Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Rudické propadání
Rudické propadání leží ve střední části CHKO Moravský kras severovýchodně od Adamova, mezi obcemi Jedovnice a Rudice. Spolu s Býčí skálou tvoří druhý nejdelší jeskynní systém v České republice (po Amatérské jeskyni) o celkové délce přes 13 kilometrů.
Povrchový tok Jedovnického potoka se ztrácí do podzemí v Rudickém propadání, které patří k největším ponorům v České republice. Voda padá přes několik stupňů do hloubky 86 metrů. V Hugonově dómu se spád toku zmírňuje a voda protéká horizontálními chodbami pod Rudickou plošinou v hloubce asi 200 metrů. Jedovnický potok se objevuje na povrchu až v Josefovském údolí u jeskyně Býčí skála. Právě z této jeskyně speleopotápěči v roce 1985 proplavali sifony do koncových partií Rudického propadání, čímž došlok propojení dvou dosud samostatných jeskyní. Celková délka 12 km chodem řadí tento systém na druhé místo v České republice.


Jedovnický potok před samotným propadáním

Podzemní Jedovnický potok protéká rozlehlými chodbami, velkými dómy s krápníkovou výzdobou a na několika místech se noří pod skalní stěny do sifonů. Na horizontální chodby vážou vertikální komíny, které patří k nejvyšším v Moravském krasu. Otevřením jednoho z nich v roce 1980 na povrch byla objevena 153 metrů hluboká Rudická propast, která je dnes nejhlubší propastí České republiky.
Do podzemního Jedovnického potoka se vlévá několik přítoků. "Tipeček" je v současné době využíván jako zdroj velmi kvalitní pitné vody pro obec Rudice. Voda se čerpá 137 metrů hlubokým hydrogeologickým vrtem.


Ústí Rudického propadání

Nedaleko Rudického propadání se nacházel starý vodní mlýn. Ještě na počátku 20. století se zde nacházelo torzo budovy. Do dnešních dnů se dochovaly pouze nepatrné pozůstatky ve svahu.

 

Poslední aktualizace 18. května 2020 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist