Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Povodeň 8. a 9. července 1997
V měsíci červenci roku 1997 postihla severní a jižní Moravu rozsáhlá záplava, která došla dne 8. července i do Adamova. Tento den se řeka Svitava vylila z koryta. Zatopen byl tunýlek silnice směřující od kurtů na Ptačinu, a proto musela být přerušena městská autobusová doprava. Do večera vystoupala voda natolik, že zaplavila silnici na Bílovice nad Svitavou, adamovský parovod, čímž byla přerušena dodávka teplé vody, křižovatka na náměstí Práce, silnice mezi železničním nádražím a zastávkou, most a areál Adamovských strojíren.
V 22:30 zazněla Adamovem poplachová siréna, která však byla spuštěna zkratem. Přes celou noc měli pohotovost hasiči, kteří vyčerpávali vodu z trafostanice. Přesto však byla část města bez elektrického proudu.
Silnice na Blansko zůstala průjezdná, a tak mohla být následujícího dne do města dovezena zásoba pečiva. Vlakové spojení s Brnem i Blanskem zůstalo nepřerušeno.
V okrese Blansko byla zřízena povodňová komise, jenž vyhlásila 3. stupeň pohotovosti. S touto komisí spolupracovala městská a závodní povodňová komise. Předsedou městské povodňové komise byl Jiří Jánas.
Večer 9. července voda již opadla, křižovatka na náměstí Práce byla průjezdná, areál Adamovských strojíren již taktéž nebyl pod vodou. Mezi 17:45 a 21:15 nešel elektrický proud v celém Adamově.
Následující den byl zahájen s úklidem po záplavách, dodávka teplé vody byla obnovena 11. července v odpoledních hodinách, 14. července byl pak obnoven provoz MHD.


Náměstí práce (autor neznámý)


Rampa nářaďovny (autor neznámý)


Náměstí Práce – pohled po směru toku řeky (autor neznámý)


Prostor před provozem 40 (autor neznámý)

Následky:
Celkově byly v Adamově zatopeny pouze dva sklepy domů – Skalní sklep (číslo popisné 57) a budovy naproti OÚ. Horší škoda nastala v areálu strojíren. Došlo k zatopení závodní jídelny (číslo popisné 42) a kontaminování velkého množství uskladněných potravin, větší škody vznikly taktéž v budovách VK, AM 5, K 1 a v tzv. zámečku (číslo popisné 104). Zatopen byl také kulturní dům (číslo popisné 115). Krom zmíněného elektrického proudu bylo vyřazeno také telefonní spojení z důvodu zatopení blanenské ústředny. Naštěstí nedošlo k žádnému zranění.
Celková škoda v Adamově byla vyčíslena na 19 milionů, z toho škoda na majetku města činila 240 tisíc.
Následně byly ve spolupráci s Českým červeným křížem v Blansku uspořádány ve městě čtyři sbírky humanitární pomoci pro více postižené oblasti. Jednalo se o trvanlivé potraviny, vodu, hygienické potřeby, povlečení apod. Od druhé sbírky bylo poté možno přispívat finančními dary, které nakonec vynesly 40 tisíc. Odvoz těchto věcí zajišťovala zdarma firma Gama.
Starosta města Jan Hlavatý poté obdržel společně s dalšími starosty měst a obcí postižených povodněmi poděkování od předsedy Senátu Petra Pitharta za odpovědnost v době záplav. Plaketa je uložena ve fotokronice města.


Požární sbor při odčerpávání vody od hlavní rozvodny na náměstí Práce (autor neznámý)


Opravné práce na náměstí práce dne 10. srpna 1997 (autor neznámý)

Srovnání s rokem 1956:
Z hlediska výšky hladiny řeky byla situace prakticky stejná jako v roce 1956. Voda dosáhla výšky asi jednoho metru nad zemí (měřeno čísla popisného 115 a 42). Právě na zmíněné budově byla vytesána v roce 1956 drážka znázorňující výšku tehdejší rozvodněné Svitavy. Roku 1997 byla hladiny vody asi o pět čísel níže. Důvod zvýšené hladiny je však rozdílný.


Tabulka připomínající povodeň na zdi tunýlku v jižní části Adamova

Zdroje:
Kronika města Adamova IV. díl, s. 268-270.
NEUMANN, Jiří. Povodeň. Směr, 14. srpna 1997, roč. XLIX., č. 15. Adamov: Adamovské strojírny., s. 1 a 3.
Dokument 20 let po povodnich v Adamově v roce 1997 na YouTube.
Video Marka Černého na Youtube.

 

Poslední aktualizace 26. prosince 2017 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist