Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Ulice Nádražní
Tato ulice je nejdelší v celém Adamově, je také nejníže položená a údolím spojuje nejstarší část Adamova s Kolonkou. Jižní část je zakončena koncovou cedulí ukončující město (cesta dále vede do Babic a Bílovic nad Svitavou) a odbočkou k tunýlku pod železniční tratí ústící na Kolonku. severně od železniční stanice křižuje silnici železniční vlečka, která vede přes most do bývalého areálu Adamovských strojíren. V severní části je ulice vyústěna po překročení silničního mostu na Náměstí Práce.
S ulicí od jihu sousedí tenisový areál, zastávka MHD (žel. stanice, točna) kynologický klub, benzinová pumpa (číslo popisné 381), zastávka MHD (železniční zastávka) železniční nádraží (číslo popisné 107), plynová kotelna, A-centrum (číslo popisné 42 a 115), Skalní sklep (číslo popisné 57), zastávka MHD (železniční zastávka) a budova společnosti ADAVAK, s.r.o. (číslo popisné 455).
Ulice díky své poloze je pravidelně zaplavována při zvýšené hladině řeky Svitavy.

Historie:
Nejstarším domem na ulici je budova železniční nádraží (číslo popisné 107). To zde bylo vybudováno roku 1849 společně s železniční tratí, která prochází podél Nádražní ulice z jihu na sever. Podél trati bylo postaveno také několik provozních budov, jako železniční skladiště či strážní domky (131 a 132), které byly již zbourány. Při nádraží stála také Jünglingova vodárna, která byla zbourána snad v 60. letech 20. století.


Podoba nádražní budovy (vpravo) na kresbě z roku 1851; v pozadí vodárna (autor František Biela)

Skalní sklep (číslo popisné 57), který stojí v bezprostřední blízkosti soutoku Svitavy a Křtinského potoka, zde byl vybudován v roce 1893, když vystřídal hospodu postavenou na místě panské stodoly Lichtenštejny.
Ve stejný rok byla vybudována v obci tovární vlečka, která se u nádraží napojovala na železniční trať. Odtud pokračovala podél silnice a nově zbudovaného Skalního sklepa směrem k náměstí Práce kde řeku překonávala pomocí litinového mostu.
Po vzniku Československé republiky obecní zastupitelstvo rozhodlo o zřízení měšťanské školy. Obec si však nemohla dovolit postavit zcela novou budovu, proto se přikročilo k záboru Klobovy vily (číslo popisné 78), která stála nedaleko nádraží.
V roce 1921 si při jižním okraji Skalního sklepa postavila Dělnická tělovýchovná jednota na pozemcích strojíren Dělnický dům. Právě vlastnictví pozemků se stalo domu stalo osudným. Po tlaku podniku, který si pozemek vyžádal zpět, byl již v roce 1934 předán strojírnám a tak zde ustal spolkový život.


Jediná dochovaná fotografie Dělnického domu (autor neznámý)

Roku 1936 byl při lávce pro vlečku vybudován nový silniční most, který nahradil most u Staré pošty (číslo 3). Všechny tři zmíněné mosty byli zničeny nacistickou armádou na konci druhé světové válce.
Již během druhé světové války se uvažovalo o zřízení železniční zastávky v blízkosti závodu, to však až do jejího konce nebylo realizováno. Se stavbou se započalo teprve v roce 1946 a dokončena byla v následujícím roce.
S narůstajícím počtem obyvatel vyvstala potřeba nového kulturního domu již na konci 40. letech. Bylo rozhodnuto vybudovat jižně od Skalního sklepa nový kulturní dům (číslo popisné 42 a 115). Slavnostní otevření proběhlo roku 1953.
V 60. letech došlo k přeložení vlečky na nábřeží Svitavy. Díky tomu byl zbourán vlečkový most z Nádražní ulice na náměstí Práce. Celkově došlo k úpravě prostranství okolo severního konce této ulice.
Dne 14. května 1971 proběhlo slavnostní odhalení památníku Dělnického domu, který byl odhalen na místě zbouraného Dělnického domu, tedy mezi Skalním sklepem a Kulturním domem Julia Fučíka.
Tentýž rok byla naproti železničnímu nádraží otevřena nová benzinová čerpací stanice (číslo popisné 381).
V listopadu a prosinci 1974 byl v úseku cca 150 metrů budován visutý chodník od nádraží směrem k přejezdu tovární vlečky.


Stavba visutého chodník v roce 1974 (autor František Ecler)

V letech 1977 až 1982 byla zrealizována výstavba nového tenisového areálu při jižní části ulice. Hřiště disponuje dvěma tenisovými kurty, tréninkovou hrací zdí a zázemím. V 80. letech vedle kurtů také vyrostlo zázemí kynologického klubu.
Prostor s visutým chodníkem byl v roce 2000 z havarijního důvodu chodníku přebudován rozšířením silnice a výstavbou nového chodníku. Při přestavbě proběhla také menší úprava I. březovského vodovodu. Po dobu přestavby silničního tělesa byla využívána nouzová cesta pod silnicí, kde se před rekonstrukcí nacházely zahrádky. V části tohoto pozemku vzniklo v roce 2001 hřiště pétangue. Zahrádky již nebyly obnoveny.
Kulturní dům, který díky prodeji změnil majitele procházel v letech 2008 až 2011 přestavbou. Po jejím dokončení se z něj stalo nákupní a služební centrum s obchodem a několika gastronomickými provozovnami.
Roku 2013 proběhla rekonstrukce vlečky, kterou zainvestovala společnost EXPONO Steelforce, a.s. Při A-centru musela být přestavěna úvrať, která byla z důvodu výstavby parkoviště značně omezena. První vlaky po vlečce projely v únoru 2014.


Zprava železniční zastávka, ulice Nádražní a vlečka směrem na Brno


Nádražní ulice je na mapě vyznačena červeně (autor © Přispěvatelé OpenStreetMap)

Zdroje:
Více fotografií na Wikimedia Commons.

 

Poslední aktualizace 15. července 2016 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist