Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Naučná stezka Josefovské údolí
Tato naučná stezka vznikla v roce 1978 zásluhou Školního lesního podniku. Na vybudování tohoto projektu byl poskytnut příspěvek z prostředků fondu cestovního ruchu JmKNV v Brně. Stezka byla vedena na jižním svahu od Sedmi dubů k Býčí skále a procházela místy geologických přechodů, jedinečných speleologickými útvary, lesními rezervacemi a mnoha přírodními i historickými lokalitami. Na desetikilometrové trase bylo 24 zastavení s informačními tabulemi:
1/ Nauční stezka Josefovské údolí - na palouku U Sedmi dubů
2/ Státní přírodní rezervace Josefovské údolí
3/ Vyhlídka do Josefovského údolí
4/ Jeskyně Nad Švýcárnou
5/ Horský les
6/ Zakrslá lipová bučina
7/ Bučina
8/ Partyzánská jeskyně
A/ Morozovova vyhlídka
B/ Suť
C/ Izolovaná lokalita brněnské vyvřeliny
9/ Suťové porosty
10/ Vývěry Jedovnického potoka
11/ Jeskyně Býčí skála
12/ Sklářská huť v Josefovském údolí
13/ Křtinský potok
14/ Jeskyně Jáchymka (Evina)
15/ Huť Františka
16/ Geologická stavba území
17/ Kyselé doubravy a kyselé Dubobučiny
18/ Dubové bučiny a typické bučiny
19/ Milíř
20/ Těžba železné rudy
21/ Myslivost
K naučné stezce byla autorským kolektivem vydána v roce 1978 nákladem Školního lesního podniku brožura, informující o jednotlivých zastaveních, Naučná stezka Josefovské údolí / střední část Moravského krasu. Z této příručky pochází taktéž níže uvedená mapka.


Mapa trasy naučné stezky s jednotlivými zastaveními (autorský kolektiv)

Zdroje:
Kolektiv autorů. Naučná stezka Josefovské údolí / střední část Moravského krasu. Olomouc: Školní lesní podnik Křtiny, 1978. nestránkováno.

 

Poslední aktualizace 13. května 2014 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist