Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Hradní ulice
Jedna z nejstarších ulicí v Adamově. V roce 1930 původně pojmenovaná jako AB. Datum přejmenování na současný název není známo.
Tato ulice začíná na náměstí Práce, ze kterého směřuje severním směrem k Samaře a dále k silnici Blansko-Lipůvka. Od Samary je však silnice z důvodu zákazu vjezdu pro automobily nepřístupná. Ulicí prochází jak turistická trasa (zelená), tak trasa cyklistická. Je taktéž využívána pro rychlý přístup od Blanska do Adamova integrovaným záchranným systémem.
Z levé strany je ulice z počátku lemována zdí, která ji odděluje od tzv. Nového provozu bývalých Adamovských strojíren, vpravo pak stojí restaurace Hradní (číslo popisné 39), následují dvě budovy, kde sídlí hospoda U Baťáka (číslo popisné 117 a 41). Poté budova se sedmi garážemi, které v dřívější době patřily strojírenské požární jednotce, dnes zde kromě jiného najdeme autoservis. Vedle této budovy jsou stavby ukončeny dvojicí garáží.


Pohled Hradní ulicí ze severu k náměstí Práce

Ve svahu za zmíněnými budovami jsou dodnes patrné zbytky zdiva z původní zástavby ulice. Tu popisuje kronikář František Mlýnek takto:

    ... podél levého břehu náhonu máme po levé straně své řadu domků závodu rovněž patřících, přilepených takřka na skalnatou stráň výběžku olomučanského. První dům (č. 6.) jest jednopatrový, ostatní přízemní, v jednom (nejmenším) umístěn obchod (závodní) smíšeným zbožím, ... - Tam kde výběžek olomučanský se láme v pravém úhlu do Křtinského údolí, vede po hřbetu skalním chodník nahoru, na jehož úpatí stojí malá kaplička... (Pamětní kniha obce Adamova, s. 3)


Křižovatka ulice Hradní a náměstí Práce na počátku 20. století a dnes (autor historické fotografie neznámý)


Zbytky zdiva původních budov za současnou zástavbou

Co se týče tzv. Nového provozu, vjezd do něj uzavírá již neužívaná vrátnice (číslo popisné 454), za níž je budova VK, nyní z větší části neužívána. Obě zmíněné budovy dnes patří společnosti Avalcom, a.s. Prostorem mezi zmíněnými budovami a zdí, která odděluje od areálu strojírny ulici Hradní, prochází po dlážděné silnici také kolej tovární vlečky.


Křižovatka náměstí Práce a ulic Hradní, Mírová a Nádražní v noci
v popředí vlevo vrátnice, vpravo restaurace Hradní. V pozadí budova VK

Za budovou VK se napravo od vlečky nacházejí původní železářské budovy, které nyní patří společnosti TENZA cast, a.s. Za nimi na ně plynule navazují novější výrobní haly. Nalevo od vlečky, která se od plotu přesouvá k nábřeží řeky Svitavy, se nachází dvojice budov, které vlastní společnost TEPAS CZ s.r.o.
Další budovou je sídlo společnosti Adast Systems, a.s. Za ní dále navazují přilehlé výrobní haly společnosti. Tuto budovu obchází vlečka zleva. Při budově také od října 2015 stojí bezobslužná plnící stanice CNG.
Za výrobními halami Adast Systemsu se nachází nejstarší adamovská stavba – zámek (číslo popisné 104), jenž patří taktéž Systemsu. Mezi zámečkem a vlečkou se nachází menší zachovalý zbytek parku s nefunkční fontánou a dvěma květináči. Vlevo od vlečky jsou různé menší technické budovy, které nejsou v dnešní době pravděpodobně využívané. Naopak vedle zámečku směrem k silnici je další výrobní hala v soukromých rukou.
Za zámečkem pokračují další výrobní haly společnosti STROJE SVOBODA s.r.o. a Lerch KOVO s.r.o. Nový provoz uzavírá výšková budova společnosti STROJE SVOBODA s.r.o. Dříve byla nazývaná jako Desítka a probíhala zde vojenská výroba.

Historie:
Za posledních sto let se popisovaný prostor tzv. Nového provozu výrazně změnil. Ještě v roce 1922 jej kronikář popisuje takto:

    Jedna skupina se strojovnou a elektrickou centrálou (v r. 1921) zvětšenou a komínem 45 m vys. opatřenou stojí u Svitavy při východu cesty k Blansku pod lesy revíru Olomučanského.
    Mezi strojovnou - jež z části hnána turbinami vodou z náhonu Svitavy - a dílnami obráběcími jest přízemní budova obytná pro dělníky. Z předu pak u silničního mostu na samém břehu Svitavy je jednopatrová stará budova (č. 3.) v níž umístěna ode počátku pošta a byty některých továrních úředníků. Za touto skupinou závodních budov několik set kroků mezi Svitavou a náhonem v parku malém směrem k Blansku stojí bývalý knížecí - nyní závodům patřící - zámeček ve slohu renesančním, jednopatrový. Jsou v něm byty několika vyšších závodních úředníků. (Pamětní kniha obce Adamova, s. 2-3)

Z výše uvedeného vyplývá, že zámek původně stával na ostrovu obtékaného řekou Svitavou a náhonem (nazýván Mlýnským potokem), který byl zasypán v 50. letech 20. století. Byť se tato skupina výrobních hal nazývá Nový provoz, historicky zde výrobní budovy stály daleko dřív (již v 18. století) než v tzv. Starém prostoru (při Křtinském potoce).
V Pamětní knize se taktéž dochoval z roku 1926 zápis o průběhu výstavby tzv. budovy VK, která vznikala při soutoku Svitavy a Křtinského potoka:

    Do listopadu vybudovány základy pro továrnu tím, že do země zapuštěno 1600 pilot betonových a na nich položena železobetonová základová deska v síle 60 cm. (Pamětní kniha obce Adamova, s. 64)


Výstavba zmíněné budovy (autor neznámý)

V následujícím roce je zaznamenáno její dokončení:

    Postavena "na Ostrově" nová budova pro výrobu tlakových brzd systemu Kunze-Knorr-Westighause, 60 m dlouhý 4 poschodích. Budova určena pro speciální výrobu těchto brzd a vybavena nejmodernějšími stroji a zařízení. (Pamětní kniha obce Adamova, s. 66 a 67)

Jedná se o první větší stavební úpravu prostoru. Později začaly vznikat další provozy směrem na Blansko. Postupně zanikl zámecký park a celý zámek byl obklopen provozy a vlečkou, která vedla až do nejsevernějšího cípu Nového provozu.


Výřez z indikační skici Adamova z roku 1871 (autor neznámý)


Výřez z kresby Adamova z roku 1909 (autor M. Herzog)
Zcela vlevo zámeček, vpravo pak křižovatka ulice AB a dnešního náměstí Práce

Ve 20. let byla plánovány investice do vybudování silničního spojení od náměstí Práce směrem na Svatou Kateřinu. První plány vznikly již ve 30. letech. Z důvodu zavedení vojenské výroby bylo pravděpodobně od plánů upuštěno. V Kronice města Adamova roku 1986 je uveden výčet o plánované výstavbě v letech 1991 – 2000. Realizace této spojnice byla plánována v letech 1994 – 1995 ve výši 60 milionů Korun.
Ulice je od náměstí Práce po Splav vyasfaltována od července 1998.


Asfaltování ulice v červenci 1998 (autor František Ecler)


Hradní ulice je na mapě vyznačena červeně (autor © Přispěvatelé OpenStreetMap)

Zdroje:
Pamětní kniha obce Adamova, s. 2-3, 64, 66-67.

 

Poslední aktualizace 12. dubna 2017 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist