Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Volby do obecního zastupitelstva (10. a 11. října 2014)
Tyto volby do obecního zastupitelstva se konaly v 10. října od 14 hodin do 22 hodin a 11. října od 8 hodin do 14 hodiny roku 2014.
Město bylo rozděleno do čtyř volebních okrsků:

Volební okrsek č. 1:
Ulice: Mírová, Nádražní, Osvobození, Plotní, Pod Horkou, Sadová č. 16, 18, 20, Sadová – rodinné domky č. 1 – 14, 22, 24, 26, Smetanovo náměstí, U kostela, Vodní, Josefovská, číslo popisné 128.
Volební místo: Městský úřad Adamov, Pod Horkou 2, Adamov.

Volební okrsek č. 2:
Ulice: Komenského, Lesní, Sadová č. 17, 19, 21, 23, 25 a 27.
Volební místo: Základní škola Adamov, Komenského 4, Adamov.

Volební okrsek č. 3:
Ulice: Bezručova, Blažkova, Dvořákova, Fibichova, Hybešova, Krátká, Opletalova, Ronovská, Tererova, Údolní, Zahradní.
Volební místo: Městské kulturní středisko, Opletalova 22, Adamov (malý sál).

Volební okrsek č. 4:
Ulice: Družstevní, Petra Jilemnického, Neumannova.
Volební místo: Městské kulturní středisko, Opletalova 22, Adamov (velký sál).

Přehled volební účasti v jednotlivých obvodech

Okrsek Voliči v seznamu Vydané obálky Volební účast v % Odevzdané obálky Platné hlasy
1 758 259 34,17 259 3 678
2 893 425 47,59 422 5 720
3 944 465 49,26 465 6 284
4 1 170 501 42,82 500 6 676
Celkem 3 765 1 650 43,82 1 646 22 358

Výsledky hlasování pro jednotlivé strany

Strana Platné hlasy
číslo název celkem v %
1 A.N.F. – Adamov Nez. Fórum 1 006 4,50
2 Volba pro město 2 067 9,25
3 Občanská demokratická strana 2 363 10,57
4 Česká str. sociálně demokrat. 1 308 5,85
5 Sdružení nezávislých kandidátů 7 947 35,54
6 ANO 2011 1 858 8,31
7 Nez. sdružení občanů Adamova 1 506 6,74
8 Křesť. demokr. unie-Čs.str.lid. 1 706 7,63
9 Komunistická str. Čech a Moravy 2 098 9,38

10

Strana Práv Občanů 499 2,23

Zvolení zastupitelé (tučně jsou vyznačeni radní)

Pořadí Zvolený zastupitel Kandidát za stranu

Počet hlasů

1. Jaroslav Budiš Volba pro město 367
2. Jiří Němec Občanská demokratická strana 464
3. Karel Truhlář Občanská demokratická strana 373
4. Ladislav Pozorský Česká strana sociálně demokratická 182
5. Roman Pilát Sdružení nezávislých kandidátů 1 058
6. Jana Burianová Sdružení nezávislých kandidátů 717
7. Petr Kupka Sdružení nezávislých kandidátů 591
8. Kamil Vašíček Sdružení nezávislých kandidátů 525
9. Jiří Baisa Sdružení nezávislých kandidátů 522
10. Petr Slavíček Sdružení nezávislých kandidátů 510
11. Vladimír Bílý Sdružení nezávislých kandidátů 526
12. Soňa Bychlerová ANO 2011 212
13. Rudolf Rybář Nezávislé sdružení občanů Adamova 277
14. Jana Novotná Křesťanská demokratická unie-Česká strana lidová 284
15. Márie Koudelová Komunistická strana Čech a Moravy 278

Dne 4. listopadu 2014 proběhlo první zasedání městského zastupitelstva, na kterém byl zvolen staronový starosta Roman Pilát a místostarosta Jiří Němec. Do Rady města byly zvoleni Jaroslav Budiš, Jana Burianová a Petr Kupka. Předsedou finančního výboru byl zvolen Karel Truhlář, předsedou kontrolního úřadu pak Jana Novotná.
Na druhém zasedání zastupitelstva dne 18. listopadu 2014 byli zvoleni na návrh předsedy finančního výboru Karla Truhláře členy výboru Vladimír Bílý, Milan Dudík, Mária Koudelová a Petr Slavíček. Dále byli zvoleni na návrh komise předsedkyně kontrolního výboru Jany Novotné Miroslav Kašný, Hana Marková, Ladislav Pozorský a Antonín Procházka jako členové této komise.

Na 2. zasedání Rady města dne 18. listopadu 2014 byli jmenováni členové těchto komisí:
– Sportovní komise – předseda Jiří Němec, členové Milan Dudík, Pavel Král, Miroslav Svědínek, Alois Kožený a Vladimír Bílý.
– Povodňová komise – předseda Roman Pilát, členové Jiří Němec, Jaroslav Budiš, Jana Burianová a Petr Kupka.
– Komise MHD – předseda Monika Hrubá, členové Jiří Němec, Jitka Králičková, Richard Maňoušek, Radek Malý a Mária Koudelová.
– Sbor pro občanské záležitosti – předseda Jitka Králičková, Lenka Maláková, Hana Marková, Anežka Machulová, Anna Hedejová, Alena Bláhová, Helena Ličková a Světlana Baborská.
– Kulturně informační komise – předseda Jaroslav Budiš, členové Veronika Dudíková, Radovan Kolář, Vlasta Kubenová, Jitka Králičková, Silvie Můčková, Roman Pilát a Kamil Vašíček.
– Hlavní inventarizační komise – předseda Jiří Němec, členové Dita Mašková a Karel Truhlář.
– Likvidační komise – předseda Jaroslav Hnátovič, členové Radek Malý, Veronika Dudíková a Jana Řehůřková.
Na 3. zasedání Rady města dne 8. prosince 2014 byli jmenováni členové těchto komisí:
– Komise sociálně a výchovně vzdělávací – předseda Miloš Volavý, členové Dobra Moserová, Jiří Papiž, Jana Burianová, Jarmila Kuchařová a Miloslava Rejdová.
– Komise pro přidělování bytů s přijatou dlouhodobou zálohou na nájemné – předseda Dobra Moserová, členové Monika Hrubá a Silvie Můčková.
– Komise Projektu Zdravé město Adamov a místní Agendy 21 – předseda Karel Truhlář, koordinátor Dobra Moserová, členové Jiří Němec, Glena Rauerová, Zlatuše Němcová, Lenka Dohová, Vladimír Bílý a Lukáš Malý.
– Komise pro udělování čestných občanství – předseda Jaroslav Budiš, členové Roman Pilát, Jiří Němec, Karel Truhlář, Lenka Maláková, Jitka Králičková a Lenka Vrožilová.

Změny:
Dne 8. února 2016 byl na 34. schůzi Rady města Adamova na vlastní žádost odvolán ze Sportovní komise Pavel Král, kterého nahradil nově jmenovaný člen Jiří Němec st.
Dne 6. září 2017 na 67. schůzi Rady města Adamova byli na vlastní žádost odvoláni z komise Projektu Zdravého města Adamov a místní Agendy 21 k 1. říjnu 2017 Jiří Němec a Glena Rauerová a k 1. lednu 2018 Dobra Moserová. Dále s účinností od 1. ledna 2018 ruší samotnou komisi PZMA a MA 21 a na základně jejího zrušení odvolává z pozice předsedy komise Karla Truhláře a zbylé členy Zlatuši Němcovou, Lenku Dohovou, Vladimíra Bílého a Lukáše Malého.
Dne 22. listopadu 2017 na 72. schůzi Rady města Adamova byla k 1. lednu 2018 zřízena Komise podpory komunitního života, která nahradila zrušenou komisi PZMA a MA 21. Jejími členy byli jmenováni Karel Truhlář, Jiří Němec, Lenka Dohová a Lukáš Malý.
Dne 17. ledna 2018 byl Vladimír Bílý na vlastní žádost odvolán z Komise podpory komunitního života a Sportovní komise.

Volby do obecního zastupitelstva
2010 ← 2014 → 2018

Zdroje:
Volby do zastupitelstev obcí 10.10. – 11.10.2014 [online]. [cit. 2014-10-13]. Dostupné z: <http://volby.cz/pls/kv2014/kv1111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=6201&xobec=581291&xstat=0&xvyber=0>
Volby do zastupitelstev obcí 10.10. – 11.10.2014 Výsledky voleb – výběr okrsku [online]. [cit. 2014-10-13]. Dostupné z: <http://volby.cz/pls/kv2014/kv113?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=6201&xobec=581291&xstat=0>
CHLUPOVÁ, Vratislava. Zápis z 1., ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Adamova, ve volebním období 2014 2018 konaném dne 4.11.2014 v 16:30 hodin na Městském kulturním středisku v Adamově [online]. [cit. 2014-12-09]. Dostupné z: <http://adamov.cz/export/sites/adamov/download/usneseni/usneseni-14001zm.pdf>
CHLUPOVÁ, Vratislava. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva města Adamova konaném dne 18.11.2014 v 16:30 hodin na Městském úřadě v Adamově [online]. [cit. 2014-12-09]. Dostupné z: <http://adamov.cz/export/sites/adamov/download/usneseni/usneseni-14002zm.pdf>
CHLUPOVÁ, Vratislava. Usnesení z 2. schůze Rady města Adamova konané dne 18.11.2014 po ukončení zasedání Zastupitelstva města Adamova na Městském úřadě v Adamově [online]. [cit. 2014-12-09]. Dostupné z: <http://adamov.cz/export/sites/adamov/download/usneseni/usneseni-14002rm.pdf>
CHLUPOVÁ, Vratislava. Usnesení z 3. schůze Rady města Adamova konané dne 8.12.2014 v 8.00 na Městském úřadě v Adamově [online]. [cit. 2014-12-14]. Dostupné z: <http://adamov.cz/export/sites/adamov/download/usneseni/usneseni-14003rm.pdf>

 

Poslední aktualizace 25. května 2019 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist