Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Mlýnský potok
Názvem Mlýnský potok můžeme označit dva náhony, které poháněly stroje adamovských železáren. Prvním je nazýván náhon na řece Svitavě, který procházel dnešním tzv. Novým provozem, druhý pak na Křtinským potoce, v tzv. Starém provozu.

Svitavský:
Mlýnským potokem (německy Mühlbach), resp. náhon, na řece Svitavě, začínal u splavu pod Samarou, procházel kolem cesty Adamov – Blansko (dnešní Hradní ulice). Před historickým centrem Adamova voda náhonu poháněla hamry a při soutoku Svitavy s Křtinským potokem se opět vlévala zpět do Svitavy. Celý náhon byl řešen pravděpodobně jakou strouha kopaná v samotné zemině. Jeho celková délka přesáhla 1 km.
Kdy náhon vznikl není známo, jisté je, že na mapě z roku 1826 je Mlýnský potok již zakreslen. Kronikář se v roce 1922 zmiňuje o náhonu toto:

    Nad Adamovem přes Svitavu zřízen závody ve stol. 19. nákladný "stav" pro náhon na turbinu, jež původně stály při samém stoku Svitavy a Křt. potoka, opatřeny dřevěnou kolnou. V létě bývá nad "stavem" pěkná koupel četně "Brňáky" i domácími navštěvovaná... (Pamětní kniha obce Adamova, s. 7)

K zrušení náhonu došlo v druhé polovině 20. století, kdy přestal být vodní pohon důležitý. Jelikož je celý prostor zastavěn či značně změněn, nejsou v terénu po náhonu již žádné stopy.
Jen v místě tzv. "stavu", resp. splavu, dnes stojí menší vodní elektrárna (číslo popisné 501), patřící společnosti MEVA s.r.o.


Výřez z Indikační skici z roku 1911, Mlýnský potok je zvýrazněn červenou čárou (autor neznámý)


Přibližně tudy procházel Mlýnský potok na řece Svitavě, dnes tudy vede Hradní ulice

Křtinský:
Jako druhý Mlýnský potok (německy Mühlbach) se považuje náhon v tzv. Starém provozu na Křtinském potoce, který je zakreslen již na mapě z roku 1826. Ani tento se nedochoval do dnešních dnů. Kdy byl zasypán není zatím známo. Jeho délka byla přibližně pouhých 250 metrů.


Výřez z Indikační skici z roku 1871, Mlýnský potok je zvýrazněn červenou čárou (autor neznámý)

Zdroje:
Pamětní kniha obce Adamova, s. 7.

 

Poslední aktualizace 15. března 2016 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist