Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Rekreační areál na Horce
Studie pro rekreační areál byla vytvořena v červnu 1973. Areál byl situován na lesním prostranství, které zde vzniklo navážkou stavebního materiálu Pozemními stavbami, nyní je nazýván Sklaďákem. Investor, kterým byl MěstNV Adamov, požadoval také umístění letního kina. Samotný prostor prostranství by posloužil jako´ přírodní amfiteátr, na jehož jedné straně by bylo umístěno projekční plátno (širokoúhlé) a na druhé straně projekční kabina s kaskádovým hledištěm přibližně pro 300 diváků. V případě filmových festivalů by bylo možné umístit přenosné židličky také na plochu sportoviště.
Příjezdní komunikace k areálu by byla vybudována v délce 180 metrů ve stávající poloze příjezdové cesty, které je i nyní tvořena panely. Vlastní vozovka potom probíhala směrem k areálu dvěma pravotočivými oblouky směrem k vodárně, čímž by byl zajištěn přístup k tomuto stávajícími objektu. Na konci trasy bylo navrženo úvraťové obratiště k otáčení. Šířka vozovky byla projektovaná jako jednopruhová o 3 metrech šířky. V prostoru zamyšlených šaten byla silnice rozšířena. Před příjezdem k vlastnímu areálu bylo zamýšleno parkoviště pro osobní automobily a motocykly. I v tomto místě by byly umístěny lavičky s výhledem do sportovního areálu.
Samotný rekreační areál je rozdělen na dvě části. Jedna je určena především pro matky s dětmi a pro menší děti. Zde by byly umístěny tři dětská pískoviště o rozměrem 4 x 4 metry. Pro větší děti by sloužily hřiště s prolézačkami různého druhu (např. zeměkoule z ocelových trubek a houpačky). Kolem dětského hřiště bylo plánováno oplocení o výšce 4 metry.
Mezi oběma polovinami areálu byla naplánována okrasná zídka z cihel arcus o délce 48 metrů a výšce 1 - 1,5 metru.
Součástí sportovního hřiště byla uvažovaná běžecká dráha o délce 60 metrů se čtyřmi drahami šířky 1,3 metru. Dalším prvkem bylo plánované hřiště pro míčové hry, vhodné především pro házenou, košíkovou, odbíjenou a malou kopanou. Dále byla uvažová skokanská dráha  s doskočištěm o rozměrech 6 x 3 metry a rozběhovou dráhou v délce 35 metrů, koulařská dráha, která byla uvažována na konci areálu směrem k lesnímu porostu.
Rekreační areál však nebyl zrealizován. Z jakého důvodu není známo.


Situace areálu, kterou vytvořil Ing. Šimčík v červenci 1973

 

Poslední aktualizace 15. listopadu 2018 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist