Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Návštěva sovětské delegace v Adamovských strojírnách
Dne 19. dubna 1977 navštívila Adamov sovětská delegace, vedená sovětským ministrem obrany maršálem Dminitrijem Fjodorovičem Ustinovem (1908 – 1984). Delegaci dále tvořili hrdina Sovětského svazu a hrdina ČSSR, maršál Sovětského svazu Kirill Semjonovič Moskalenko (1902 – 1985), armádní generál Aleksej Aleksejevič Jepišev (1908 – 1985), dvojnásobný hrdina Sovětského svazu generálplukovník Alexander Koldunov (1923 – 1992) a další.
Hosté si prohlédli výrobu polygrafických strojů v provozu 40 a zapsali se do Pamětní knihy Adamovských strojíren. V zápisu uvedli:

    S velkým zájmem jsme se seznámili s Vaším závodem, nositelem Řádu republiky a Řádu práce, nositelem čestného názvu "Závod československo-sovětského přátelství", který velkou měrou přispívá k rozvoji národního hospodářství Československé socialistické republiky a k rozvíjení kontaktů zemí, které jsou členy Rad, vzájemné hospodářské pomoci. Přejeme celému kolektivu závodu, nové úspěchy v plnění úkolů vytyčených XV. sjezdem KSČ, stejně tak socialistických závazků, uzavřených na počest 60. výročí Velké říjnové socialistické revoluce. (Kronika města Adamova II. díl, s. 208)

Byť v zápisu není uvedeno, že by se delegace zajímala o zbrojní výrobu, s největší pravděpodobností byl důvod návštěvy Adamova především tento. Bližší informace o programu chybí.
Sovětská delegace přijela do Československa při příležitosti oslav 32. výročí Dne vítězství nad fašismem a Dne osvobození Československa Sovětskou armádou.


Dminitrij Fjodorovič Ustinov v provozu 40
(fotografii poskytl Jiří Baisa, autor neznámý)

Zdroje:
Kronika města Adamova II. díl, s. 208.

 

Poslední aktualizace 15. listopadu 2015 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist