Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Ulice Opletalova
Tato ulice se nachází v jižní části Adamova. Začíná u ústí silnice vedoucí z Kolonky na Ptačinu a směřuje obloukem kolem celé této čtvrti. Dvě třetiny ulice se nachází na strmém terénu, díky čemuž se konec ulice, zakončený slepou cestou ke garážím, nachází v nejníže umístěném místě na Ptačině. Název nese po významném lesníkovi Josefu Opletalovi, který budoval v adamovském okolí tzv. Lesnický Slavín.
Na počátku ulice se nachází odbočka do slepé Družstevní ulice, odbočka na ulici Neumannova, ze které vede odbočka na horní slepou silnici vedoucí podélně s ulicí Opletalova, tato část také spadá pod tuto ulici. U této silnice se nachází Kulturní dům (číslo popisné 345) a čtyři třípodlažní obytné domy (čísla popisné 258 a 403, 257 a 404, 256 a 405, 255 a 406). U dolní části ulice je umístěna zastávka MHD (Adamov III) s menším "náměstím", které v současné době slouží jako místo pro mobilní tržnice (již omezeně) a dva obytné domy s obchody v přízemí (číslo popisné 259 a 404, 260). Obě části pak pokračují jihozápadním směrem a mírně se stáčejí doleva.


Obytné domy v horní části Opletalovy ulice (čísla popisná 257 a 404, 256 a 405, 255 a 406)
 


Obytné domy s obchody (číslo popisné 404 a 260 vlevo a 259 vpravo)

Dolní část ulice pokračuje bez zástavby do míst, kde je poslední dům horní části ulice (255 a 406) a zde se díky ukončenému hřebeni s horní ulicí, rozšiřuje a tvoří tzv. "autobusovou točnu", kde je umístěna konečná zastávka MHD (Adamov III točna). Od točny vede západním směrem slepá ulička k panelovému domu číslo popisné 346 a 347, nazývaném Pastouška. K jihu pak ulice Opletalova dále pokračuje řadou garáží a šesti dvoupodlažními domy (čísla popisné 280, 279, 278, 277, 276 a 275). V tomto úseku jsou taktéž jednotlivé odbočky do ostatních slepých ulic: Dvořákova, Blažkova, Petra Jilemnického, Tererova a Údolní.
U posledního domu pak je ulice zakončena slepou cestou k nejníže položenému místu Ptačiny, kde jsou umístěny dvě řady garáží.
Zajímavostí je, že před výstavbou panelových domů na ulici Družstevní, kdy na ní stály ještě tzv. Harle, patřila tato ulice pod Opletalovu. Teprve v roce 1977, kdy došlo k asanaci starých domů, byla tato část přejmenována.


Opletalova ulice je na mapě vyznačena červeně (autor © Přispěvatelé OpenStreetMap)

 

Poslední aktualizace 01. září 2016 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist