Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Listopadové události roku 1989
V Adamově se listopadové události přelomového roku začaly rozbíhat 17. listopadu, kdy mohli všichni občané slyšet, co se v Praze děje, ve svých televizorech a rádiích. Do Prahy byly mj. vyslány dva autobusy místní Lidové milice, která měla být nápomocna pražským bezpečnostním složkám při studentské demonstraci. Více informací o této výpravě bohužel není.
Započala se organizovat protestní akce. Centrum dění bylo na provoze 40 Adamovských strojíren. Řízeno bylo Janem Hlavsou, Josefem Vodákem a dalšími. Byla zorganizována podpisová akce, která podpořila stávkující studenty a nesouhlasila se stanovisky ZV ROH.
Koordinační centrum OF Praha připravovalo na 27. listopadu 1989 celorepublikovou stávku. Pracovníci z provozu 40 si na vedení závodu vynutili připojení k protestní stávce. Hospodářské vedení podniku spolu s KSČ a ZV ROH se snažilo stávku orientovat jako shromáždění pracujících na půdě závodu, což se jim nakonec nepovedlo. Celá akce byla řízena Josefem Vodákem, hostem zde byl zástupce studentů VŠ z Brna a probíhala v čase od 13. do 15. hodiny za účasti cca 70 % pracovníků ranní směny.
Téhož dne vzniklo taktéž adamovské Občanské fórum na mítinku občanů ve velkém sále MKS. Vedení mítinku se ujal Petr Ihnát. Dalšími členy této skupiny byli Šárka Halangová, Jan Veselý, Jan Španěl a Martin Dvořák. V průběhu byli zvoleni členové koordinačního výboru OF ve složení František Voráč jako 1. mluvčí, Herbert Pařízek jako 2. mluvčí, a členy výboru Miroslav Ševčík, Dalimila Hodaňová, Jan Španěl, Jan Veselý, Šárka Halangová, Martin Dvořák a Milada Kišnerová. Dále byla uskutečněna podpisová akce pro podporu volby Václava Havla za prezidenta. Celkem bylo sesbíráno 138 podpisů. Celková účast občanů byla odhadnuta na cca 180 osob. Výsledky podpisové akce byly sděleny poslankyni Federálního shromáždění paní Slabé a telegraficky odeslány na její jméno do FS.
Zahájení činnosti OF v Adamově a jména členů předsednictva bylo sděleno předsedovi MNV Aloisi Kejíkovi. Společně s oznámením byl vynesen požadavek, aby několika členům OF byla umožněna účast na jednání rady MNV. Tomuto požadavku bylo vyhověno a vstup do rady měl povolen Oldřich Ceska a Martin Dvořák. V radě bylo zvoleno několik nových poslanců. Předseda MNV Jan Kejík k 30. červenci odstoupil z funkce, a tak byl vypsán konkurz na nového předsedu.


Oznámení o výběrovém řízení zveřejněném v Informátoru MěNV Adamov v roce 1990

Představenstvo navrhlo na předsednický post Ing. Karla Hovorku. Dne 26. března 1990 byl Karel Hovorka představen občanům a přítomnými poslanci zvolen. Později bylo zjištěno, že volba byla neplatná – pro měla hlasovat nadpoloviční většina všech poslanců (celkem 67). Zasedání se účastnilo pouze 42 poslanců a pro Hovorku hlasovalo 31 poslanců (2 byli proti a 8 se zdrželo). Do zvolení definitivního předsedy vedl MNV místopředseda Stanislav Raušer.
Na plenárním zasedání dne 11. června 1990 byl volen jako předseda MNV Martin Dvořák, který však taktéž nezískal potřebný počet hlasů. Rada města jej tak pověřila od 1. července 1990 řízením MNV do listopadových voleb.
Protikomunistická revoluce vypukla i v Rumunsku, a tak byla vyhlášena finanční sbírka na pomoc rumunským občanům. Během odpoledne dne 25. prosince, kdy sbírka probíhala, byly po dlouhé době vysílány městským rozhlasem vánoční koledy.

Situace v Adamovských strojírnách
Dne 28. listopadu 1989 byl ustanoven stávkový výbor ve složení Josef Vodák, Jan Španěl, Jiří Neumann, Pavel Gerneš, Václav Nedvěd, Martin Dvořák, František Palián, Šárka Hallangová, Zdeněk Svítil, Antonín Kubeš a Josef Blatný.
Mezi adamovskými zaměstnanci byla vybrána finanční podpora ve výši 5 113,30 Kčs a odeslána na fond na podporu stávkujících studentů.
Řediteli Adamovských strojíren Karlu Šulcovi byla vyslovena nedůvěra. Dočasně vedl podnik Leopold Peša. Dne 9. dubna 1990 se konalo v závodě konkurzní řízení na funkci nového ředitele. Přihlášeno bylo 8 uchazečů. Konkurzní komise měla 11 členů, dále byli přítomni zástupci Komerční banky, Federálního ministerstva a právník. Ve třetím aklamačním kole veřejného hlasování byl právoplatně zvolen Ing. Jan Došek, CSc.

Změna kronikáře
Stanislav Dvořák, který vedl městskou kroniku od roku 1981, byl úzce spjatý s komunistickým režimem a byl taktéž příslušník Lidových milicí. Adamovští se jasně vyjádřili proti osobě kronikáře na mítinku Občanského fóra v březnu 1990. Na dotaz, zda chce někdo z přítomných dělat kronikáře, se přihlásil pan Alois Dobrovolný. Stanislav Dvořák byl přímo na mítinku vyzván, aby kroniku předal. Místní rada OF toto několikrát urgovala. V březnu 1991 si vyžádala poslední díl kroniky k nahlédnutí. Kronika nebyla dopsána, chyběl celý rok 1988, 1989 a 1990.
Městský úřad vybíral nového kronikáře mezi Aloisem Dobrovolným (důchodce), Sylvií Grolichovou (zástupkyně ředitelsky na základní škole) a Růženou Nejedlou (úřednice bez zaměstnání). Rada města se nakonec rozhodla pro Růženu Nejedlou, která toto rozhodnutí přijala. Přípisem MÚ Adamov z června 1991 byla jmenována kronikářkou. Dalším přípisem byl Stanislav Dvořák z funkce kronikáře odvolán.

Zdroje:
Kronika města Adamova III. díl, s. 208, 212–221.
Informátor MěNV Adamov, č. 2–90, s. 1.
Informátor MěNV Adamov, č. 3–90, s. 1.

 

Poslední aktualizace 18. května 2016 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist