Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Studánka Pod Hradem (či Pod Novým hradem)
Studánka se nachází v údolí Svitavy pod Novým hradem společně s pomníkem Josefa Žalmana. Byla vybudována v roce 1938 a vytékající vodu zajišťuje silný pramen, který je podchycen v postranním údolí a je ke studánce sveden asi 100 m potrubím. Na jejím portále jsou vyobrazeny vedle sebe dva obrázky. První se srnkami, které okusují kůru listnáčů pro tento účel pokácených a druhý s hochem, který zalévá květiny. Obrázky doplňuje citát:

Zvíře budiž ti bratrem a Rostlina sestrou

Z indické moudrosti


Studánka Pod Hradem v roce 2011

V blízkosti studánky byl v rámci trasování Eurovelo cyklotrasy vybudován přístřešek.

Oprava studánky v roce 2018:
Roku 2017 uspořádala společnost Toma projekt Živé studánky, který spočíval ve výběru studánek, které se opraví. Studánka pod Hradem byla vybrána jako jeden ze zástupců v Jihomoravském kraji. V soutěži získala 2167 hlasů a umístila se na druhém místě. Toma se i přesto rozhodla o financování její opravy. Na počátku dubna roku 2018 proběhly jednání mezi Školním lesním podnikem, Tomou, zástupci společnosti Adavak a města Adamova. Dne 17. března 2018 proběhla brigáda z řad dobrovolníků organizovaní Jiřím Hromkem st., kteří nalezli jímací šachtu s velkou vydatností vody.


Jímka, která byla odkryta v březnu 2018

Další práce probíhaly také za asistence adamovské jednotky dobrovolných hasičů, kteří potrubí od jímací šachty ke studánce pročistili. Díky finanční dotaci mohlo dojít také k opravě samotné stavby studánky, včetně obnovení písma a grafiky. Celková oprava studánky byla dokončena v červnu 2018 a její slavnostní otevření proběhlo dne 27. června 2018 za účasti mnoha hostů.


Slavnostní znovuotevření studánky Pod Hradem, vpravo Ing. Jiří Truhlář

Zdroje:
TRUHLÁŘ, Jiří. Památníky adamovských lesů. Praha: Primus, 2003. s. 96. ISBN 80-86207-24-2.

 

Poslední aktualizace 25. května 2019 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist