Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Otevřená skála
Při stavbě silnice mezi Josefovem a Křtiny v Křtinském údolí na počátku 20. století byla náhodně při odstřelu odkryta část podzemního toku Křtinského potoka. Výklenkem ve tvaru trojúhelníku se objevil asi čtyři metry široký tok se nachází několik metrů před vývěrem potoka.
7. září 1975 ve spolupráci MNV Křtiny a Rudice, požárními sbory těchto obcí a za součinnosti SNB Adamov. Na tuto akci se dostavilo 6 členů kroužků a 10 členů požárních sborů dříve jmenovaných obcí. Byly nasazeny 2 agregáty, jeden o výkonu 1200 l/min. a druhý 800 l/min., přičemž byly provozovány na ¾ výkonu, což znamená, že bylo čerpáno přibližně 1500 l/min. Řečiště bylo přehrazeno asi půlmetrovou balvanohlinitou hrází, která vytvořila dostatečnou reservu vody, nutnou pro provoz čerpadla. Po 5 minutách čerpání přestala voda vytékat z výtoku Křtinského potoka, což znamená, že čerpadla plně stačila za tuto dobu odčerpat přítok Křtinského potoka. Po té byl výkon čerpadel snížen na polovinu, což znamená, že bylo odčerpáváno asi přibližně 1000 l/min. a hladina za hrází se již nezvyšovala. Za tohoto stavu bylo možno nahlédnout do odtokového sifonu v Otevřené skále 6 m daleko. Tato prostora byla asi 0,5 m vysoká, 0,5 m široká a směrovala pod silnici. Ukončena byla skalními bloky a dno bylo tvořeno dalším odtokovým sifonem. Ve výtoku nevytékala žádná voda, ale nebylo možno proti proudu pokračovat, protože stropy zde spadají nejméně do hloubky 2 metrů pod hladinu zbytků Křtinského potoka.


Otevřená skála

 

Poslední aktualizace 16. října 2015 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist