Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Studánka Jana Doležala
Doležalova studánka byla vybudována v roce 1933 jako památník významného lesnického redaktora Jana Doležala. V horní části průčelí studánky je podobizna Jana Doležala s autogramem. Ve spodní části je tabulka s nápisem:

Jan Doležal
1847 - 1901
1929

Pod touto tabulkou je vytesán nápis:

Dvojí naplňuje nitro mé
obdivem a úctou
hvězdnaté nebe nade mnou
a mravní zákon ve mně
Kant

Tuto větu totiž Jan Doležal často citoval ve svých dílech jako své životní krédo. Na pravém boku stavby studánky je přesná reprodukce titulní strany časopisu Háje, jehož redaktorem Doležal byl.


Titulní strana Háje na pravém boku studánky

Na levém boku je vyryto:

Heslo "háje"
Aby pěstování lesů a stro-
mů vůbec vysokého stupně
dosáhlo, třeba k tomu upřím-
ných a pro své povolání
nadšených mužů v vše-
strannými náhledy: věda
pak nesmí zůstati výsadou
jednotlivců, nýbrž musí býti
přístupná všem nadaným
a snaživým.

Původní jímání pramenů ve stráni z vodonosné vrstvy speciálně upraveným žlabem s perforovanými drenážemi muselo být pro nedostatek vody nahrazeno zdrojem novým. Tím je podzemní jímka se skruží vpravo od přístupové stezky ke studánce, přičemž silné prameny pod úrovní výtokové trubky byly podchyceny a svedeny do nové vybudované v r. 1996 Tomečkovy studánky.


Studánka Jana Doležala

 

Poslední aktualizace 10. března 2014 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist