Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Ulice Petra Jilemnického
Ulice Petra Jilemnického se nachází podobně jako ulice Údolní v nejnižším bodě Adamova 3, Ptačina. Vjezd z Opletalovy ulice na Petra Jilemnického se nachází mezi ulicemi Blažkova a Tererova. Zprvu směřuje severně, následně ulici Tererovu a dům číslo 384 obchází a stáčí se k jihovýchodu. V tomto bodě taktéž začne klesat až na konečných 265 m n. m. Teprve v této části začíná zástavba ulice – budova mateřské školy (číslo popisné 373), následně po levé straně řada garáží, mezi kterými jsou pravidelně umístěny betonové schodišťové rampy, které napomáhají překonávat převýšení na střechy garáží a na prostor za nimi, kde se nachází pět panelových domů (číslo popisné 348 a 349, 350 a 351, 352 a 353, 354 a 355, 356 a 357). Napravo od této řady se nachází další dvojice panelových domů (číslo popisné 358 a 359, 360 a 361). Mezi zmíněnou dvojicí panelových řad se nachází průchozí cesta. Celkem se jen v této části ulice nachází 363 bytových jednotek (vyjma tří všechny v panelových domech).
Nalevo od ulice se za bytovým domem číslo 384 nachází víceúčelové sportovní hřiště, které zde vzniklo v roce 2009. Za ním pak o něco níže pod úrovní ulice dvě řady po čtyřech panelových domech (číslo popisné 362 a 363, 364 a 365, 366 a 367, 368 a 369), za ní pak samostatný panelový dům (číslo popisné 370 a 371).
Všechny panelové domy jsou o dvou vchodech, každý s vlastním číslem popisným. U horní řady je narušena celistvost monolitu ob dva vchody. U spodní řady jsou odskoky tvořeny u každé části budovy s vlastním vchodem.
Ulice nese název podle Petera Jilemnického, který žil v Adamově s manželkou Růženou.


Ulice Petra Jilemnického společně s víceúčelovým hřištěm v roce 2015

Historie:
V době výstavby Ptačiny v 50. letech vzniklo v místech mezi dnešní ulicí Petra Jilemnického a Údolní požární nádrž. V letním období byla místními využívána jako koupaliště. Snad v 80. letech bylo rozhodnuto na místě zmíněného koupaliště vybudovat asfaltové hřiště. Koupaliště bylo zaneseno zeminou a prostor zaasfaltován. Vedle tohoto hřiště byl skladován písek, který sloužil při panelové výstavbě. Později i v tomto prostoru vzniklo hřiště. Obě hřiště prošly v roce 2009 rekonstrukcí, díky které zde vzniklo víceúčelový sportovní areál.


Požární nádrž, která fungovala jako koupaliště (autor František Ecler)

Při stavbě řady garáží byly využity cihly ze základů dřevěných baráků Hartlů. Kdy přesně probíhala jejich výstavba, není známo.
Panelová zástavba v tomto prostoru započala odlesňováním pozemku v druhém čtvrtletí roku 1973, ve třetím čtvrtletí byly započaty terénní úpravy. Svažitý terén si vyžádal značné finanční náklady na tyto práce – 1 750 000 Kčs. Hrubá stavba panelových domů byla započata v I. čtvrtletí roku 1975. V dubnu následujícího roku byly první bytové jednotky předány do užívání.


Situace nově vznikající ulice z října 1972 (autor Stavoinvesta)


Výstavba panelových domů na ulici v únoru 1975 (autor František Ecler)

Výstavbou vzniklo 12 nových panelových domů typu TO5 B o celkovém počtu 360 bytových jednotek.


Nová ulice Petra Jilemnického v roce 1978 (autor František Ecler)

V blízkosti nové výstavby dvou řad panelových domů byla v roce 1978 postavena mateřská škola. Ta prošla v roce 2015 rekonstrukcí, při které byla zateplena fasáda objektu. V současné době je plánována přístavba jednoho podlaží.
Bytový dům (číslo popisné 384) původně sloužil jako výměníková stanice (zkolaudována byla v roce 1977), v roce 2013 prošel celkovou přestavbou a vznikly zde tři bytové jednotky. Společně s budovou byla prodána taktéž část okolních pozemků, které jsou nyní oploceny a slouží jako zahrada ke zmíněnému domu.


Ulice Petra Jilemnického je na mapě vyznačena červeně (autor © Přispěvatelé OpenStreetMap)

Zdroje:
Více fotografií na Wikimedia Commons.
Kronika města Adamova II. díl, s. 175.
Městský úřad Adamov, archiv správy majetku města, inv. č. 158/A, Rozhodnutí o uvedení stavby do trvalého provozu (objekt B1, B2, B3), Kolaudační rozhodnutí, str. 1, z 4. 8. 1976.
Městský úřad Adamov, archiv správy majetku města, inv. č. 158/A, Rozhodnutí o uvedení stavby do trvalého provozu (objekt B6, B7), Kolaudační rozhodnutí, str. 1, z 11. 1. 1977.
Městský úřad Adamov, archiv správy majetku města, inv. č. 158/A, Rozhodnutí o uvedení stavby do trvalého provozu (objekt F1), Kolaudační rozhodnutí, str. 1, z 21. 2. 1977.
Městský úřad Adamov, archiv správy majetku města, inv. č. 158/A, Rozhodnutí o uvedení stavby do trvalého provozu (výměníková stanice), Kolaudační rozhodnutí, str. 1, z 4. 4. 1977.
Městský úřad Adamov, archiv správy majetku města, inv. č. 158/A, Rozhodnutí o uvedení stavby do trvalého provozu (objekt E3, E4), Kolaudační rozhodnutí, str. 1, z 17. 5. 1977.
KALINOVÁ, Bohdana. Obytná zástavba a občanské služby Adamova ve 20. století. Brno: Bakalářská práce, 2011. s. 25.

 

Poslední aktualizace 09. října 2019 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist