Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Starý hřbitov
Dnešní Starý hřbitov byl v Adamově vybudován společně s kostelem svaté Barbory (číslo popisné 377), farou (číslo popisné 58) a novou budovou školy (číslo popisné 46) v 50. letech 19. století.
Již před "Starým hřbitovem" měl Adamov svůj vlastní hřbitov. Dne 21. prosince 1831 je totiž jako nový vysvěcen hřbitov pro oběti cholery babickým farářem Dominikem Pallou. Jako první jsou zde pohřbeni Jakub Wemula a Terezie Procházková. Situován byl v údolí v blízkosti Křtinského potka. Dalších zpráv o tomto "cholerovém krchově" prozatím není.
V následujícím roce, tedy roku 1832, se opravoval ještě dosavadní starší hřbitov s kaplí. I o tomto hřbitově chybí jakékoliv další zmínky.
Starý hřbitov je stavěn ve shodném slohu jako kostel a fara - novogotickém. Celý areál je obehnán zděnou zídkou. V západní části je vstupní portál řešen masivní bránou, která je taktéž vystavěna z cihel. Na oblouku brány je pískovcový ornament, ve kterém je vytvarována stuha, nesoucí latinský nápis:

Tu eis domine dona requiem
et locum indulgentiae

V překladu: "Ó pane, dopřej jim odpočinku a odpuštění".

V areálu hřbitova se nachází kaple a márnice. Řada hrobů je vyzdobených litinovými kříži a plastikami z 2. poloviny 19. a začátku 20. století. V roce 1930 byl hřbitov rozšířen o darovaný pozemek paní Marií Šebelovou, postavena zde také kašna. Stavební práce prováděl stavitel Jalový z Blanska. Následující rok byla tato nová část hřbitova vysvěcena.
Na hřbitově je pohřben mimo jiné také Jan Fibich, jehož hrob již není znám, či Marie Homolková. 14. listopadu 1956 byl hřbitov převeden do správy MNV. V roce 1972 započala výstavba nového hřbitova na Ptačině, a tak byl stávající hřbitov od 1. června 1982 uzavřen pro další pohřbívání. 11. května 1995 byl tento hřbitov vyhlášen kulturní památkou.


Starý hřbitov

V roce 2016 bylo provedeno restaurování dveří hřbitovní kaple. Ty jsou osazeny v kamenném sedlovém portále. V tympanonu nad nimi je umístěn lichtenštejnský erb. Rozhodnutím Ministerstva kultury České republiky byl v rámci státní finanční podpory v programu Podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností poskytnut finanční příspěvek ve výši 50.000 Kč. Restaurátorské práce byly provedeny Martinem Špačkem, který je držitelem povolení MK ČR pro restaurování uměleckořemeslných děl ze dřeva.
V roce

Seznam zde pohřebných významných adamovských osobností (dle roku jejich úmrtí):
1876 Karel Rumler
1882 Jan Fibich
1891 Anna Hübnerová
1901 –
Eduard Leidinger
1923 – Josef Chvatal
1928 – Jan Musil
1931 – Jakub Hanák
1933 – Marie Šebelová
1935 – Jan Drexler
1936 – Antonín Schumann
1947 – Eduard Hanák
1948 – Jan Bezchleba
1951 – Ludvík Šumbera
1954 – Richard Baldrman
1955 – Ignác Grydil
1956 – Alfons Sládek
1962 – Jan Procházka
1971 – Leonid Pribytkov
1976 – František Handl
1976 – Arnošt Martinec st.
1984 – Jaroslav Šlezinger
1987 – Oldřich Bezchleba
1992 – Ludvík Šumbera
2003 – Josef Drbal
2004 – Jan Hlavatý
? – Josef Tepiš

Zdroje:
Pamětní kniha obce Adamov, s. 43.
ROZMAHEL, Jakub. Kostel sv. Barbory v Adamově osmdesát let jeho života. Brno: vlastním nákladem, 1937. s. 4.
BUDIŠ, Jaroslav a kolektiv. Adamov. Adamov: Město Adamov, 2014. s. 115-116.
Bez uvedení autora. Oprava vstupních dveří kaple na starém hřbitově. Adamovský zpravodaj, 2016, č. říjen. Adamov: město Adamov. s. 10.

 

Poslední aktualizace 12. února 2024 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist