Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Vražda Aloise Šenka
V roce 1994 vyšla rozsahem malá knížka Nový hrad u Adamova; historie a pověsti od autora Leoše Vaška. Jak už název napovídá, kniha pojednává o hradní zřícenině, která se tyčí nad svitavským údolím. V knize jsou kromě historie hradu také pověsti. Jedné z nich se budu dneska věnovat.
Tou pověstí je „Krásná schovanka“, která vypráví příběh z období první světové války, kdy žil na hradě starý hajný. Společně s ním pobývala pohledná schovanka. Mladá dívka se zamilovala do olomučanského pekaře, kterého si chtěla také vzít. Avšak proti této lásce byl starý hajný. Později byl nalezen na políčku u hradu mrtev, zastřelen kulovnicí. Podezření padlo na dvojici milenců, ale u soudu se nepodařilo jejich obvinění prokázat. Po propuštění z vazby se vzali a odstěhovali do Brna. O šedesát let později se k vraždě hajného přiznal na smrtelné posteli jeden muž z Olomučan.
Pověst vychází ze skutečné události vraždy hajného Aloise Šenka (ten Šenk, podle kterého je pojmenován Šenkův sifon v Býčí skále. To on se ho pokusil v letech 1888–1889 neúspěšně na voru proplout), která se odehrála 9. října 1916. Případ byl celkem zevrubně řešen v dobových Lidových novinách.


Pravděpodobně jediná dochovaná fotografie Aloise Šenka (autor neznámý)

Alois Šenk se narodil 19. července 1849 do rodiny Jana Šenka z Juliánova. Šenk původně pracoval v adamovských železárnách. V roce 1876 se stal hajným v oblasti Josefov–Babice. Zde působil kromě jiného také jako průvodce v Býčí skále. V roce 1902 byl přeložen na hájenku na Novém hradě.
V udaný den vraždy bylo nalezeno jeho mrtvé tělo okolo druhé hodiny odpoledne na poli, kam vyvážel trakařem hnůj.
Adamovský lékař Ignác Grydil, který mrtvolu ohledával, shledal na ní 6–8 ran od broků.
V průběhu vyšetřování byla z důvodu několika nepřímých důkazů z vraždy obviněna hajného vnučka Marie Šenková, která s ním žila na hradě.
Marie Šenková se narodila 20. srpna 1893 v Josefově jako nemanželská dcera Šenkovy dcery Antonie. A protože Marie špatně vycházela se svým nevlastním otcem, ujal se jí její dědeček a žili spolu na Novém hradě.


Zápis o narození Marie Šenkové v adamovské farní matrice

V neprospěch obžalované hovořilo spoustu nepřímých důkazů. Marie Šenková udržovala od podzimu 1915 milostný vztah s Jaroslavem Havlem (narozeným 1. března 1892 v Olomučanech), pekařem (ve farní matrice je uvedeno, že otec Havla je obuvník) z Olomučan, toho času výpomocným hajným na Klajdovce, který se uchází o místo hajného. Oba přemýšleli nad sňatkem, i z toho důvodu, že Marie byla těhotná. Chtěli se brát, až Jaroslav nastoupí na definitivní místo. Šenková se několikrát za svého milého přimlouvala. Bylo jí dokonce slíbeno, že jak se uvolní některé místo, bude na Havla brán zřetel. Podle svědků starý Šenk lásce nepřál a nechtěl, aby se dvojice scházela.
Dle vyšetřování byl zastřelen hajný ze vzdálenosti 16,5 metru směrem od hradu, patronem stejným jako používal pouze sám Šenk do svých zbraní. Obžaloba také dospívá k závěru, že pytlák by neměl důvod k vraždě – ochráncem honitby Šenk nebyl a nebyl ani ozbrojen. Marie měla na rameni krevní podlitinu, která mohla být způsobena zpětnou ranou pušky. Šenková byla také všeobecně známa svým umem ovládat zbraně.
Při vyšetřování byla taky v hradní zdi nalezena skrýš, kde byly uschovány věci, které patřily zesnulému: plášť, rukavice, rum, různé jídlo, peníze, apod. Šenková tuto skutečnost vysvětlila, že se bála, že ji odbudou dědicové. Další věci, které byly z hradu odneseny byly nalezeny u Havlů v Olomučanech.
V lednu roku 1916 přišlo na nádražní hlídku v Adamově anonymní udání tohoto obsahu: „Dovoluji si oznámiti, že hajný Šenk v Olomučanech nevalně se vyslovuje o válce a tím jen lidi kazí; vládu proklínat se nepatří, lidé to dosvědčí.“ Při vyšetřování bylo písmo z dopisu porovnáno s písmem Šenkové a odborníci jej označili za totožné.
Obžalovaná v únoru roku 1917 stanula před zemským soudem v Brně. Obhajoby Marie Šenkové se ujal významný brněnský advokát JUDr. Hynek Bulín.
Právě Bulín poukázal na nedostatky obžaloby – náboje byly volně přístupné všem návštěvníkům hradu, protože místnost se nezamykala. Znalci museli uznat, že výstřel mohl být veden z jiné pušky stejné ráže. Obhájci se podařilo zpochybnit také závěry při porovnání udání a Mariina písma.
Dne 28. února 1917 byly vedeny závěrečné řeči žalobce i obhájce obviněné, které trvaly půldruhé hodiny.
A nakonec byl vynesen tento rozsudek:
„Marie Šenková sprosťuje se obžaloby pro zločin vraždy úkladné a přestupek zbrojního patentu, za to uznává se vinnou zločinem krádeže... a odsuzuje se na dva měsíce do těžkého žaláře zostřeného ob týden tvrdým ložem.“
Marie, jež si odpykala trest vyšetřovací vazbou, byla okamžitě propuštěna. Jak tedy praví pověst, obžalovaná byla osvobozena. Kdo byl vrahem Aloise Šenka, se již dnes asi nedozvíme.
Jak prozrazuje zápis z farní matriky z doby narození Marie, dne 4. července 1917 se v Blansku provdala za Jaroslava Havla (stejná poznámka je uvedena ve farní matrice u narození Jaroslava Havla). V Blanenské farní knize oddaných však dvojice nebyla dohledána.

Zdroje:
Bez uvedení autora. Vražda na Novém hradě. Lidové noviny 24, 13.10.1916, s. 2.
Bez uvedení autora. Vražda na Novém hradě. Lidové noviny 24, 16.10.1916, s. 2.
Bez uvedení autora. Vražda na Novém hradě. Lidové noviny 24, 16.10.1916, s. 2.
Bez uvedení autora. Ze soudní síně; Vražda na Novém hradě. Lidové noviny 25, 27.2.1917 odpolední, s. 2-3.
Bez uvedení autora. Ze soudní síně; Vražda na Novém hradě. Lidové noviny 25, 28.2.1917 ranní, s. 2.
Bez uvedení autora. Ze soudní síně; Vražda na Novém hradě. Lidové noviny 25, 28.2.1917 odpolední, s. 2.
ŠEBEČEK, Ladislav. Po stopách dávné vraždy [online]. [cit. 2023-01-31]. Dostupné z: <https://www.byciskala.cz/MaRS/index.php?show=clanek&id=651>

 

Poslední aktualizace 02. února 2023 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist