Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Volby do městského zastupitelstva (15. a 16. října 2010)
Volby do městského zastupitelstva v roce 2010 se konalo ve dnech 15. a 16. října.
Město bylo rozděleno do čtyř volebních okrsků:

Volební okrsek č. 1:
Ulice: Mírová, Nádražní, Osvobození, Plotní, Pod Horkou, Sadová č. 16, 18, 20, Sadová – rodinné domky č. 1 – 14, 22, 24, 26, Smetanovo náměstí, U kostela, Vodní, Josefovská, číslo popisné 128.
Volební místo: Městský úřad Adamov, Pod Horkou 2, Adamov.

Volební okrsek č. 2:
Ulice: Komenského, Lesní, Sadová č. 17, 19, 21, 23, 25 a 27.
Volební místo: Základní škola Adamov, Komenského 4, Adamov.

Volební okrsek č. 3:
Ulice: Bezručova, Blažkova, Dvořákova, Fibichova, Hybešova, Krátká, Opletalova, Ronovská, Tererova, Údolní, Zahradní.
Volební místo: Městské kulturní středisko, Opletalova 22, Adamov (malý sál).

Volební okrsek č. 4:
Ulice: Družstevní, Petra Jilemnického, Neumannova.
Volební místo: Městské kulturní středisko, Opletalova 22, Adamov (velký sál).

Přehled volební účasti v jednotlivých obvodech

Okrsek Voliči v seznamu Vydané obálky Volební účast v % Odevzdané obálky Platné hlasy
1 694 279 40,20 278 3 876
2 950 457 48,11 455 6 305
3 944 495 52,44 949 6 691
4 1 222 584 47,49 574 8 022
Celkem 3 810 1 815 47,64 1 801 24 894

Výsledky hlasování pro jednotlivé strany

Strana Platné hlasy
číslo název celkem v %
1 Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid. 1 425 5,72
2 Občanská demokratická strana 3 201 12,86
3 Volba pro město 3 633 14,59
4 Česká str. sociálně demokrat. 4 553 18,29
5 Nezávis. sdruž. občanů Adamova 2 994 12,03
6 A.N.F.-Adamovské Nezáv. Fórum 2 169 8,71
7 Komunistická str. Čech a Moravy 3 201 12,86
8 Sdruž. nezáv. kandidátů 3 718 14,94

Zvolení zastupitelé

Pořadí Zvolený zastupitel Kandidát za stranu

Počet hlasů

1. Jana Novotná Křesťanská demokratická unie - Česká strana lidová 161
2. Jiří Němec Občanská demokratická strana 435
3. Karel Truhlář Občanská demokratická strana 400
4. Věra Hlavsová Volba pro město 404
5. Jaroslav Budiš Volba pro město 375
6. Miroslav Čuma Česká strana sociálně demokratická 506
7. Tomáš Střelec Česká strana sociálně demokratická 433
8. Jaroslav Hnátovič Česká strana sociálně demokratická 401
9. Rudolf Rybář Nezávislé sdružení občanů Adamova 553
10. Miloslav Věžník Nezávislé sdružení občanů Adamova 299
11. Miloš Volavý A.N.F. - Adamovské Nezávislé Fórum 297
12. Márie Koudelová Komunistická strana Čech a Moravy 373
13. Hana Marková Komunistická strana Čech a Moravy 284
14. Roman Pilát Sdružení nezávislých kandidátů 558
15. Jana Burianová Sdružení nezávislých kandidátů 373

Dne 15. listopadu 2010 proběhlo ustavující zasedání městského zastupitelstva, na kterém byl zvolen nový starosta Roman Pilát a místostarosta Jiří Němec. Do Rady města byli zvoleni Jaroslav Budiš, Rudolf Rybář a Miloš Volavý. Předsedou finančního výboru byl zvolen Karel Truhlář, předsedkyní kontrolního úřadu pak Jana Novotná.
Na druhém zasedání zastupitelstva dne 30. listopadu byl pověřen místostarosta Jiří Němec řízením Městské policie a byl schválen jako tzv. určený zastupitel, který bude spolupracovat s pořizovatelem územně plánovacích dokumentací města Adamova. Členy Finančního výboru byli zvolení Milan Dudík, Mária Koudelová, Marie Martincová a Naděžda Pikartová. Členy Kontrolního výboru byli zvoleni Soňa Bychlerová, Jiří Janás, Hana Marková a Miroslav Čuma.

Na 2. zasedání Rady města dne 26. listopadu 2010 byli jmenováni členové této komise:
– Komise pro použiti prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů – předseda Jana Novotná, členové Iveta Henková, Jiří Němec, Anna Hedejová a Dita Mašková.
Na 3. zasedání Rady města dne 30. listopadu 2010 byli jmenováni členové této komise:
– Povodňová komise – předseda Jiří Němec, členové Roman Pilát, Jaroslav Budiš, Rudolf Rybář a Miloš Volavý.
Na 4. zasedání Rady města dne 8. prosince 2010 byli jmenováni členové těchto komisí:
– Kulturně-informační komise – předseda Jaroslav Budiš, členové Roman Pilát, Radovan Kolář, Libuše Špačková, Kateřina Urbani, Lenka Vrožinová, Jitka Králíčkovou, Marie Škvařilová a Irena Hrušáková.
– Sbor pro občanské záležitosti – předseda Jitka Králíčková, členové Lenka Maláková, Hana Marková, Anežka Machulová, Anna Hedejová, Alena Bláhová, Olga Tůmová, Helena Ličková a Světlana Baborská.
– Likvidační komise – předseda Miroslav Čuma, členové Lenka Vrožinová a Veronika Dudíková.
– Ústřední inventarizační komise – předseda Jiří Němec, členové Dita Mašková a Karel Truhlář.
– Komise sociální a výchovně vzdělávací – předseda Miloš Volavý, členové Dobra Moserová, Jiří Papiž, Andrea Holasová, Jarmila Odehnalová, Jana Burianová, Hana Marková a Marie Lončeková.
– Komise pro udělování čestných občanství – předseda Jaroslav Budiš, členové Roman Pilát, Jiří Němec, Lenka Maláková, Marie Škvařilová, Jitka Králíčková a Ivan Moser.
– Komise Zdravého města Adamov a místní agendy 21 – předseda Karel Truhlář, členové Libuše Špačková, Marie Škvařilová, Jiří Němec, Dobra Moserová, Naděždu Pikartovou a Stanislav Tůma.
Na 6. zasedání Rady města dne 29. prosince 2010 byli jmenováni členové těchto komisí:
– Sportovní komise – předseda Jiří Němec, členové Miroslav Čuma, Milan Dudík, Pavel Král, Miroslav Svědínek a Alois Kožený.
– Komise MHD – předseda Martina Písaříková, členové Jiří Němec, Jitka Králíčková, Jana Burianová a Richard Maňoušek.

Změny:
Dne 11. listopadu 2010 složila Věra Hlavsová svůj mandát zastupitele města, ve prospěch lídra stany Volba pro město Jaroslava Bernáška.

Volby do obecního zastupitelstva
2006 ← 2010 → 2014

Zdroje:
Volby do zastupitelstev obcí 15.10. - 16.10.2010 [online]. [cit. 2014-07-22]. Dostupné z: <http://volby.cz/pls/kv2010/kv1111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=6201&xobec=581291&xobecnaz=Adamov&xstat=0&xvyber=0>
Volby do zastupitelstev obcí 15.10. - 16.10.2010 Výsledky voleb – výběr okrsku [online]. [cit. 2014-07-22]. Dostupné z: <http://volby.cz/pls/kv2010/kv113?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=6201&xobec=581291&xobecnaz=Adamov&xstat=0>
CHARVÁT, Jan. Adamov: radnice stále s otazníkem [online]. [cit. 2016-06-09]. Dostupné z: <http://blanensky.denik.cz/zpravy_region/adamov-radnice-stale-s-otaznikem20101112.html?reakce=link&id=858032>

 

Poslední aktualizace 14. října 2017 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist