Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Ulice Svitavská
Ulice se nachází na levém břehu řeky Svitavy, podle které nese svůj název, v Adamově 1.
Jedná se o nejmladší adamovskou ulici, jejíž pojmenování schválilo Zastupitelstvo města Adamova v roce 2021. Do té doby byla bezejmenná. Ulice začíná odbočkou z náměstí Práce a pokračuje kolem řeky jižním směrem do průmyslového areálu bývalých Adamovských strojíren.


Ulice Svitavská v roce 2021

Historie:
Zástavba v této nábřežní části byla vždy řídká. Nacházelo se zde minimum budov. Z větší části se jednalo o zahrady domů v Obchodní ulici a na Smetanově náměstí. Z významnějších budov se zde nacházela Schöllerova vila. Ta byla asanována v 60. letech. V roce 1952 byl postaven fotbalový stadion. Na přelomu 60. a 70. let byla vystavěna sociálně-administrativní budova (číslo popisné 485).
Samotná ulice vznikla v druhé polovině 20. století při přeložení vlečky. V té době však nebyla oficiálně nijak pojmenována. Sloužila především jako přístup do průmyslového areálu na nábřeží Svitavy od náměstí Práce.
Po vstupu Adamovských strojíren do konkurzu byly vlečkové koleje v této části Adamova vytrhány.
V letech 2014–2015 zde bylo nákladem města Adamov vysázeno 22 lip srdčitých.
Její pojmenování bylo schváleno Zastupitelstvem města Adamova dne 24. února 2021. Iniciativa k pojmenování vyvstala z důvodu přestavby bývalé sociálně-administrativní budovy na polyfunkční objekt. Mezi další uvažované názvy U Hřiště, Sportovní, Nová, U Řeky a Svitavské nábřeží. Na jednání Zastupitelstva města Adamova bylo zvažováno také pojmenování ulice po významné adamovské osobnosti (Miroslav Mach, Zdeněk Kroupa, Josef Štěpán Maleček, Antonín Schumann a Arnošt Martinec).
V první polovině roku 2021 zde byly vybudovány z náměstí Práce po dokončovaný polyfunkční dům lampy veřejného osvětlení. V červnu téhož roku byl na nábřeží vybudován chodník směřující od lávky u A.centra k polyfunkčnímu domu.


Ulice Svitavská je na mapě vyznačena červeně (autor © Přispěvatelé OpenStreetMap)

Zdroje:
Více fotografií na Wikimedia Commons.
CHARVÁT, Jan. Adamovští vybírají jméno dosud nejmenované ulice kolem řeky a hřiště. [online]. [cit. 2021-06-04]. Dostupné z: <https://blanensky.denik.cz/zpravy_region/adamovsti-vybiraji-jmeno-dosud-nejmenovane-ulice-kolem-reky-a-hriste-20201230.html>
CHARVÁT, Jan. Nová ulice v Adamově? V diskuzi navrhli Cimrmana, zlatý gól i Lichtenštejny. [online]. [cit. 2021-06-04]. Dostupné z: <https://blanensky.denik.cz/zpravy_region/nova-ulice-v-adamove-v-diskuzi-navrhli-cimrmana-zlaty-gol-i-lichtenstejny-202101.html>
CHARVÁT, Jan. Rychlých pilníků? Bizár neprošel. Adamovští pojmenovali ulici podle řeky Svitavy. [online]. [cit. 2021-06-04]. Dostupné z: <https://blanensky.denik.cz/zpravy_region/rychlych-pilniku-bizar-neprosel-adamovsti-pojmenovali-ulici-podle-reky-svitavy-2.html>

 

Poslední aktualizace 01. prosince 2021 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist