornému, který měl doplnit tentýž rok a v kronice dál pokračovat až do roku 1980.
Od roku 1981 pokračoval ve vedení kroniky nový kronikář Stanislav Dvořák. 3. června 1991 byl Dvořák městskou radou z funkce kronikáře odvolán. Kroniku však dopsal pouze do roku 1989.


První a čtyřicátá osmá strana Kroniky města Adamova III. díl

Novým kronikářem byla zvolena Růžena Nejedlá, která doplnila nezaujatým pohledem rok 1989 a v kronice pokračovala do roku 1993.
Od 1. ledna 1994 vedla opět nově zvolená kronikářka Sylvie Grolichová. Tu v roce 2009 vystřídala Jarmila Budišová, která ji vede dodnes.

Fotokronika:
V roce 1963 bylo MěstNV rozhodnuto, že bude založena Fotokronika, která bude doplňovat psanou kroniku. Vedením fotokroniky byl pověřen František Ecler, který ji vedl do roku 1999.


František Ecler s první fotokronikou 1961-1971 (autor František Ecler)

Kdo vedl fotokroniku v letech 1999 až 2010 není prozatím známo.
V roce 2010 převzal fotokroniku Jiří Hromek, který ji vedl po čtyři roky. Hromka vystřídala Glena Rauerová, která byla ve funkci fotokronikáře do června roku 2015. Od 23. července 2015 je ve funkci fotokronikáře Lukáš Malý.

Zdroje:
Pamětní kniha obce Adamova, s. první nečíslovaná strana.

 

Poslední aktualizace 18. září 2017 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist