Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Náměstí Práce
Ulice, která spojuje náměstí Práce s ulicí Josefovskou, se nachází v severní části Adamova.
První budovou při pravé straně ulice je Bílý dům (číslo popisné 87), který býval ředitelstvím Adamovských strojíren. V současné době patří společnosti ROMEX, s.r.o., která budovu zrekonstruovala. Za ní se nachází budova Svaté Anny (číslo popisné 492 a 493). Před budovou je bývalé školící středisko (číslo popisné 487).
V těchto místech se ulice začne stáčet k severo-východu. Na vnější straně se nachází rodinný dům (číslo popisné 92). Ve vnitřní straně pak v současnosti nevyužívaná budova kotelny, kterou následují další průmyslové objekty.
Průmyslový areál uzavírá křižovatka s menší slepou ulicí Vodní. Za ní následují bytové domy (číslo popisné 390, 391, 392, 173, 393, 395, 397). V těchto místech se ulice opět stáčí, tentokrát ve velkém oblouku, k jihovýchodu. Řadu bytových domů uzavírá tentokrát Oranžové hřiště. Prostor nalevo od ulice je z větší části tvořen lesem. Pár garáží, zahrad a tři domy (číslo popisné 97, 48, 3) se nacházejí naproti Oranžovému hřišti. Nedaleko tohoto hřiště se nachází křižovatka ulic Plotní a Josefovská.


Křižovatka ulic Nádražní, Mírová, Hradní a náměstí Práce. V pozadí Bílý dům a Svatá Anna

Historické souvislosti:
V Pamětní knize obce Adamova je uveden tento zápis popisující současné náměstí:

    Tam kde výběžek olomučanský se láme v pravém úhlu do Křtinského údolí, vede po hřbetu sklaním chodník nahoru, na jehož úpatí stojí malá kaplička, vedle obchůdek (hokynářství) nad sklípkem skalním v r. 1921 zbudovaný, za ním pak směrem k vých. ku Křtinám na pravém bř. potoka jde silnice a podél ní řada domků, z nichž jednopatrový starší jest obecní radnicí, v níž před lety i jedna třída školy obecné bývala. Za radnicí stojí v pokračování obytné stavení (dnes holiče Komana) a dále při silnici kancelářská budova závodů jednopatrová se zvýšeným přízemím, z červených cihel - neomítaná - ve slohu německém. Vedle poněkud od silnice odsunuta stojí činžová budova (pro dělníky) dvoupatrová (č. 63.), zvaná u Sv. Anny nebo žertovně „porodnice“. Za ní pak na svahu pod lesem (pořád v levo k Olomučanům jdouce) vidíme roztroušeně se zahrádkami a s kousky polí státi dva domky soukromníků a dole u silnice velké závodní skladiště, za ním hasičské cvičiště, z něhož k severu zahýbá lesní cesta nahoru k Olomučanům. Jdouce silnicí dále ke Křtinám, dojdeme ke skupině 3 domků na straně k lesu a dlouhému přízemnímu stavení (závodnímu) s byty dělnickými na pravo k potoku. Tyto budovy po obou stranách silnice stojí na katastru Olomučan a tam patří, jsouce pouze ke škole adamovské přiděleny. O jejich přičlenění - zároveň s osadou Josefovem ve Křtinském údolí - do katastru adamovského právě se od delší doby jedná.
    Proti zmíněným domkům za potokem Křt. jednak na úzké rovince při jeho pr. břehu, jednak výše na stráních babické větve vysočiny hodně pošinuty do údolí Křt. stojí většinou soukromé domky. Dva z nich jednopatrové - nejdál ke vchodu do údolí pošinuty - stojí dosti vysoko na hodně strmé stráni.
    Směrem do vsi od této skupiny domků na rovince při samém potoku (jeho pravém břehu) stojí druhá skupina budov závodních, a to montovna pro stavbu lokomotiv, mostárna a pod. přestavěné velkým nákladem v r. 1920-1922.
    (Pamětní kniha obce Adamova, s. 3-4)


Dobový pohled na ulici na začátku 20. století (autor neznámý)

Po dlouhodobých jednání, která se táhla již od roku 1917, byl v roce 1936 přikatastrován Mírov s účinností od 1. ledna 1935.
V této době vedla ulice ještě mezi Křtinským potokem a Bílým domem (číslo popisné 87). Z důvodu zavedení zbrojní výroby v 30. letech 20. století bylo přistoupeno k oplocení celého továrního areálu. Proto musela být silnice přeložena na druhou stranu budovy:

    Přeložením pak okresní silnice za tov. administrativní budovu, ukončenou v r. 1937, a zbouráním domu č. 157 (Kocman) rozšířilo se značně tov. prostranství před vchodem do závodní budovy. Tímto přeložením umožnilo se závodu úplné oplocení nutné pro závod důležitý pro obranu státu. (Pamětní kniha obce Adamova, s. 107).

V letech 1952-1957 byl ve svahu naproti Bílému domu budován jeden z adamovských protiatomových krytů. Jeho kapacita krytu činila 300 osob. V krytu se kromě nejnutnějších komponentů nacházelo například velitelství civilní obrany (CO).


Kresba centra Adamova v roce 1905 (autor František Pokorný)

V 60. letech byly asanovány poslední domy při křižovatce s náměstím Práce a řada domů po Bílý dům. Díky rozšířenému prostoru mohla být silnice napřímena. Po některých zbouraných budovách zůstaly při svahu zbytky zdiva. Svah od silnice byl oddělen zdí, na které bývaly namalovány reklamní slogany Adamovských strojíren (např. "Výrobky ADAST do celého světa" apod.).
Dne 13. listopadu 1975 byl před Bílým domem odhalen památník Československo-sovětského přátelství. Díky nově vzniklému prostoru se tu často před rokem 1989 konaly různé politické akce. Na budově Bílého domu byla donedávna umístěna pamětní deska zaměstnanců strojírny, kteří zemřeli v druhé světové válce. Při odprodeji budovy byl přesunut na ulici Osvobození.


Ulice Mírová je na mapě vyznačena červeně (autor © Přispěvatelé OpenStreetMap)

Zdroje:
Více fotografií na Wikimedia Commons.
Pamětní kniha obce Adamova, s. 3-4, 107.

 

Poslední aktualizace 04. dubna 2018 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist