Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Volby do obecního zastupitelstva (5. a 6. října 2018)
Tyto volby do obecního zastupitelstva se konaly v 5. října od 14 hodin do 22 hodin a 6. října od 8 hodin do 14 hodiny roku 2018.
Město bylo rozděleno do čtyř volebních okrsků:

Volební okrsek č. 1:
Ulice: Mírová, Nádražní, Osvobození, Plotní, Pod Horkou, Sadová č. 16, 18, 20, Sadová – rodinné domky č. 1 – 14, 22, 24, 26, Smetanovo náměstí, U kostela, Vodní, Josefovská, číslo popisné 128.
Volební místo: Městský úřad Adamov, Pod Horkou 2, Adamov.

Volební okrsek č. 2:
Ulice: Komenského, Lesní, Sadová č. 17, 19, 21, 23, 25 a 27.
Volební místo: Dům s pečovatelskou službou, Komenského 1, Adamov.

Volební okrsek č. 3:
Ulice: Bezručova, Blažkova, Dvořákova, Fibichova, Hybešova, Krátká, Opletalova, Ronovská, Tererova, Údolní, Zahradní.
Volební místo: Městské kulturní středisko, Opletalova 22, Adamov (malý sál).

Volební okrsek č. 4:
Ulice: Družstevní, Petra Jilemnického, Neumannova.
Volební místo: Městské kulturní středisko, Opletalova 22, Adamov (velký sál).

Přehled volební účasti v jednotlivých obvodech

Okrsek Voliči v seznamu Vydané obálky Volební účast v % Odevzdané obálky Platné hlasy
1 772 274 35,49 274 3 790
2 852 439 51,53 439 5 979
3 912 481 52,74 481 6 664
4 1 109 524 47,25 524 7 036
Celkem 3 645 1 718 47,13 1 718 23 469

Výsledky hlasování pro jednotlivé strany

Strana Platné hlasy
číslo název celkem v %
1 Občanská demokratická strana 3 201 13,64
2 NSOA 1 529 6,51
3 Křesť. demokr. unie-Čs.str.lid. 1 592 6,78
4 KRK Adamov 2 433 10,37
5 ANO 2011 1 666 7,10
6 Česká strana sociálně demokratická 874 3,72
7 Sdružení nezávislých kandidátů 10 545 44,93
8 Komunistická strana Čech a Moravy 1 629 6,94

Zvolení zastupitelé (tučně jsou vyznačeni radní)

Pořadí Zvolený zastupitel Kandidát za stranu

Počet hlasů

1. Jiří Němec Občanská demokratická strana 561
2. Karel Truhlář Občanská demokratická strana 446
3. Rudolf Rybář NSOA 317
4. Jana Novotná Křesťanská demokratická unie-Česká strana lidová 246
5. Petr Slavíček KRK Adamov 262
6. Soňa Bychlerová ANO 2011 232
7. Roman Pilát Sdružení nezávislých kandidátů 1 146
8. Jana Burianová Sdružení nezávislých kandidátů 861
9. Petr Kupka Sdružení nezávislých kandidátů 861
10. Jaroslav Budiš Sdružení nezávislých kandidátů 821
11. Vladimír Bílý Sdružení nezávislých kandidátů 722
12. Jiří Baisa Sdružení nezávislých kandidátů 670
13. Kamil Vašíček Sdružení nezávislých kandidátů 702
14. Vladimír Suk Sdružení nezávislých kandidátů 685
15. Mária Koudelová Komunistická strana Čech a Moravy 266

Dne 1. listopadu 2018 proběhlo první zasedání městského zastupitelstva, na kterém byl zvolen starosta Roman Pilát a místostarosta Jiří Němec. Do Rady města byly zvoleni Jana Burianová, Petr Kupka a Jaroslav Budiš. Předsedou finančního výboru byl zvolen Karel Truhlář, předsedou kontrolního výboru pak Jana Novotná.

Na 1. zasedání Rady města dne 15. listopadu 2018 byli jmenováni členové těchto komisí:
– Sportovní komise – předseda Jiří Němec, členové Ing. Milan Dudík, Jiří Němec st., Miroslav Svědínek, Bc. Jan Ostrý.
– Povodňová komise – předseda Bc. Roman Pilát, MBA, místopředseda Jiří Němec, členové PhDr. Jaroslav Budiš, Mgr. Jana Burianová, Ing. Petr Kupka.
– Komise MHD – předsedkyně Věra Jenyšová, členové Jiří Němec, Ing. René Adámek, Jitka Králíčková, Mária Koudelová, Richard Maňoušek, Mgr. Dobra Moserová.
– Sbor pro občanské záležitosti – předsedkyně Jitka Králíčková, členové Lenka Maláková, Hana Marková, Anežka Machulová, Anna Hedejová, Alena Bláhová, Mgr. Helena Ličková, Mgr. Světlana Baborská.
– Kulturně informační komise – předseda PhDr. Jaroslav Budiš, členové Bc. Roman Pilát, MBA, PhDr. Vlasta Kubenová, Lukáš Malý, Jitka Králíčková, Kamil Vašíček.
– Hlavní inventarizační komise – předseda Jiří Němec, členové Bc. Dita Mašková, RNDr. Karel Truhlář.
– Likvidační komise – předseda Vladimír Suk, členové Bc. Renata Večeřová, Ing. René Adámek.
– Komise pro udělování čestných občanství – předseda PhDr. Jaroslav Budiš, členové Bc. Roman Pilát, MBA, Jiří Němec, RNDr. Karel Truhlář, Lenka Maláková, Jitka Králíčková, Lenka Vrožinová, Lukáš Malý.
– Komise pro přidělování bytů s přijatou dlouhodobou zálohou na nájemné – předseda Věra Jenyšová, členové Silvie Můčková, Mgr. Dobra Moserová.
– Komise podpory komunitního života – předseda RNDr. Karel Truhlář, členové Jiří Němec, Mgr. Lenka Dohová, Lukáš Malý.

Změny:
Dne 18. listopadu 2019 byla na 20. schůzi Rady města Adamova z důvodu nástupu na mateřskou dovolenou odvolána ze Komise MHD a Komise pro přidělování bytů s přijatou dlouhodobou zálohou na nájemné Věra Jenyšová.
Dne 4. prosince 2019 byla na 22. schůzi Rady města Adamova jmenována do Komise MHD a Komise pro přidělování bytů s přijatou dlouhodobou zálohou na nájemné Renata Smítalová.
V souvislosti s úmrtím člena zastupitelstva doc. Ing. Rudolfa Rybáře, CSc., dne 6. 2. 2021 zanikl ke dni 6. 2. 2021 jeho mandát. Ke dni 7. 2. 2021 nastupuje za člena tohoto zastupitelstva náhradník z kandidátní listiny téže volební strany, kterou je volební strana č. 2 – Nezávislé sdružení občanů Adamova NSOA – sdružení nezávislých kandidátů a politické hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ. Tímto náhradníkem se stala Mgr. Lenka Podrabská, která na 14. zasedání Zastupitelstva města Adamova konaného 24. 2. 2022 složila slib věrnosti.
 

Volby do obecního zastupitelstva
2014 ← 2018 → 2022

Zdroje:
Volby do zastupitelstev obcí 05.10. - 06.10.2018  [online]. [cit. 2018-10-07]. Dostupné z: <https://volby.cz/pls/kv2018/kv1111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=6201&xobec=581291&xstat=0&xvyber=0>
CHARVÁT, Jan. Města na Blansnku už mají nové starosty [online]. [cit. 2018-11-02]. Dostupné z: <https://blanensky.denik.cz/zpravy_region/mesta-na-blanensku-uz-maji-nove-starosty-20181102.html>
 

 

Poslední aktualizace 24. září 2022 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist